Hlavní nabídka\Starší novinky
Poválečné střešní pozorovatelny v Kladně

N

M. Laub, 27.12.2009

Mikuláši Laubovi se podařilo dohledat některé další ze střešních pozorovatelen, vzniklých nikoliv typicky v době německé okupace, ale až téměř 10 let po skončení druhé světové války.

Přístroje používané v rámci Civilní obrany

N

J. Doupal, 28.2.2009

Popis nejčastějších (a dnes již téměř neznámých) analytických a vyhodnocovacích přístrojů Civilní obrany ČSSR, se kterými bylo možno setkat se u MSAZ a ve většině objektů CO.

Kryty protiletecké ochrany Luftschutz v Brně a okolí

N

P. Kunc, 4.2.2009

Kryty známé zatím z Prahy a Brna, kvůli svému oválnému průřezu často zvané jako "vajíčkové". Souhrnný popis, výčet objektů a několik příkladů.

Záložní prostory soustředění Bílá a Sychrov

N

M. Korec, 4.1.2009

Polní postavení jednotek chemického vojska z liberecké posádky.

Pozorovatelny ve střešních nástavbách

U

M. Laub, 21.12.2008

Stránka aktualizována příspěvkem z návštěvy pozorovatelny ve zvonici Kostela církve Československé husitské v Holešovicích.

Statistika Databaze.fortifikace.net za první rok fungování

N

P. Kunc, 19.12.2008

Souhrnná statistika v souboru PDF.

PLRS VEGA Dobříš (17., 18., 19. plro 71.plrb), S-200 VE

U

P. Kunc, 13.12.2008

Přidány fotografie z doby zániku útvaru a stahování kompletů S-125, z přelomu let 2000/2001.

Kryt CPO pod prezidentským salonkem na nádraží Praha - Dejvice

N

M. Laub, 1.12.2008

Kryt z 30. let 20. století v nově rekonstruované nádražní budově.

Kamenocihelné pozorovatelny v Ústí nad Labem

U

P. Kunc, 21.11.2008

Kamenocihelné objekty jako jedny z nejstarších pozorovatelen jsou do jisté míry specifikem Ústí nad Labem.

Pozorovatelna moderní koncepce S-83, Vratislavice n. Nisou

U

P. Kunc, 6.11.2008

Popis pozorovatelny byl doplněn o podélný řez objektem, rovněž byl objeven další exemplář tohoto typu, v Královském Poříčí na Sokolovsku.

Co myslíte, je to pravda?

N

P. Janda, M. Halčiak, P. Kunc, 24.10.2008
Pozorovatelna v Novém železničním skladu v Pardubicích

U

P. Kunc, 20.10.2008

Aktuální snímky z likvidace objektu.

Strážní objekt, Nový železniční sklad, Pardubice

U

P. Kunc, 20.10.2008

Aktuální snímky z likvidace objektu.

Radiotechnické vojsko v rámci PVOS (562.rtr Třemošná)

N

P. Janda, 17.10.2008

Radiotechnická hláska PVOS nedaleko Břas na Plzeňsku.

Cvičiště Mírov

U

P. Kunc, 13.10.2008

Po čtyřech letech od prvního terénního průzkumu se s pomocí pamětníků podařilo objasnit účel vojenského objektu, vybudovaného ČSLA v Černém lese, nedaleko od Kostelce nad Orlicí.

Hotovostní sklad letecké jaderné munice Milovice - Na Vinici

U

M. Korec, P. Kunc, 12.10.2008

Díky jednomu z našich čtenářů mohlo dojít k doplnění dnes již vpravdě historických fotografií z počátku 90. let, zobrazujících areál ještě v téměř neporušeném technickém stavu.

Sklad letecké munice Milovice - Kozí hřbet

U

M. Korec, P. Kunc, 12.10.2008

Stav na počátku 90. let ilustrují nově přidané fotografie.

PLRS VEGA Rapotice (9., 10. plro 76.plrb), S-200 VE

N

P. Janda, M. Korec, P. Kunc, 16.9.2008

Protějšek dobříšské skupiny Vega, avšak dodnes podstatně zachovalejší.

8. plro Omice (76.plrb), S-125M

N

Petr Kunc, 1.9.2008

Současnost a náznaky možné budoucnosti.

5. plro Bukovany (71.plrb), S-75M

N

Martin Korec, 7.8.2008

Současný stav jednoho z nejstarších oddílů PLRK S-75 Volchov.

Vybrané typy pozorovacích a strážních stanovišť

N

Petr Kunc, 6.8.2008

Souhrn několika typizovaných a strážních stanovišť, vybraných z archivních materiálů, si vzhledem k různorodosti na poli těchto jednoduchých staveb nemůže činit nárok na úplnost, nastiňuje však základní směry, s jejichž modifikacemi se lze často setkat v Česku i v zahraničí.

Databáze objektů brzy obsáhne již 500 položek

N

Petr Kunc, 6.7.2008

Souhrn objektů, zanesených do databáze k červnu 2008

Pozorovatelna CO Přerov - Dluhonice

N

Jiří Doupal, 19.6.2008

Rozšíření základních informací, publikovaných v souhrnném článku Poválečné pozorovatelny v Přerově, o stavební detaily a několik střípků z historie tohoto postupně rekonstruovaného objektu.

Moderní úkryty CO na sídlišti Pardubice - Dubina

N

Petr Kunc, 19.6.2008

Zpráva o současném stavu 3 nejmladších úkrytů, vybudovaných v Pardubickém kraji.

Pardubický kraj zmapován z hlediska výskytu objektů ÚŽ-6

N

Petr Kunc, 14.6.2008

Výčet objektů Teritoriální radiační hlásné sítě a Záložních prostor soustředění (ZPS) útvarů je pro teritorium Pardubického kraje v Databázi objektů již kompletní.

Kryt CO podniku Tesla Holešovice

N

Petr Kunc, 1.5.2008

Velice moderní závodní úkryt střední kapacity.

Úkryty ÚŽ-6 na letišti Ostrava - Mošnov

N

Petr Kunc, 20.4.2008

Pohotovostní úkryty pro pozemní personál na hotovostních stojánkách.

Pozorovatelna v Novém železničním skladu v Pardubicích

N

Petr Kunc, 20.4.2008

Atypická pozorovatelna z doby německé okupace.

Strážní objekt, Nový železniční sklad, Pardubice

N

Petr Kunc, 19.4.2008

Unikátní německý objekt, na kterém byl až do 90. let instalován pancéřový zvon ČS. opevnění z let 1935-38.

Úkryty ÚO z vlnitého plechu

N

Petr Kunc, 5.3.2008

Sekce věnovaná řadě úkrytů, vyvinuté v 60. letech, na bázi plechových dílců.

Poválečné pozorovatelny v Přerově

N

Jiří Doupal, 3.3.2008

Souhrn poválečných pozorovací objektů CO a protivzdušné obrany města Přerova.

Úkryt KZ 600, CO závodu Tesla Pardubice, n.p.

N

Petr Kunc, 25.2.2008

Úkryt závodní CO, v minulosti velmi exponovaného podniku radiotechniky, o kapacitě 250 ukrývaných osob.

Podvižnaja Raketo - Těchničeskaja Baza Kozlov

U

Martin Korec, 20.2.2008

Pro veřejnost byl uvolněn sestříhaný a komentovaný videozáznam, pořízený při průzkumu PRTB Kozlov na jaře minulého roku.

Pozorovatelny ve střešních nástavbách

U

Petr Kunc, 8.2.2008

Původní článek rozšířen o několik nově objevených pražských objektů.

Pozorovatelna Hradec Králové - Kopec sv. Jana

N

Petr Kunc, 7.2.2008

Zachovalá monolitická železobetonová pozorovatelna ze 70. let.

TRHS versus ROC & UKWMO monitoring posts

N

Petr Kunc, 28.1.2008

Koncepce včasné radiační hlásné služby s monitorovacími stanicemi rozptýlenými po celém území státu se samozřejmě během Studené války nevyvíjela pouze v ČSSR. Royal Observer Corps zajišťoval svou sítí zodolněných hlásek tuto službu ve Spojeném království od roku 1955.

Polní opevňování v rámci ČSLA

U

Petr Kunc, 21.1.2008

Některé podstatné okolnosti použití úkrytových pracovišť UP-82 v ČSLA byly doplněny do článku o mobilních úkrytech a polním opevňování.

Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6

U

Petr Kunc, 17.1.2008

Do uceleného stavu byla doplněna charakteristika prefabrikovaného rámového úkrytu typu ÚŽ-6, podstatně byly též osvětleny historické souvislosti vzniku tohoto objektu.

Pěchotní úkryt KVS

N

Petr Kunc, 10.1.2008

Podařilo se objevit typ sovětského ocelového úkrytu, o kterém až dosud nebylo předpokladu, že by byl postaven na území ČSSR. Bližší popis s fotografiemi je předmětem článku.

Objekt Javor 52

U

Petr Kunc, 9.1.2008

Doplněny fotografie interiérů objektu J-52 západ z doby, kdy byl ještě volně přístupný.

Společné VS 2. divize PVOS a 2. rtb, Rebešovice

N

Petr Kunc, 4.1.2008

2. divize PVOS zabezpečovala protivzdušnou obranu území Moravy a Slovenska.

Filtroventilační soupravy

U

Petr Kunc, 3.1.2008

Výčet souprav byl doplněn o novější československé typy FVZ-100 a FVZ-150.

Databáze objektů

N

Petr Kunc, 23.12.2007

Po delším zkušebním provozu byla zveřejněna Databáze objektů, jejímž cílem je shromažďovat údaje o zájmových objektech především od Vás - našich čtenářů. Registrujte se, pročtěte si naše rady, a ihned můžete začít přispívat.

Sklad raket bývalého 11.plp Stříbro

N

Petr Janda, 24.11.2007

Popis skladu technické baterie, zajišťujícího technické zabezpečení 11. plp, vyzbrojeného komplety KUB.

PLRK 2K12 KUB v ČSLA

N

Petr Janda, 24.11.2007

Stručné shrnutí historie 7 protiletadlových (raketových) pluků vojska PVO pozemního vojska ČSLA, vyzbrojených PLRK malého dosahu KUB.

Velitelské stanoviště štábu CO, Česká Třebová - Hliníky

N

Petr Kunc, 2.11.2007

Několik fotografií z návštěvy dávno již opuštěného velitelského stanoviště CO města.

9. plro Miškovice (71.plrb), S-125M

N

Petr Kunc, 17.10.2007

Popis historie, současného stavu a odlišností v konstrukci prvního plro v ČSLA, vybudovaného pro PLRK S-125.

Pozorovatelna Ústí nad Labem - Klíše

N

Petr Kunc, 4.10.2007

Typově zajímavý, téměř miniaturizovaný objekt, známý ze severních Čech.

Hotovostní sklad letecké jaderné munice Milovice - Na Vinici

N

Petr Kunc, 3.10.2007

Bývalý sovětský sklad speciální munice pro potřeby útvarů, dislokovaných na letišti Boží Dar.

Velitelské stanoviště "Jasyr", Velký Hlavákov

N

Petr Janda, 2.10.2007

Zodolněné VS Československého frontu z období poloviny 80. let.

Pozorovatelny ve střešních nástavbách

N

Petr Kunc, 12.8.2007

V silně zastavěných částech měst, kde však bylo nutné zajistit stanoviště pro pozorování vzdušné situace, vznikaly během II. světové války betonové pozorovatelny nezřídka i na střešních konstrukcích vyvýšených budov.

Pozorovací objekt na střelnici Slavkov, VVP Libavá

N

Petr Kunc, 19.7.2007

Stavba z nepříliš známého okruhu opevněných stanovišť budovaných po 2. světové válce, sloužících k zabezpečení chodu střelnic ve vojenských výcvikových prostorech.

Pozorovatelna u Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

N

Petr Kunc, 14.7.2007

Zajímavý, šestiúhelníkový kamenobetonový objekt z 50. let.

Velitelský úkryt Pancíř-2PU

N

Martin Korec, Petr Kunc, 13.7.2007

Zodolněný úkryt sovětské konstrukce, vytvořený na bázi ocelového tubusu, hojně užívaný jakožto velitelské stanoviště.

Hláska TRHS v Dolní Moravici

N

Petr Kunc, 12.7.2007

Úkryt, náležející pozorovacímu stanovišti nad místní částí Nová Ves.

Luftschutz - Splitterschutzzelle, Ostrava - Michálkovice

N

Petr Kunc, 11.7.2007

Pozorovací prefabrikovaný objekt z období II. sv. války.

Sklepní úkryt Civilní obrany v Chrudimi, 60. léta

N

Petr Kunc, 6.7.2007

Úkryt CO 4. tř. odolnosti, vestavěný v suterénu bytového domu ze 60. let.

Pozorovatelna moderní koncepce S-83, Vratislavice n. Nisou

N

Petr Kunc, 6.7.2007

Typový objekt pozorovatelny z 80. let již oproti předchůdcům vykazuje pokročilejší stupeň ochrany posádky, včetně protiplynové předsíně či filtroventilace.

VS v rozptylu V Židovce, letiště Bechyně

N

Petr Kunc, 5.7.2007

Rámový pohotovostní a velitelský úkryt letky v rozptylu nedaleko Hodonic, letiště Bechyně.

Pozorovatelna CO ve Skalici, nad Frýdkem - Místkem

N

Petr Kunc, 4.7.2007

Pozorovatelna z 50. let, dříve zařazená do uvědomovacího systému Civilní obrany.

Pozorovatelna CO v Liberci - Ruprechticích

N

Petr Kunc, 4.7.2007

Pozorovatelna z přelomu 50. a 60. let, nad libereckou čtvrtí Ruprechtice.

Podvižnaja Raketo - Těchničeskaja Baza Kozlov

N

Petr Janda, Martin Korec, 3.7.2007

Již před několika měsíci byl publikován článek, popisující působení 122. raketové brigády Sovětské armády na území ČSSR. Následující stať jej volně doplňuje o informace, týkající se především skladování a dopravy bojových částí a jaderných hlavic pro tento útvar OTR.

122. raketová brigáda SA v Hranicích na Moravě

U

Petr Kunc, Petr Janda, Martin Korec, 3.7.2007

Podařilo se sehnat několik snímků z dobového tisku domácí i zahraniční provenience, zobrazujících odsun prvních odpalovacích zařízení 122. rb z Hranic na Moravě v únoru 1988, zpět do SSSR, ke konečné likvidaci.

Technické cvičiště v Pardubicích

U

Petr Kunc, 13.6.2007

Díky pochopení pana Ivana Navrátila se podařilo získat unikátní snímky činnosti železničního pluku ze 30. let na Technickém cvičišti v Pardubicích.

7. plro Ořechov (76.plrb), S-125M

U

Petr Kunc, 12.6.2007

Díky vzpomínkám bývalých VZP se podařilo přímo v areálu oddílu identifikovat budovu, která dříve sloužila za účelem dislokace záložního velitelského stanoviště 76. plrb.

Německé kulometné hnízdo, typ "Tobruk"

U

Petr Kunc, 9.6.2007

Tak jak bylo již v minulosti předpokládáno, potvrdila se nyní přítomnost dalších dvou kulometných palpostů typu "Tobruk", souvisejících s německými přípravami na obranu areálu Poličských strojíren na sklonku II. světové války.

Střípky z trati 015

U

Petr Kunc, 9.6.2007

Původní článek, pojednávající o minulosti i současnosti železnohorské trati Přelouč - Prachovice, byl doplněn o podstatné informace včetně orientačních plánů dnes již bývalého VÚ 3067 Kostelec u Heřmanova Městce, známého spíše pod názvem Sklad LPH Vrbice I a II.

Sklad letecké munice Milovice - Kozí hřbet

N

Martin Korec, Petr Kunc, 6.6.2007

Typický sklad letecké munice Sovětské armády, včetně zodolněných objektů, lokalita Milovice - Kozí hřbet.

7. plro Ořechov (76.plrb), S-125M

N

Petr Kunc, 31.5.2007

Článek rozebírá jednak topologii, ale velkou měrou i fungování typického protiletadlového raketového oddílu, vyzbrojeného komplety S-125M Něva.

Činnost družstva radiační hlásné sítě

N

Petr Kunc, 27.5.2007

Předpis evidenčního čísla Chem-2-8 v letech 1978 - 1983 upravoval právě sled činností družstva TRHS jako základního prvku celé hlásné sítě. Článek přináší výtah nejpodstatnějších faktů jinak 47 stránkového dokumentu.

Prologue - Akce "Javor" a širší politické souvislosti

U

Petr Kunc, 17.5.2007

Ke stávajícímu článku byly doplněny informace především o dosud málo probádaném skladu letecké jaderné munice v rámci letiště Boží Dar (Milovice), s cílem vytvoření uceleného přehledu o skladech jaderné munice na území bývalé ČSSR.

VS v Máteřovském rozptylu, letiště Pardubice

N

Petr Kunc, 9.5.2007

V několika minulých týdnech se podařilo zdokumentovat jedno z nemnoha zachovalých zodolněných velitelských stanovišť letek, která se nacházela ve většině odlehlých rozptylů ÚLů na letištích ČSLA. Uváděn je rovněž stavební plán celého objektu.

Pozorovatelna CO ve Staříči, nad Frýdkem - Místkem

N

Petr Kunc, 3.5.2007

Pozorovatelna z 50. let, dříve zařazená do uvědomovacího systému Civilní obrany.

Úkryt ÚŽ-6 v rámci bojového postavení, Brozany n. L.

N

Petr Kunc, 3.5.2007

Součástí bojového postavení v Kunětickém lese, nedaleko Pardubic, je i úkryt živé síly, typu ÚŽ-6.

Kryty pro zaměstnance továrny Explosia v Pardubicích

N

Petr Kunc, 3.5.2007

Přibyl další nalezený objekt krytu CPO z doby II. světové války.

Luftschutz - Splitterschutzzelle, rovněž v cukrovaru v Břeclavi

N

Petr Kunc, 2.5.2007

Druhý, identický objekt v břeclavském cukrovaru.

Luftschutz - Splitterschutzzelle, v bývalém břeclavském cukrovaru

N

Petr Kunc, 2.5.2007

Jedna z méně typických pozorovatelen zvaných "einmannbunker", nalezená v Břeclavi.

Pěchotní úkryt SBK

N

Petr Kunc, 28.4.2007

Doplněním posledního dosud nepopsaného typu - SBK - se uzavírá kapitola o sovětských lehkých prefabrikovaných úkrytech na území bývalé ČSSR.

PLRS VEGA Dobříš (17., 18., 19. plro 71.plrb), S-200 VE

U

Petr Kunc, 26.4.2007

Upřesněny polohy všech zodolněných objektů pro stacionární elektrocentrály, které zajišťovaly náhradní zdroj proudu při výpadku EC umístěných přímo v úkrytech.

Fortifikace určené k bezprostřední obraně letišť ČSLA

U

Petr Kunc, 19.4.2007

Doplněno několik fotografií 30mm PLdvK vz.53/59 ve zodolněném okopu, na letišti Hradec Králové.

Filtroventilační soupravy

N

Petr Kunc, 18.4.2007

Monografie několika filtroventilačních zařízení, používaných v objektech typu ÚŽ-6, ale i v menších krytech CO a podobných podzemních stavbách, kde byla nezbytná nucená výměna vzduchu.

Štolový úkryt s krycím názvem DENIS, Brno

N

Petr Kunc, 14.4.2007

Fotodokumentace, plán a krátký popis fungování jednoho z několika brněnských velkokapacitních úkrytů Civilní ochrany, které jsou dodnes udržovány v provozuschopném stavu.

7. plro Vlkava (71.plrb), S-75M

N

Petr Kunc, 4.4.2007

Článek rozebírá jednak topologii, ale velkou měrou i fungování typického protiletadlového raketového oddílu, vyzbrojeného komplety S-75M Volchov.

M. Korec: Moje ZVS na Klondajku

N

Martin Korec, 2.4.2007

Vzpomínky na základní vojenskou službu, prožitou v letech 1999/2000 na hřebeni Brd, na kdysi legendárním "Klondajku".

Pěchotní úkryt USB

N

Petr Kunc, 22.3.2007

Standardní pěchotní pracovní úkryt sovětské provenience, v Česku typický například pro lokality letišť Boží Dar či Hradčany.

Kulometný objekt SPS-3M

N

Petr Kunc, 18.3.2007

Stacionární, SA hojně využívaný palebný prefabrikovaný objekt v úplném popisu, opět včetně názorného výkresu.

Kulometný objekt SPS-2M

N

Petr Kunc, 16.3.2007

První ze série ucelených popisů jednotlivých typů prefabrikovaných staveb, užívaných Sovětskou armádou nejen na území bývalého Československa.

PLRS VEGA Dobříš (17., 18., 19. plro 71.plrb), S-200 VE

U

M. Korec, Petr Kunc, 3.3.2007

Doplněny plány pozemní obrany základny a schéma pohybu strážních hlídek, obojí již z doby působení 441. a 442. plrs ve druhé půli 90. let na sklonku existence útvaru.

Kulometné hnízdo v areálu Dejvických kasáren

N

Petr Kunc, 9.2.2007

Železobetonová pevnůstka pocházející z doby německé okupace u vjezdu do areálu Dejvických kasáren.

122. raketová brigáda SA v Hranicích na Moravě

N

Petr Janda, Martin Korec, Petr. Kunc, 5.2.2007

Shrnutí výsledků Expedice Libavá 2006, při níž jsme se zaměřili především na průzkum někdejších palebných postavení oddílů bývalé sovětské 122. rb Hranice na Moravě (1983-87), vyzbrojené komplexy 9K76 Temp-S.

Hláska TRHS nad Pelhřimovem

N

Petr Kunc, 27.1.2007

Monografie dalšího nalezeného rámového úkrytu ÚŽ-6.

Pozorovatelna Košice - sídliště Železníky

N

Petr Kunc, 23.1.2007

Objekt maďarské provenience z II. světové války ve východoslovenské metropoli.

Pozorovací objekt v Přístavu Holešovice východ

N

Petr Kunc, 22.1.2007

Pozorovatelna německé Luftschutz v Praze - Holešovicích.

Luftschutz - Splitterschutzzelle, býv. KT Rabštejn

N

Petr Kunc, 21.1.2007

Další zdokumentovaný objekt v lokalitě Rabštejnského údolí.

Luftschutz - Splitterschutzzelle, u strážnice někdejšího KT Rabštejn

N

Petr Kunc, 21.1.2007

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle je dnes už jednou z mála připomínek koncentračního tábora, vzniklého na sklonku II. světové války v údolí řeky Kamenice na Českokamenicku.

PLRS VEGA Dobříš (17., 18., 19. plro 71.plrb), S-200 VE

U

M. Korec, Petr Kunc, 20.1.2007

Doplnění o nově zjištěné skutečnosti dostál popis někdejší největší protiletadlové raketové základny v Československu.

Struktura protiletecké obrany

N

Petr Kunc, 4.1.2007

Několik slov o zajištění územní protiletadlové obrany protektorátu Böhmen und Mähren.

Struktura protiletecké ochrany

N

Petr Kunc, 4.1.2007

Objasnění souvislostí v organizaci Protiletecké civilní ochrany (Luftschutz), která v době II. světové války mimo jiné konala službu ve stálých protileteckých krytech a prováděla i výstavbu protileteckých pozorovatelen.

Pozorovatelna CO v České Třebové na Jelenici

U

Petr Kunc, 27.12.2006

Článek o nejstarší českotřebovské poválečné pozorovatelně, která se nachází nad městem na vrchu Jelenice.

Polní opevňování v rámci ČSLA

N

Petr Kunc, 26.12.2006

Úvod do problematiky mobilních pracovních úkrytů, využívaných v ČSLA od počátku 80. let.

Konec II. světové války ve Skutči, v podhůří Vysočiny

N

Petr Kunc, 25.12.2006

Několik historických fotografií, dokumentujících dění na jaře 1945 ve Skutči na Chrudimsku.

Fortifikace určené k bezprostřední obraně letišť ČSLA

N

Petr Kunc, 2.12.2006

Prvky obrany na vojenských letištích (palebná postavení protivzdušné obrany, zákopové systémy, palebné a pozorovací pevnůstky).

Protitlakové a protiplynové uzávěry vchodů
používané v objektech prefabrikované konstrukce

U

Petr Kunc, 27.11.2006

Popis protitlakových dveří ŽDV-2 a protiplynových vrátek ŽDV-6/I, používaných masově v prefabrikovaných úkrytech typu ÚŽ-6, byl doplněn o část věnovanou ještě interiérovým dveřím ŽDV-9 a silnostěnným vratům ŽDV-16, umisťovaným v rozsáhlejších podzemních objektech.

Letiště Pardubice

U

Petr Kunc, 13.11.2006

Ke článku o historii a provozu na pardubickém vojenském letišti byly přidány aktuální letecké fotografie z října t.r.

Luftschutz - Splitterschutzzelle v Jablonci n. Nisou - Nad areálem LIAZ

N

Petr Kunc, 19.9.2006

Nově nalezený exemplář známého typu německé pozorovatelny.

Kulometné hnízdo "Kochbunker"

N

Petr Kunc, 18.9.2006

Článek se zabývá německým opevněním v oblasti Slezska, mezi řekami Wislou a Odrou, budovaným mezi lety 1944-45. Především se jedná o drobné prefabrikované pevnůstky přezdívané "Kochbunker".

Luftschutz - Splitterschutzzelle

U

Petr Kunc, 17.9.2006

Pojednání o německém pozorovacím objektu z II. světové války, známém spíše pod lidovým pojmenováním "einmannbunker".

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011