Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace\Kulometný objekt SPS-3M

Prefabrikovaný palebný objekt SPS-3M

Axonomický řez objektem SPS-3M
SPS-3M, axonometrický řez
 

СПС-3М je stacionárním kulometným objektem, často spojovaným systémem přístupových chodbiček do rozsáhlejších seskupení či přímo do linií pozemní obrany strategických objektů Sovětské armády. Počátky výstavby SPS-3M spadají do 70. let.

Lafeta NPS, nástavec pro umístění standardního samopalu, zásobník a vak na vystřílené nábojnice

Lafeta NPS,
nástavec pro adaptaci samopalu
do lafety, náhradní zásobník
a vak na vystřílené nábojnice

Jde o lomený objekt skříňové konstrukce z jednotlivých prefabrikovaných desek P1, P2d-1, P2a, P3 a ochranného střílnového prefabrikátu PS3. Objekt částečně hermetizují dveře DZGM, přístupovou chodbičku tvoří ženijní rámy PS2d a PS2d-1. Palebné možnosti vytváří celkem 5 střílen s vějířem 60°, uzavíratelných pancéřovou okenicí. Obvykle však jsou alespoň dva střílnové otvory zaslepeny a překryty zeminou, dle konkrétních palebných úkolů objektu. Dvě střílny byly vybaveny lafetami NPS pro těžký kulomet (PKS či PKSM) s nástavcem pro případ potřeby uchycení samopalu (AKM či AK-74), třetí střílna slouží pro pozorování. Objekt je dosti prostorný pro uložení střeliva, náhradního kulometu, výstroje mužstva a ženijního nářadí.

GPS souřadnice objektu:
50°13'58.75"N,14°55'20.01"E

Terénní průzkum:

25. března '07, Jiří Semerád

Fotodokumentace:

25. března '07, Jiří Semerád

Na území ČR je dosud známo použití těchto objektů například pro bezprostřední pozemní obranu perimetru letiště Boží dar v bývalém VVP Milovice (dva exempláře na jihozápadním okraji VPD). Fotky a nákres níže přibližují stav jednoho z tamějších objektů.

Orientační náčrt SPS-3M na letišti Boží Dar Čelní střílny objektu se navzájem překrývají Vstup do objektu z průběžného zákopu Průchozí chodbička nakrytá zeminou
Orientační náčrt SPS-3M,
který se nachází jižně
od VPD letiště Boží Dar
Střílny
s překrývajícími se palebnými vějíři
Vstup do objektu
ze zákopu skrz vchodovou chodbičku,
přehrnutou zeminou
Nakrytá průchozí chodbička
Nepřehrazený vstup do vlastní střelecké místnosti Fragment střeleckého stolku u pravé střílny Fragment střeleckého stolku u pravé střílny Částečně zachovalý střelecký stolek, zaslepená boční střílna a vchod do místnosti
Vstup do střelecké místnosti Částečně zachovalý
neznámý typ střeleckého stolku
Pravé střelecké postavení Boční střílna je zaslepena
Levé střelecké postavení, taktéž se zachovalým střeleckým stolkem Pravá střílna, pohled ve směru palby Pravá, čelní střílna, s odklopenou okenicí Celkový pohled na pravou střílnu
Levé střelecké postavení Pohled ve směru palby
pravé (čelní) střílny
Střílna, připravená k palbě
(zřetelné je improvizované
protiplynové těsnění krycí okenice)
Krycí pancéřová okenice
s uzavíratelným
pozorovacím průzorem

GPS souřadnice objektu:
50°37'29.06"N,14°39'34.22"E

Terénní průzkum:

24. července '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

24. července '05, Petr Kunc

Další SPS-3M byl postaven na konci 80. let jako součást podpovrchového prefabrikovaného úkrytu pod stanicí radiotechnického zabezpečení na Senné bráně (stanoviště radiozaměřovače ARP-9 či ARP-11), patřící letišti Hradčany, v bývalém VVP Mimoň. Právě tato lokalita je zvláště zajímavá, jelikož celý úkryt spolu s objektem SPS-3M nebyl dobudován a překryt zeminou, lze tudíž shlédnout celou konstrukci i jednotlivé fáze výstavby (nestihly již být osazeny ochranné prefabrikáty střílen, dvířka či lafety).

Ruina stanice RTZ Senná brána Nedostavěný úkryt, který k naváděcí stanici těsně přiléhá Nezahrnutá a nezaizolovaná stropnice úkrytu Skelet včleněné pevnůstky SPS-3M
Stanice RTZ Senná brána,
v popředí stropnice přilehlého
nedokončeného úkrytu
Úkryt zůstal po odchodu SA
nezahrnutý nadložní vrstvou zeminy
Tvoří jej jednak několik
pracovních místností, zapojených ve
dvou řadách za sebou, a také SPS-3M,
působící svými třemi střílnami na SV
Skelet SPS-3M
Skelet SPS-3M Střílnové ochranné prefabrikáty PS3 Úkryt má tři vstupy zvenčí Celý úkryt je jen velmi málo zahlouben pod okolní terén, což je vzhledem ke zdejší písčité půdě velmi zarážející
Objekt zůstal
ve vysokém stádiu rozpracovanosti
Korpusy střílen
(prefabrikáty PS3)
Vstupy do úkrytu
ústí přímo vedle zděné budovy NS
Celý úkryt je jen nepatrně
zahlouben v pískovém podloží
Pracovní místnost v úkrytu Pracovní místnost v úkrytu Vchod do pevnůstky SPS-3M Střelecká místnost objektu SPS-3M
Jedna z pracovních místností Nebyly osazeny žádné vnitřní
instalace
Vstup do pevnůstky SPS-3M
je přímo z jedné
ze spojovacích chodeb
Střelecká místnost

Jen pro ilustraci jsou na následujících fotografiích uvedeny pozůstatky vnitřního vybavení včetně fragmentu lafety NPS jednoho z objektů, vybudovaných v oblasti КаУР (Opevněného prostoru Karélie), stav v roce 2004:

Zbytek lafety NPS uvnitř jednoho z objektů vybudovaných na КаУР Interiér SPS-3M, КаУР Střílna SPS-3M, КаУР
Zbytek lafety NPS
(ramenní opěrka) v jednom z objektů
SPS-3M
Dvě střílny v interiéru
střelecké místnosti
Střílna
zakrytá okenicí s průzorem, níže je u-
místěn úchyt pro lafetu NPS

Fotografie T. Kamenského - Bělorusko, 2007, v expozici jednoho z vojenských muzeí jsou nejen objekty SPS-3M, ale i další typy moderních prefabrikovaných a pancéřových objektů:

Celkový pohled na objekt Vstupní ocelová dvířka
Celkový pohled na objekt Vstupní ocelová dvířka

zdroje: - vlastní foto a terénní výzkum 2005
- КаUR.ru (M. Minaev, D. Tcherenkov), 2004
- Fortification.ru
- Pavel Šlegr, OIN (KVH Praha)

autor: Petr Kunc

Původní článek z 18. března 2007
byl naposledy upravován 9. dubna 2007

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011