Odkazy\Mapy, družicové snímky
GEODIS Ortofotomapa ČR
www2.geodis.cz/mapserver

Družicová mapa republiky o rozlišení 5m, avšak je nutná krátká registrace.

GeoINFO
nts5.cgu.cz/website/GEOinfo/

Geovědní databáze České geologické služby, krom geologické i vrstva topografická, mineralogie, skládky a staré geologické mapy. Vše do měřítka 1:50 000.

GIS Královéhradeckého kraje
gis.kr-kralovehradecky.cz

Geografický informační systém pro Královéhradecký kraj.

GIS Mapy - Pardubický kraj
www.pardubickykraj.cz

Mapy geografického informačního systému, obsahující mnoho vrstev, mimo jiné RZM10. Kromě toho je zde vůbec nejkvalitnější ortofotomapa Pardubického kraje.

Historické letecké snímky
mapserver.mmhk.cz/tms/hkhistorto/

Historické letecké snímky Hradce Králové (roky 1937, 1954, 1977, 1991, 2005, 2008).

Hist. let. snímky z let 1947-1951
mapy.kr-plzensky.cz/arcims/ortofoto_1947/

Vynikající počin digitalizace poválečného snímkování pohraničí v oblasti Šumava - Český les.

WebGIS Server hl. m. Prahy
wgp.praha-mesto.cz

Mapové dílo magistrátu hlavního města Prahy, za pozornost stojí zvláště projekt Historická ortofotomapa Prahy, zahrnující snímkování z let 1938, 1953, 1975, 1999-2000 a 2003.

Mapové aplikace MŽP
map.env.cz

Možná nejlepší ze zdrojů mapových podkladů - mapy historické, geologické, mapy poddolovaných území, satelitní snímky povodní 2002, ortofotomapy. Velmi kvalitní.

Mapový server ÚHÚL
212.158.143.149/index.php

Lesnické mapové podklady Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, včetně černobílé ortofotomapy.

Ortofotomapa města Hlinska
www.hlinsko.cz/index.php?branch=65

Velmi kvalitní letecká mapa Hlinska v Čechách a blízkého okolí.

Ortofotomapa města Kladna
kladno.gepro.cz/OUT/HTML/MISYS4

Detailní mapový podklad Kladenska včetně územního a orientačního plánu města s ortofotomapou (rozlišení dokonce umožňuje rozpoznání jednotlivých osob na ulicích!).

Prezentace starých mapových děl
oldmaps.geolab.cz

I., II. a III. vojenské mapování, Müllerovo mapování i Stabilní katastr v použitelném rozlišení, jež poskytla Laboratoř Geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně. 

T-MapServer
mapy.crr.cz

Vynikající topografické podklady až do měřítka 1:5000. 

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011