Odkazy\Fortifikace
Evropská stálá opevnění
www.opevneni.wz.cz

Web o opevnění v Čechách, Francii, Polsku (Oderstellung 1928-39), Německu, býv. SSSR a jinde. Poměrně obsáhlá fotogalerie.

Finanční stráž
www.financ.wz.cz

Jedna z prvních stránek, která se zabývá problematikou pohraničníků za první Československé republiky.

Nakladatelství FORTprint
www.pevnosti.cz

Aktuální přehled literatury vydávané nakladatelstvím J. Škody v edici PEVNOSTI, včetně titulů od některých dalších vydavatelů a nformace o KVH Praha.

Polní opevnění
www.polni-opevneni.websnadno.cz

Polní opevnění zemní/dřevozemní předválečné i poválečné - terénní průzkumy i teoretické články.

Pozorovací objekt Kosmonosy
www.objekt-kosmonosy.wz.cz

Rekonstruovaný objekt německé Luftschutz z II.sv války nad Mladou Boleslaví.

Novodobé fortifikace
www.sweb.cz/fortif

Stránky časopisu se zaměřením na opevňování v minulém století, samozřejmostí je archiv starých čísel, plánky a fotky.

Vojenství kvalitně
www.vojenstvi.kvalitne.cz

Základní zdroj informací o armádě historické i současné na českém internetu.

__ČS. opevnění z let 1935-38______________

Atlas čs. opevnění v okolí Hevlína
www.atlas-opevneni.nasweb.cz

Popis LO vz.37 úseku 2 Hrádek a objektů TO v prostoru Dyjákovice - Hevlín - Hrabětice.

Bunkry
www.bunkry.cz

Nejpropracovanější web o ČS. těžkém opevnění. Mimo jiné nejrozsáhlejší fotoarchiv LO a TO.

Cesty za čs. opevněním
www.cestyzaopevnenim.net

Rozsáhlá fotogalerie Pavla Vašaty, zaměřená především na dokumentaci kabelových objektů.

ČS. opevnění
www.sweb.cz/vystav-opev

LO vz.37 i .36, velmi zajímavá část o poválečném opevnění v oblasti Tachova.

Dělostřelecká tvrz Adam 1936-1938
www.pevnost.web2001.cz

Všechno důležité o tvrzi (výstavba, objekty, posádka, osudy, dnešní stav a zajímavosti) u Mladkova v Orlických horách.

Dělostřelecká tvrz Smolkov
www.smolkov.web2001.cz

Dosti obsáhlý popis jedné tvrze na Hlučínsku včetně osudů tvrze za protektorátu a zajímavých detailů. Velmi hutné.

Dělostřelecká tvrz Šibenice
www.mujweb.cz/www/libor.baranak/

Velmi stručná historie a popis tvrze.

Fotogalerie ČS. opevnění 1935-38
www.sota.cz

Fotografická dokumentace především těžkého opevnění od roku 1980, nicméně obsahuje i LO a pozoruhodné zajímavosti.

GPS Databáze TO
www.opevneni.cz

Skvěle zpracovaná GPS databáze TO a obsáhlá fotogalerie nejen vlastních objektů, ale mimo jiné i kabelových komor, překážek a zajímavostí z oboru.

Historicko - Vojenský rozcestník
www.sweb.cz/MLollok/odkazy.htm

Archiv 260 odkazů na stránky s fortifikační tématikou.

Igor Pilát - jdi na to
www.volny.cz/igor.pilat

Vyprávění o toulkách přírodou, především za opevněním.

Kabelová síť úseku MO a OP
www.kabelovky.ic.cz

Hledání, průzkum a dokumentace, TO a LO a jiné fortifikační zajímavosti.

Linie LO na Chomutovsku
www.opevnenichomutovska.wz.cz

Záměry výstavby TO, úseky LO Va, Vb, K51, K51, fotogalerie a letecké snímky, jakožto i cesty za opevněním.

Lužické hory
www.luzicke-hory.cz/opevneni.html

Fortifikační část velmi pěkného webu o tomto koutu naší země. Úseky L1 Jitrava, L2 Petrovice, L3 Heřmanice, M1 Mařenice, M2 Rousínov, N1 Studený a N2 Všemily.

Mladoboleslavští bunkrologové
www.sweb.cz/mbbb

Jarda a Michal Benešovi a Martin Bradáč se zabývají průzkumem především LO.

NS po lehkém opevnění
www.naucnastezka.olesnice.net

Naučná stezka po lehkém opevnění v okolí Olešnice v Orlických horách.

Opevnění v západních Čechách
www.mujweb.cz/www/czopevneni

Lehké opevnění, vybavení objektů, muzea, zajímavosti.

Pevnosti SK
www.pevnosti.szm.sk

Opevnění na slovensku, zejména v prostoru ŽS 21 v Bratislavě, a co mě velmi příjemně překvapilo, i opevněním z období SNP. Zbraně pro a proti opevnění, Dukelský průsmyk.

Řopíky
www.ropiky.net

Hýřil-li bych velkými slovy, označil bych jej jedinečným. Nehýřím. Jedinečný web o lehkém opevnění a opevňovacích zajímavostech. Vojenské prostory v ČR.

Řopíky v Podkrušnohoří
ropiky-1936.valka.cz

LO vz. 36 a LO vz. 37 v okolí Ústí nad Labem (úseky XI, O2, O3, O4).

__Vojenské historické spolky, muzea a rekonstruované objekty ČS. opevnění 1935-38

Beton Bunker Club Kronfelzov
www.opevneni-stm.wz.cz

Sdružuje osádky všech šesti postavených pěchotních srubů poblíž Starého Města pod Sněžníkem (StM-S 30, 31a,b, 32, 33 a 34).

Dělostřelecká tvrz Bouda
www.bunkry.cz/bouda

Společnost přátel čs. opevnění na této nejdokončenější tvrzi ČS. opevnění /mj. kulturní památce/ provádí rekonstrukční práce již od roku 1990, nyní již zcela přístupná.

Dělostřelecká tvrz Hanička
www.hanicka.cz

Základní informace o tvrzi, která se zapsala do povědomí nejen předválečnou historií, nýbrž hlavně využitím objektu jako protiatomového krytu, jenž je nyní plně přístupný veřejnosti.

Dělostřelecká tvrz Skutina
www.webpark.cz/tvrzskutina

Stránka o muzeu ČS. opevnění v nedokončené tvrzi u Sedloňova v Orl. h, zálkadní informace.

Dělostřelecká tvrz Stachelberg
www.stachelberg.t-s63.cz

Tvrz Stachelberg (Babí) na Trutnovsku s přístupným nedostavěným podzemím. Reportáž ze cvičení aktivních záloh ve VVP Libavá včetně fotografií.

ForteG
www.forteg.cz

ForteG má v péči srub K-S 32 nad Mladkovem, v němž je též umístěna expozice věnovaná čs. opevnění a obrněné technice. Přímo na webu je i internetový obchod fy Samek Models.

HVK "Hraničářský pluk 6"
www.sweb.cz/hvkhp6

Družstvo hraničářů, provádějící rekonstrukci objektu LO vz.37 č. 113/A-180z poblíž pěchotního srubu K-S 14.

KAHAN III
www.kahan3.wz.cz

V 80. letech bylo v rámci akce KAHAN tehdejším FMV využíváno několik objektů, včetně tvrze Hanička, Státní bezpečností. Jedním z nich byl i N-S 71, nyní zcela přístupný.

KHV Brno
www.sweb.cz/khvbrno

Spolek zaměřený na průzkum opevnění v terénu i bádání v archivech a spolupráci s ostatními KVH na společných akcích.

Klub BOUDA
www.tvrz-bouda.cz

Výkonná složka SPČO, jež se podílí na chodu Muzea čs. opevnění - dělostřelecké tvrze Bouda.

Klub přátel armády
www.kparm.wz.cz

Klub přátel armády, provozovatel Památníku obránců vlasti ve srubu K-S 8 "U Nádraží" u Červeného Potoka.

KPV Armus
www.kpvarmus.wz.cz/opevneni

Stránka s tématem opevnění na Chomutovsku, a to jak LO (úseky Va, Vb, VI, K50, K51, D16, B6, B7), tak plánované výstavbě TO v Krušných horách. Informace o výzbroji a výstroji.

KVH I. Prapor
www.klub-vojenske-historie-1prapor.wz.cz

KVH I. Prapor se stará o pěchotní srub MO-S 11 "U Posedu".

KVH Bohumín
www.mos-5.wz.cz

Právě jejich péčí probíhá rekonstrukce objektů MO-S 4 "U šedé vily" a MO-S 5 "Na trati".

KVH Bruntál
www.kvhbruntal.wz.cz

Členové spravují Památník čs. pohraničního opevnění Milotice nad Opavou (tři řopíky A-120, A-160, B1-80). Informace o činnosti klubu, rekonstrukcích, přístup k muzeu.

KVH "Hraničářský pluk 19"
www.hp19.wz.cz

Krom jiného spousta užitečných dobových dokumentů, týkajících se předpisů, výstroje, výzbroje a výcviku.

KVH Opava
www.sweb.cz/kvh-opava

Info o opevnění v úseku ŽSV IV a zejména o Areálu čs. opevnění Milostovice, kde se také každoročně koná akce Cvičení Opava - Milostovice. LO vz.37 G.

KVH Poustka
www.poustka.ceskaskalice.cz

Občanské sdružení provádějící rekonstrukce na T-S 55 "Na Stráni" u Petříkovic u Trutnova.

KVH Praha
www.pevnosti.cz/kvh.html

Klub, starající se o objekt R-S 74 "Na Holém".

LO vz. 37 na Berounsku
www.csopevneni.xf.cz

Stránka sdružující Muzea a rekonstruované objekty opevnění VOP (tzv. Pražské čáry). Zvláště obsáhle autor popisuje výbavu objektu LO vz. 37 a tzv. "zvláštní zařízení" na komunikacích.

Minimuzeum u Mor. Krumlova
www.sweb.cz/minimuzeum

Nově vznikající expozice v lehkém objektu vz.37 A-140. Základní info, fotografie okolního LO.

Muzeum ČS. opevnění Novosedly
www.sweb.cz/zdspacil

Objekt lehkého opevnění A-160 č. 3111 u Březí (III. sbor).

Muzeum LO vz. 36 Ústí n. Labem
www.lo36.wz.cz

Muzeum v Ústí nad Labem - Hostovicích, ve správě KVH Trmice.

Opevnění na Prachaticku
www.opevnenipt.wz.cz

Areál bývalých Československých pohraničních opevnění na Prachaticku, zběžný popis koncepce ČS. opevnění 1935-38 a opevňování prachaticka v letech poválečných.

Pěchotní srub K-S 5 "U Potoka"
www.sweb.cz/k5

Zpráva o přerodu zapomenutého těžkého objektu pod Králickým Sněžníkem v jedno z nejpreciznějších muzeí ČS. pohraničního opevnění 1935-38. Čest pracantům z K5.

Pěchotní srub K-Bg-S 12b
pozorovatelna.kvalitne.cz

Zpřístupněná unikátní dělostřelecká pozorovatelna tvrze Hůrka nad Králíky.

Pěchotní srub K-S 46 "V Zátiší"
www.ks46vzatisi.wz.cz

Srub pod vrchem Adamem, v málo známé části pevnostní linie okolo Českých Petrovic na Orlických horách, který rekonstruuje KVH Zátiší.

Pěchotní srub N-S 53 "U chalupy"
www.sweb.cz/bunkr53

Sdružení Československého historického opevnění Velký Osek, které provádí rekonstrukci objektu na levém křídle tvrze "Sk" nad Olešnicí v Orlických horách.

Pěchotní srub N-S 82
www.brezinka.cz

Muzeum čs. opevnění provozované KVH Náchod, mimochodem vůbec jedno z nejlepších. Virtuální prohlídka objektu.

Pěchotní srub R-S 72 "Nízká"
r72.opevneni.cz

SPOLEK R-72, jehož hlavní náplní je rekonstrukce srubu na Rokytnicku.

Pěchotní srub StM-S 34 "Svah"
www.svah.kvalitne.cz

Stručný popis a pohledy na jeden ze srubů, tvořících hlavní obrannou linii před Starým Městem pod Sněžníkem.

Pěchotní srub StM-S 50 "U trati"
stm-s-50.webpark.cz

O rekonstrukci srubu, popis podúseku 3/I Kolštejn, fotogalerie.

Pěchotní srub T-S 27 "Nad cestou"
www.t-s-27.net

KVH Brendy. Na webu je podrobněji mapováno i okolní TO a objekty LO vz.36 a vz.37 (úsek F2) na Trutnovsku.

Pěchotní srub T-S 28
www.t-s-27.net/t-s-28

Skupina nadšenců, jež se snaží rekonstruovat tento a další objekty poblíž Odolova na Trutnovsku.

Pěchotní srub T-S 61 "Hranice"
www.t-s61.wz.cz

Těžký objekt nad Libčí, v péči KVH Debrné.

Pěchotní srub T-S 63
www.t-s63.cz

Rekonstruovaný objekt TO v Libči u Trutnova, unikátní především pancéřovou oponkou chránící čelní střílnu zbraně L1.

Pevnostní muzeum Vranov
www.sweb.cz/muzeum-vranov

Areál několika objektů LO vz.37 v Junáckém údolí pod hrází Vranovské přehrady.

Slezské zemské muzeum
www.szmo.cz

Jedním z pracovišť je i Areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky, a památník II. světové války v Hrabyni.

Uniformovaná skup. KVH Náchod
www.mujweb.cz/kultura/uskvhn

Uniformovaná skupina KVH Náchod se pravidelně účastní historických vzpomínkových akcí, především z období první Československé republiky.

VHK Erika Brno
www.militaryclub.info

Sekce východ, historická jednotka (II. sv. válka, napoleonika), vojensko historický kroužek VA Brno a sekce, starající se o provoz a údržbu srubu K-S 14 "U Cihelny" v Králíkách.

VHTM Česká Třebová
vhtm.valka.cz

Vojensko Historicko Technické Muzeum - sbírková činnost artefaktů všech armád celého světa a Muzeum lehkého opevnění Vysoký kámen, poblíž tvrze Bouda, nad Mladkovem.

Vojenské muzeum Králíky
www.armyfort.com

Muzeum opevnění a vojenské techniky na Cihelně u Králík. Každoročně se zdejší okolí včetně blízkého objektu K-S 14 promění v bojiště roku 1938. Online armyshop dobové výstroje.

Vojenský skanzen Malé Březno
www.mujweb.cz/www/vsmb

Objekt LO vz.37 28/A-160z z podúseku O3 u Ústí nad Labem.

Vojenský skanzen Smečno
kocicak.mysteria.cz

Pevnůstka LO vz.37 A3/41/B2-80z, jeden z mála zachovalých na VOP, obdivuhodně rekonstruovaný takřka do posledního detailu. Součást proslulého Kočičákova webu.

__Diskusní fóra___________________________

Diskuze o ČS. opevnění
pandora.idnes.cz/conference/opevneni

Všeobecná e-mailová diskuse speciálně o ČS. pevnostní problematice.

Fórum Opevneni.cz
forum.opevneni.cz

Opevnění ze všech stran.

__Zahraniční stránky______________________

Bunkerpictures
www.bunkerpictures.nl

Spřátelený web holandského autora, zabývající se Atlantickým valem a opevňováním během Studené války.

Bunkertours
www.bunkertours.co.uk

Toulky za opevněními po celé Evropě. Mimo jiné taky Maginotova linie, základny R.A.F. a U.S.A.F.E.

Fortification.ru
www.fortification.ru

Vynikající zdroj informací o opevněních napříč bývalým SSSR.

КаУР
www.kaur.ru

Výborně zpracovaný popis objektů Stalinovy linie.

Mannerheim Line
www.mannerheim-line.com

Mannerheimova linie, finské opevnění v období Zimní války 1939-40.

Sachsenbunker
www.sachsenschiene.net/bunker/

Fortifikace v Německu od první světové války do současnosti, kvalitně zpracované typologické popisy německých i sovětských pevnostních objektů, užívaných po II. sv. v. v NDR.

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011