Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace
JINÉ RELEVANTNÍ PRAMENY:

» Analýza operačně - strategického velitelsko - štábního cvičení "Západ 1977"

[Konstantin Semjonov; 2007]

» Typenbauten - Bunker (ukázky jednotlivých zodolněných staveb budovaných v NDR)

[Jens Herbach; 2007]

» Skládka sovětských kulometných pevnůstek SPS-2M

[P. Kos, J. Brůžek; 3/2007]

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011