Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace\Kulometný objekt SPS-2M

Mobilní prefabrikované střeliště SPS-2M

Axonomický řez objektem SPS-2M
SPS-2M, axonometrický řez
 

Konstrukce objektu СПС-2М vznikla na počátku 70. let, v rámci další generace prefabrikovaných kulometných postavení (tzv. "Сооружения пулеметные сборные - СПС"), nahrazujících již překonané typy T-1 (50. léta) a ocelovo-dřevozemní SPM-1, SPM-2 a jiné. Stavba je tvořena železobetonovým oválným prefabrikátem PS1ad o třech střílnách, opatřeným krátkou přímou přístupovou chodbičkou z jednoho či dvou ženijních rámů (PS2d). Podlahou je prefabrikát K3 a dřevěná prkna. Každá střílna bojového objektu by měla být chráněna ještě prefabrikátem PS3, avšak jelikož je celá stavba do značné míry mobilní, často bylo od montáže tohoto ochranného prvku střílny upouštěno. Vlastní střelecká místnost je vybavena třemi ocelovými rámy střílen, které působí v rozsahu 60° každá. Čelní střílna je osazena lafetou NPS pro těžký kulomet (PKS či PKSM), při použití nástavce lze na lafetu umístit i samopal AK-74 nebo AKM. Pakliže objekt sloužil pouze pro účely pozorování či jako zodolněné strážní stanoviště, byla střílna opatřena jenom samotnou pancéřovou okenicí s úzkým uzavíratelným pozorovacím průzorem. Dvě boční střílny jsou též vybaveny střeleckým úchytem, jsou ovšem určeny spíše k pozorování, opět je možné jejich uzavření okenicí. V některých případech bývá jedna z bočních střílen zaslepena a zahrnuta pod ochranným záhozem, dle konkrétního palebného či pozorovacího úkolu objektu. Vchod jistí protitlakové ocelové dveře DZGM o světlosti 50x100 cm při tloušťce plechu 2 mm, nebo častěji méně odolné dřevěné dveře. Krom náhradních hlavní těžkého kulometu a truhlíků se střelivem ve výstroji skladované přímo v objektu nechybělo ani ženijní nářadí.

SPS-2M včetně přístupového zákopu, letiště Hradčany, počátek 90. let SPS-2M, letiště Hradčany, počátek 90. let
SPS-2M, střežící perimetr letiště Hradčany
Fotografie z počátku 90. let zachycuje objekt, postřelující most železniční vlečky
přes Ploučnici (50°37'49.559"N, 14°44'12.401"E)

Pět exemplářů SPS-2M například vytvářelo jakási ohniska pozemní obrany v prostoru letiště Hradčany, jeden holý prefabrikát PS1ad bez přístupové chodbičky a terénního záhozu stojí dodnes na ploše Židlovské tankové střelnice v bývalém VVP Mimoň a další, dokonce udržovaný objekt, stojí v Topolové ulici v Milovicích. Dále se s touto pevnůstkou můžeme setkat ve velkých počtech například na perimetrech bývalých skladů budovaných v rámci Akce JAVOR či v blízkosti jiných objektů Sovětské armády, jež požívaly statutu zvláštní důležitosti.

Půdorys objektu SPS-2M Podélný řez objektem SPS-2M Lafeta NPS, nástavec pro umístění standardního samopalu, zásobník a vak na vystřílené nábojnice Dřevěná vstupní dvířka
SPS-2M, půdorys SPS-2M, řez Lafeta NPS,
nástavec pro samopal,
zásobník a vak na vystřelené nábojnice
Dvířka
(dřevěná,
častěji
užívaná)
Velmi zachovalý objekt SPS-2M, Milovice, Topolová ulice Velmi zachovalý objekt SPS-2M, Milovice, Topolová ulice Velmi zachovalý objekt SPS-2M, Milovice, Topolová ulice Velmi zachovalý objekt SPS-2M, Milovice, Topolová ulice
Zachovalý exemplář SPS-2M
Milovice - Topolová ulice
(50°14'6.64"N,14°51'1.67"E). Objekt
je jen částečně zahrnut zeminou
Výborně znatelné jsou znatelné
jak ocelové rámy střílen,
tak ochranné pancéřové okenice
či oka sloužící k manipulaci s objektem
Detail boční střílny
(stav objektu k 10.3.2007)
Přístupová chodbička
tvořená pouze jedním
ženijním rámem
Velmi zachovalý objekt SPS-2M, Milovice, Topolová ulice Velmi zachovalý objekt SPS-2M, Milovice, Topolová ulice Velmi zachovalý objekt SPS-2M, Milovice, Topolová ulice Mnoho objektů SPS-2M je též rozptýleno na ploše bývalé tankové střelnice na Židlově, v býv. VVP Mimoň
Čelní okenice
s uzavíratelným úzkým průzorem
Pohled k výlezu
ze střelecké místnosti
Boční střílna uzavřená okenicí
a zajištěná
Jeden z objektů na židlovských
pláních (bývalý VVP Mimoň)
SPS-2M střežící bezprostřední okolí skladu Javor 52 - západ SPS-2M střežící bezprostřední okolí skladu Javor 52 - západ SPS-2M střežící bezprostřední okolí skladu Javor 52 - západ Torzo pevnůstky SPS-2M, opět v areálu skladu Javor 52
Pevnůstka střežící portál
objektu skladu jaderných hlavic
Javor 52 - západ
(50°32'17.82"N,14°48'14.14"E)
Objektu opět chybí
střílnové prefabrikáty PS3
Tato pevnůstka
však již má provedeny
alespoň základní terénní úpravy
V areálu skladu Javor 52
na Vrchbělé leží i toto vytržené torzo,
zcela holý prefabrikát PS1ad
Dva objekty SPS-2M v rámci opevněného palebného postavení, Ukrajina Interiér střelecké místnosti Lafeta NPS Lafeta NPS
Dva objekty SPS-2M
tvořící opevněné postavení (КаУР,
S od Saint Petěrsburgu). U objektu na
snímku blíže zachován prefabrikát PS3
Interiér střelecké místnosti,
pod střílnami jsou znatelné šrouby
pro uchycení lafety NPS (Opevněný
prostor Karélie - КаУР, 2004)
Lafeta NPS
osazená v čelní střílně objektu
 (Opevněný prostor Karélie - КаУР,
2004)
Lafeta NPS
(na tomto snímku je dobře patrný
univerzální nástavec pro uchycení
samopalů AKM/AK-74 do lafety)

zdroje: - vlastní foto a terénní výzkum 2005-2007
- КаUR.ru (M. Minaev, D. Tcherenkov), 2004
- Fortification.ru

autor: Petr Kunc

Původní článek z 16. března 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011