Poválečné fortifikace\Palebné objekty

Objekty různých konstrukcí, určené pro přímou obrannou palbu

 

Pevnůstka bránící příjezd k
VS letiště Pardubice

 

Zabezpečení ochrany vojsk před nepřátelskými ničivými prostředky, vytvoření vhodných podmínek vysoké manévrovatelnosti vlastními silami a prostředky a ztížení činnosti nepřítele předpokládají provádění vhodné úpravy terénu a ženijních opevňovacích prací ve všech druzích bojové činnosti ve velkém rozsahu a v krátkých lhůtách.

To vyžaduje od každého vojáka dokonalou znalost těchto prací a vycvičenost v jejich provádění, neboť na včasném a dovedném jejich provedení bude mnohdy záviset úspěch bojové činnosti vojsk a odolnost teritoria.

(Předmluva k předpisu Žen-2-1/1)

JINÉ RELEVANTNÍ PRAMENY:

» nejsou známy

  

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011