Poválečné fortifikace\Palebné objekty\Pevnůstka bránící příjezd k VS letiště Pardubice

Palpost na Kokešově, u velitelského stanoviště letiště Pardubice

GPS souřadnice objektu:

50°0'46.9"N,15°39'50.2"E

Terénní průzkum:

24. března '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

24. března '05, Petr Kunc

Na návrší jižně od kóty 244,7 v Kokešovském polesí stojí zařízení úzce související s pardubickým vojenským letištěm, objekt ve vojenských materiálech často jmenovaný jako "PLES". V sedmdesátých letech zde bylo zbudováno zodolněné velitelství letiště (zajišťující velení letovému provozu mimo obvod vlastního letiště) a park automobilní techniky - pod přístřešky v areálu je deponováno spoustu kolové techniky od starých Zilů po spojovací a velitelské přívěsy. U hlavní brány do areálu stojí malá pevnůstka, svou případnou palbou přehrazující příjezdovou komunikaci. Osádku tvořili střelec z kulometu a jeho pomocník. Jednoduchá stavba sestavená z prefabrikátů dnes již nese stopy přešlých časů, vchod postrádá někdejší plechový poklop. Jinak chudý interiér čeří pouze fragment betonového střeleckého stolku pod stupněnou střílnou. Zdá se, že tato stavba souvisí s obdobnými kulometnými hnízdy a systémem zákopů na západním okraji pardubického letiště, podobnost je v konstrukci, použitém materiálu a s největší pravděpodobností i v době vzniku, někdy v první polovině 70. let.

Muniční skladiště Ples Staré Čívice Prefabrikovaná pevnůstka střežící vchod Vchod objektu Detail vnitřního uspořádání pevnůstky
Muniční skladiště Ples
Staré Čívice (tou dobou v útlumu,
plánované zrušení 2005).
Pevnůstka v záběru vlevo
Prefabrikovaná pevnůstka
střežící přístupovou komunikaci
Vchod objektu,
dávno již postrádající jakýkoliv uzávěr
Detail vnitřního uspořádání
Náznak jakéhosi střeleckého stolku

zdroje: - vlastní terénní průzkum uskutečněný v letech 2004 - 2006

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 24. března 2005
byl naposledy upravován 25. září 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011