Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace\Pěchotní úkryt SBK

Prefabrikovaný pěchotní úkryt SBK

Axonomický řez úkrytem SBK
SBK, axonometrický řez
 

Vývoj úkrytu СБК probíhal paralelně s typem УСБ. Podstatné rozdíly jsou pouze v rozměrech úkrytové místnosti, celková koncepce je však shodná.

Úkrytová místnost je tvořena dvanácti zaoblenými prefabrikáty K-1. Přístupová chodbička je řešená klasicky, zalomením s uzávěrem dřevěnými dveřmi či pancéřovými dveřmi DZM, protiplynová předsíň je oddělena gumotextilními dvířky. Stálé vybavení obsahuje jak filtroventilační soupravu FVKPM-2 (nebo FVA- 100/50), tak kamna OKP na tuhá paliva.

Půdorys úkrytu SBK Podélný řez úkrytem SBK Schéma organizace výstavby úkrytu SBK
SBK, půdorys SBK, řez Schéma organizace výstavby
úkrytu SBK za využití dvou pracovních skupin
se dvěma třítunovými autojeřáby

Doprava prefabrikátů K-1 na korbě nákladního automobilu JAAZ-210 Komplex dvou propojených SBK při stavbě Zkompletovaný úkryt SBK
Doprava 6 ks prefabrikátu K-1
na korbě nákladního automobilu
JAAZ-210
Komplex dvou propojených SBK
těsně po vyhotovení izolační vrstvy,
před zasypáním nadložní zeminou
Zkompletovaný úkryt SBK
(muzejní expozice, Bělorusko,
foto T. Kamenský, 2007)

GPS souřadnice objektu:
50°14'21.64"N,14°54'34.96"E

Terénní průzkum:

10. března '07, P. Kunc

Fotodokumentace:

10. března '07, P. Kunc

S úkryty SBK se lze setkat například na božídarském letišti v Milovicích. Byly vystavěny pro pozemní personál na počátku 70. let.

Objekt není zahlouben pod úroveň okolního terénu Zaslepení vyústění komínku filtroventilace Vstupní partie objektu Pancéřové dveře DZM
Objekt není nikterak zahlouben
pod úroveň okolního terénu
Zaslepení vyústění komínku
filtroventilace
Vstup do objektu Pancéřové dveře DZM
Vstupní chodbička Úkrytová místnost Pozůstatky vybavení v úkrytu Fragment filtroventilační soupravy
Vstupní chodbička Úkrytová místnost,
umakartové obložení stěn
již bylo sejmuto
Ovládací pult
v úkrytové místnosti
Zbytek filtroventilační soupravy
(filtr FP-100/50)

GPS souřadnice objektu:
50°14'23.99"N,14°54'25.52"E

Terénní průzkum:

10. března '07, Petr Kunc

Fotodokumentace:

10. března '07, Petr Kunc

Další exemplář z letiště Boží Dar, ostatní objekty SBK jsou vystavěny u rozptylů podél protější strany VPD.

Objekt není zahlouben pod úroveň okolního terénu

Vstupní dveře DZM, pohled zevnitř Úkrytová místnost
Objekt opět vyčnívá nad okolní
terén
Vstupní dveře DZM,
pohledem zevnitř
Úkrytová místnost
Úkrytová místnost Výklenek pro filtroventilační soupravu  
Úkrytová místnost V zadním výklenku
se zachovala část filtroventilační sou-
pravy, červeně je na stěně vyznačen
hypotetický nouzový východ
 
GPS souřadnice objektu:
50°37'15.4"N,14°44'53.33"E

Terénní průzkum:

10. března '07, Petr Kunc

Fotodokumentace:

10. března '07, Petr Kunc

Rovněž na letišti v Hradčanech byly vybudovány pohotovostní úkryty SBK pro pozemní personál.

Pohotovostní úkryt pro personál na letišti v Hradčanech

Úkrytová místnost Protiplynová předsíň
Jeden z objektů v Hradčanech Úkrytová místnost Protiplynová předsíň,
tvořená gumotextilními vrátky

zdroje: - vlastní foto a terénní výzkum 2005-2007
- KULABUHOV, O. D.: СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, Vojenské vydavatelství ministerstva obrany SSSR, Moskva 1963.
 

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 28. dubna 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011