Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace\Velitelský úkryt Pancíř-2PU

Úkryt z ocelových dílců, typ Pancíř-2PU

Pancíř-2PU, půdorys a podélný řez  objektem Ilustrace umístění vozu v úkrytu Pancíř-2PU
Pancíř-2PU,
půdorys a podélný řez objektem
(s vyznačením předepsaných dílců)
Štábní vozidlo,
odstavené v úkrytu Pancíř 2PU

Úkryt typu Панцирь-2ПУ je určen k zabezpečení velitelských stanovišť různých stupňů velení. Štábní vozidla včetně elektrocentrály jsou odstavena v přední části ocelového tubusu úkrytu, přístupné jednokřídlými vraty o světlosti 3,5 x 3,5 metru. Zajištěn je odvod spalin do vnější atmosféry a cirkulace vzduchu pomocí klimatizace. Interiér garážové sekce však může být rozčleněn dvěma hermeticky uzavíratelnými plechovými příčkami pouze jako pracovní prostor pro osádku. Zadní část úkrytu vždy zaujímají vestavěné dvoupatrové pracovní prostory: velitelský sál, kanceláře, místnost pro odpočinek s několika lůžky a technické zázemí (WC, filtroventilační místnost s kolonou filtrů FP-300). Pracovní prostory jsou vzadu přístupné pěchotním vstupem pro osádku, ústícím do venkovního dřevozemního zákopu. Úkryt postrádá vlastní dieselelektrický agregát, vnější zdroj el. energie byl jištěn mobilní elektrocentrálou.

GPS souřadnice objektu:
49°45'11.02"N,17°33'32.14"E

Terénní průzkum:

22.7. '06, P. Kunc

Fotodokumentace:

22.7. '06, P. Kunc

Typově přesný objekt je z území ČR znám například z palebného postavení Stará Voda, 122. raketové brigády Hranice na Moravě, kde sloužil jakožto zodolněné VS baterie oddílu. V zahraničí lze jmenovat kupříkladu lokality Uhyst či Bischofswerda (též postavení operačně - taktických raket SS-12 Temp S) v bývalé NDR.

Čelní portál s mohutnými jednokřídlými vraty a vrátky pro údržbu Pěchotní vstup pro obsluhu VS Centrální část ocelového tubusu úkrytu - stání pro vozidla Chodbička pěchotního vstupu, dnes již bez jakýchkoliv pancéřových uzávěrů
Čelní portál objektu
s typickými ocelovými opěrnými zdmi
Pěchotní vstup
do pracovních prostor osádky (lze vy-
tušit zbytek přístupového zákopu, vše-
chny pancéřové uzávěry vchodu chybí)
Přední část tubusu,
stání pro vozidla
Chodbička pěchotního vstupu
pohledem zevnitř

autoři: Martin Korec
 Petr Kunc

Původní článek ze 13. července 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011