Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace\Hotovostní sklad letecké jaderné munice Milovice - Na Vinici

Sklad speciální munice, Na Vinici, Milovice - Boží Dar

GPS souřadnice objektu:
50°13'52.98"N,14°54'52.18"E

Terénní průzkum:

10.3. '07, M. Korec, P. Kunc

Fotodokumentace:

10.3. '07, M. Korec, P. Kunc

Oblast Božího Daru na letecké fotografii z roku 1991
Oblast Božího Daru (1991),
těsně po odchodu SA. Jižně od VPD
je krom MS Na Vinici patrno několik
dnes již neexistujících areálů

Dnes již téměř zlikvidovaný areál bývalého skladu 4306. RTB (Remontno-Těchničeskaja Baza, č. polní pošty 22012) se nachází v jižní části letiště Boží Dar, je obsluhován zpevněnou asfaltovou komunikací ze dvou směrů, přímo od vzletové a přistávací dráhy a od města Milovice. Krycí určení RTB bylo "отдельный радиотехнический батальон", "ОРБ", neboli "samostatný radiotechnický prapor").

Objekt mohl sloužit jak pro potřeby tamějšího 114. Talinského gardového stíhacího leteckého pluku (MiG-29izd.9-12A, MiG-29UB, MiG-23M, MiG-23UB), tak případně i pro další letecké útvary, přesunuvší se na Boží Dar v případě válečného stavu. Sklad zabezpečoval uložení letecké jaderné munice pro letouny, držící ostrou jadernou pohotovost (vždy několik strojů letky). Pokud nebyly hlavice s nosiči podvěšené, což záleželo na vyhlášeném stupni bojové pohotovosti, byla speciální munice skladována v tomto areálu.

Piloti 114. gslp SA, Boží Dar, 1987-88
Piloti 114. gslp SA,
Boží Dar, 2. pol. 80. let

Ústředními stavbami v areálu jsou především budovy okolo montážní haly k údržbě přepravních vozidel útvaru a opravárenské rampy. Velká průjezdná hala údržby pro skladovanou jadernou munici již od půli 90. let nestojí, zachovala se jen dvojice zodolněných úkrytů typu USB, sloužících pro ukrytí obsluhy skladu. Nejdůležitějším objektem je samozřejmě vlastní sklad, typu Granit 3. Jedná se o dva tubusy umístěné podélně vedle sebe, přičemž mezi nimi je začleněn pohotovostní úkryt USB a místnost s agregáty a ventilační jednotkou (ve skladovacím prostoru byla udržována stálá, poměrně nízká teplota a nízká vlhkost). Oba tubusy jsou neprůjezdné. V přední, vjezdové části, bezprostředně za ocelovými dvoukřídlými vraty, se nejprve nachází krátká předsíň, z níž se do skladovacího prostoru vstupuje posuvnými plechovými dvoukřídlými dveřmi. Následující sada fotografií zachycuje stav areálu nedlouho po odchodu sovětských vojsk, v téměř nepoškozeném stavu:

Střežený koridor mezi vnějším a vnitřním plotem Světlomet v oploceném perimetru Palebný objekt SPS-2M
Střežený koridor
mezi vnějším a vnitřním plotem.
Světlomet je patrný
vedle sloupku plotu v pozadí
Světlomet
v oploceném perimetru
Palebný objekt SPS-2M
v západní části areálu
Východní portály skladu Granit 3 Vrata vjezdového portálu objektu Granit 3 Pohled ze skladovacího prostoru do předsíně
Východní portály skladu
Granit 3
Vrata vjezdového portálu
objektu Granit 3
Pohled ze skladovacího
prostoru do předsíně

Zárubeň po již zcizených vratech objektu Granit-3 Zárubeň po již zcizených vratech objektu Granit-3
Během let
došlo k postupné destrukci objektů
- zde již jen zárubeň
po odřezaných vratech
Detail uchycení zárubně
v prefabrikátu tubusu
(silné ocelové šrouby)

Před objektem byla vybudována rozsáhlá zastřešená a zamaskovaná nakládací rampa pro manipulaci s municí. Transport speciální munice se děl v isotermických kontejnerech, nejspíše na nákladních vozidlech (Zil-157, později Zil-131) s upravenou nástavbou.

Spojovací komunikace mezi areálem Na Vinici a VPD božídarského letiště Budova montážní haly Podpovrchový úkryt blízko montážní haly Podpovrchový úkryt blízko montážní haly - interiér
Spojovací komunikace k VPD
božídarského letiště
Montážní hala
pro opravy automobilní techniky
Přilehlý podpovrchový úkryt... ... poskytuje ochranu
spíše psychologickou
Nájezdové rampy pro údržbu transportních vozidel Interiér jednoho ze dvou úkrytů USB Pohled na vjezdové portály objektu Granit 3 Vjezdové portály objektu Granit 3
Nájezdové rampy
pro provádění údržby vozidel
Interiér jednoho ze dvou úkrytů
USB v centrální části areálu
Pohled na vjezdové portály
objektu Granit 3, v popředí
dříve krytá nakládací rampa
(pohled na sklad ze západu)
Vjezdové portály
objektu Granit 3 dnes již postrádají
masivní ocelová vrata
Objekt Granit 3 Nakládací rampa Zadní, dříve zaslepený portál pravého tubusu skladovacího objektu Pokračující destrukce objektu
Uprostřed snímku
je dobře vidět zdvojené
ochranné "ucho" proti
zasypání vjezdu
Nakládací rampa Zadní portál
pravého tubusu
(východní strana skladu Granit 3)
V celém areálu, a zvláště
na objektu Granit 3, byly již provede-
ny silné destrukční práce pomocí trha-
vin (zavalená místnost tech. zázemí)
Poškozený skladovací prostor Poškozený skladovací prostor Pohotovostní úkryt v rámci skladovacího objektu Místnost technického zázemí ve skladovacím objektu
Poškozený skladovací prostor
pravého tubusu
Bývalá podlaha
v bezprašném provedení,
pravý tubus objektu
Pohotovostní úkryt
v rámci Granitu 3
Místnost technického zázemí,
dodnes zřetelné jsou patky pro
umístění dieselagregátů

V bývalé ČSSR je objekt skladu speciální munice Na Vinici unikem, celkově však bylo v sověty ovládaném prostoru Evropy (NDR a PLR) vybudováno 11 obdobných areálů (NDR - například objekt v Gross Dölln pro 20. gardový stíhací-bombardovací letecký pluk).

zdroje: - A. Hottmar, S. Mackovík: Soviet Air Force over Czechoslovakia 1968-1991
- foto Зенков, А.В.
- http://milovice.narod.ru/bozidar/

- foto WOTAN a M. Železný

autoři: Martin Korec
 Petr Kunc

Původní článek ze 3. října 2007
byl naposledy upravován 12. října 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011