Poválečné fortifikace\Kryty Civilní obrany\Kryt CO podniku Tesla Holešovice

Kryt CO, Tesla Holešovice

GPS souřadnice objektu:

50°6'7.764"N, 14°27'16.27"E

Terénní průzkum:

2. srpna '07, P. Kunc

Fotodokumentace:

2. srpna '07, P. Kunc

Areál Tesly Holešovice v době, kdy většina budov ještě stála (2007) Plán přízemí budovy M3, kde je vestavěn kryt CO

Areál Tesly Holešovice
ještě v době, kdy nebyla zbořena
administrativní a hlavní výrobní
budova (zdroj: RS Gaute)

Plán přízemí budovy M3
sv. modře chráněný prostor, červeně
místnosti sloužící osobám vstupujícím
do úkrytu

Budova na ulici V háji, č.p. 1564/10, v rámci holešovického závodu Tesly označená jako M3, byla dokončena v roce 1987. V jejím suterénu vznikl jeden z nejmodernějších úkrytů civilní obrany pro účely ukrytí obyvatelstva. Jeho kapacita činí 450 osob, včetně štábu CO městské části Praha 7. Dalších 255 ukrývaných by také pojal úkryt ve vedlejší, dnes již stržené budově ředitelství.

Budova M3, v jejímž suterénu je kryt vestavěn

Budova M3

V míru byly úkrytové prostory objektu užívány jako šatny dělníků. Strop je zodolněn protiradiační olověnou vrstvou.

Centrální chodba napříč suterénem Vstup do úkrytu přes protiplynovou předsíň k odmoření vstupujících osob Vstup do úkrytu přes silnostěnná vrata - byl používán při provozu šaten v době míru Jeden ze tří úkrytových prostorů o kapacitě 150 osob
Centrální chodba suterénu,
vedoucí ke vstupu do úkrytu
Vnější dveře
protiplynové předsíně
Boční silnostěnné dveře
sloužily pouze k manipulaci s
rozměrným vybavením a při provozu
v době míru
Úkrytový prostor,
celý objekt byl rozdělen na
3 úkrytové prostory,
každý o kapacitě 150 osob
Další úkrytový prostor Telefonní rozvody v místnostech určených štábu CO městské části Praha 7 Úkrytový prostor Druhý ze dvojice hlavních vstupů do úkrytu
Další úkrytový prostor,
vzadu stojí skříně
k uskladnění materiálu CO
Telefonní rozvody
ve štábních místnostech
Úkrytový prostor,
mezi sloupy je zřetelná mírová
vestavba šatenpro dělníky
závodu Tesla
Druhý hlavní vstup,
k němuž opět vede schodiště
skrz všemi patry budovy.
Průhled přes silnostěnná vrata
Silnostěnná betonová vrata - otevřená poloha Silnostěnná betonová vrata - uzavřená poloha Moderní rozvody vzduchotechniky Naftové hospodářství, palivo se napouštělo z autocisterny pomocí stáčecího zařízení na povrchu
Silnostěnná vrata
u druhého vchodu
Vrata v uzavřené poloze Rozvody vzduchotechniky,
plynotěsný uzávěr
Naftové hospodářství,
na něž navazuje strojovna. 1000 l na-
fty v nádrži mělo vydržet na 72 hodin
provozu úkrytu
Dieselagregát ČKD 36 kVA Ventilátor Janka ZRL Radotín Kolona filtrů KF-100 Stanoviště pro kyslíkové láhve
Dieselagregát 36 kVA,
výrobek ČKD Praha
Ventilátor Janka ZRL Radotín
a pod nimi zeje nouzový východ
Kolona filtrů
v prachové komoře
Stanoviště pro kyslíkové láhve
k regeneraci vydýchaného vzduchu,
umístěné ve filtroventilační komoře
Stanoviště pro kyslíkové láhve Nouzový výlez Nouzový východ Jeden z komínků sání ventilace
Další stanoviště kys. láhví,
tentokrát v chodbě
k nouzovému východu
Nouzový výlez,
na stěně indikátory přetlaku
vůči vnější atmosféře
Nouzový východ
vyústěný na nádvoří továrny
Jeden z komínků
sání vzduchu pro ventilační systém

Na technickém stavu úkrytu se ponejvíce podepsala povodeň v srpnu 2002, kdy byl kompletně vybavený objekt až po strop zaplaven vzedmutou spodní vodou ze studně. Poté dostál již jen vyčištění od náplav, při povodni zde byl ztracen mimo jiné též kompletní archiv společnosti Tesla Holešovice. V současnosti je na objekt vydán demoliční výměr s datem roku 2011, vizí budoucnosti takto uvolněných lukrativních pozemků je stavba výškových budov.

zdroje: - poděkování za umožnění vstupu patří Romanovi

autor: Petr Kunc

Původní článek z 1. května 2008
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011