Poválečné fortifikace\Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6\VS v rozptylu V Židovce, letiště Bechyně

Zodolněné velitelské stanoviště letky a pohotovostní úkryt, rozptyl V Židovce,
vojenské letiště Bechyně

GPS souřadnice objektu:
49°16'38.92"N,14°28'16.61"E

Terénní průzkum:

14. 10. '06, Jan Lichtenberg

Fotodokumentace:

14. 10. '06, Jan Lichtenberg

1. bojový rozptyl vojenského letiště Bechyně, nedaleko Hodonic, nazývaný V Židovce, podle nedalekého potoka Židova strouha, byl vybudován na konci 50. let spolu se spojovací silnicí k vlastnímu letišti a hlavní VPD. Byl  intenzivně využíván převážně 1. letkou 9. slp (sbolp), z počátku ještě jako nezodolněný, kdy stání pro letouny byly pouhými zpevněnými plochami rozesetými v lesním porostu.

Pomocná vzletová a přistávací dráha pohledem od východu Objekt 1. letky, k němuž přiléhá pohotovostní úkryt
Pomocná VPD pohledem z V,
vlevo prefabrikáty kleneb ÚLů, instalo-
vané po roce 1998 za účelem zne-
možnění nelegálního vjezdu na letiště
Objekt 1. letky
(správní budova),
k němuž přiléhá
rámový zodolněný úkryt

V roce 1973 byla stávající spojovací silnice podstatně zpevněna a rozšířena v pomocnou - startovací dráhu (byla používána k prvním vzletů na letovou akci). Současně bylo vystavěno celkem 12 zodolněných úkrytů letadel, pohotovostní úkryty ÚŽ-6 pro létající personál, několik zodolněných stání pro pozemní techniku a správní budova (tzv. "objekt 1. letky"), sloužící štábu letky, k provádění předletové přípravy, k odpočinku a ostatním činnostem příslušníků letky během letových dní. K budově těsně přiléhá pohotovostní rámový úkryt, do nějž v době cvičení a bojových akcí přesouval svou činnost štáb 1. letky. Rozptyl byl AČR opuštěn roku 1993.

Vstup do pohotovostního úkrytu Vchodový portál úkrytu Vstupní chodba krytá několika protitlakovými a protiplynovými dveřmi Centrální chodba úkrytem
Vstup do úkrytu
z centrální komunikace v rozptylu
Vchodový portál
se zbytky
původního kamuflážního nátěru
Vstupní chodba
(dvoje protitlaková dvířka ŽDV-2,
za nimiž následuje
protiplynová odmořovací předsíň)
Centrální chodba v úkrytu
Panel signalizace stavu podřízených jednotek Výduch ventilace Rozvody telefonní ústředny Úkrytová místnost
Panel signalizace
stavu podřízených jednotek
ve velitelské místnosti
Výduch ventilačního systému Rozvody telefonní ústředny Úkrytová místnost
(zázemí pro odpočinek osádky)
Ventilátorovna objektu Ventilátorovna objektu Ventilátorovna objektu Prachová komora
Ventilátorovna
se zachovalými rozvody,
FVZ, zřejmě typu FVZ-300
(300 m3 vzduchu/hod), chybí
Interiér ventilátorovny Filtr FP-100,
pojistky a rozvodná skříň
ve ventilátorovně
Kolona filtrů FP-100
v prachové komoře
Zázemí vodního hospodářství Šachtový nouzový výlez Vstup do kabelové komory Prostupy komunikačních kabelů
Nádrž na pitnou vodu
a boiler
Průhled velitelskou místností,
vzadu šachta nouzového východu
Vstup do kabelové komory Kabelové průchody
do nitra objektu

Ostatní zodolněné stavby rozptylu V Židovce:

Rozvětvení hlavní obslužné komunikace při vjezdu do rozptylu Jeden ze dvanácti ÚL, vybudovaných v roce 1973 v 1. bojovém rozptylu Jeden ze dvanácti ÚL, vybudovaných v roce 1973 v 1. bojovém rozptylu Jeden ze dvanácti ÚL, vybudovaných v roce 1973 v 1. bojovém rozptylu
Rozvětvení
hlavní obslužné komunikace,
bezprostředně za bránou
rozptylu V Židovce
Portál jednoho ze dvanácti ÚL
(úkrytů letadel)...
... na letišti v Bechyni
byly budovány ÚLy o světlém půdorysu
13 x 28 metrů, tedy menší, nežli druhý
typ (16 x 30 m), užívaný v ČSLA...
... v rámci východoněmecké
NVA nesl tento typ úkrytu
označení GDF 2A
Vrata na zadním vstupu do ÚL Kóje pro dieselagregáty v boční stěně ÚLu Zodolněné stání pro automobilní techniku Zodolněný okop pro automobilní techniku
Zadní vrata ÚLu,
sloužící k nájezdu automobilní tech-
niky a při otevření umožňující
motorové zkoušky přímo uvnitř úkrytu
Kóje pro agregáty
v boční stěně ÚLu
Zodolněné stání
pro automobilní techniku
(49°16'39.36"N,14°28'26.03"E)
Zodolněný okop
pro automobilní techniku
(49°16'40.52"N,14°28'14.56"E)

zdroje: - Havel, J.: O létání v Bechyni. 399 s, Svět křídel, Cheb 2002
- Willy

autor: Petr Kunc

Původní článek z 5. července 2007
byl naposledy upravován 16. července 2007

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011