Pevnosti za II. sv. války\Luftschutz - Splitterschutzzelle\Břeclav

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle (tzv. "Einmannbunker") v cukrovaru v Břeclavi,
nedaleko ulice U Stadionu

GPS souřadnice objektu:
48°45'38.45"N,16°53'0.82"E

Terénní průzkum:

3/2007, Petr Korbel

Fotodokumentace:

3/2007, Petr Korbel

V době pořízení snímku probíhala v Břeclavi přestavba areálu bývalého cukrovaru. Všechny tři zdejší objekty (pozorovatelna na prostranství mezi halami a další dnes již neexistující einmannbunker) jsou masivní celobetonové konstrukce o čtyřech průzorech, které jsou však již zaslepeny cihlovou zazdívkou. Objekty byly zřejmě betonovány přímo na místě.

Rolnický cukrovarnický podnik a.s. (1862 - 1937 jako Kuffnerova cukrovarnická společnost, jakožto vůbec první větší průmyslový podnik v Břeclavi) před válkou zaměstnával kolem 1120 dělníků, v roce 1945 následkem ničivého bombardování centra města celý areál vyhořel. Po roce 1989 byla výroba cukru postupně utlumována, poté byl majetek převeden do rukou samosprávy a v současnosti představitelé města nabízí zdevastovaný areál k revitalizaci a začlenění do městského centra.

Einmannbunker v lesoparku Akátky

Druhá z někdejších třech
pozorovatelen v areálu cukrovaru

zdroje: - Petr Korbel, www.railfort.zelpage.cz

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 2. května 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011