Poválečné fortifikace\Teritoriální radiační hlásná síť\Hláska TRHS nad Pelhřimovem

Hláska Teritoriální radiační hlásné sítě v Olešné u Pelhřimova

GPS souřadnice objektu:
49°26'11.29"N,15°14'54.67"E

Terénní průzkum:

4. listopadu '06, Ondřej Filip

Fotodokumentace:

4. listopadu '06, Ondřej Filip

Objekt VEČ 3032 leží v daných souřadnicích v březovém hájku na okraji lesa, téměř na vrcholu kopce V hatcích (604,4 m. n. m., 1,5 km SVV centra Pelhřimova), v nadmořské výšce přibližně 595 metrů. Úkryt je kompletně zapuštěn pod úrovní okolního terénu, vchod je dosud překrytý prefabrikovanými panely, vnitřní pancéřové části jsou dobře impregnovány a funkční, až na probouranou cihlovou přepážku nouzového výlezu tedy vše odpovídá stavu zaplombovaného objektu připraveného k aktivaci. Ze stanoviště je vynikající výhled na celé město Pelhřimov.

Výřez z mapy KČT 44 - Želivka a Pelhřimovsko sever Klesání vstupní chodbičky k protitlakovým dvířkům Výklenek pro uložení materiálu v zalomení chodby Nálevka pisoáru
Orientační mapka
(výřez z mapy 1:50 000
KČT 44 - Želivka
a Pelhřimovsko sever)
Vstupní protitlaková dvířka
ŽDV-2
Výklenek pro uložení materiálu
s trativodem a pisoárem
Trychtýř pisoáru
Průhled vstupní chodbičkou k východu z objektu Protiplynová vrátka ŽDV-6/II Úkrytová místnost Úkrytová místnost
Průhled vstupní chodbičkou
k východu z objektu
Protiplynová vrátka ŽDV-6/II Úkrytová místnost
s proraženým výlezem
nouzového východu
Úkrytová místnost
(pohled zpět)

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 27. ledna 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011