Pevnosti za II. sv. války\Pozorovatelny\Vybrané typy pozorovacích a strážních stanovišť

Některé typy pozorovacích a strážních stanovišť,
uplatňované zejména v továrnách

Popisy objektů vychází z článku Jakoba Chormanna "Protiletecká ochrana v průmyslu" (Splitterschutz in der Industrie), zveřejněného ve zvláštním čísle služebního časopisu Baulicher Luftschutz v roce 1942..

Nákres zděného objektu Detail úpravy průzoru

Nákres zděného objektu

Úprava průzoru
v případě použití železobetonu (širší
zorný úhel a abscence vnitřního
ochranného plechu)

Nákres vlevo zobrazuje zděnou pozorovatelnu, dle zákona o L-S se stěnami o minimální tloušťce 51 cm. Pozorovací místnost má rozměr 1,2 x 1 m. Osádku tvořily minimálně 2 osoby - pozorovatel a spojka. Průzory, celkem 3, jsou stupněné a tvarované v betonu. Průzorová štěrbina 2 x 30 cm je zevnitř zpevněna ocelovým plechem. Celková hmotnost objektu činí 16 t, náklady na vybudování dosahovaly 1000 - 1200 říšských marek.

Dobře zachovalý objekt zděné konstrukce se zachoval například na strážním stanovišti při hranici Říšské župy Sudety s ČSR, nad královédvorským nádražím.

Čelní pohled Vstupní část Detail průzoru
Čelní pohled
(objekt vybudován těsně
u zdi budovy)
Vstupní část Detail průzoru
(železobeton)
Železobetonový objekt

Železobetonový objekt

Železobetonové stanoviště pro 2 osoby je oproti zděnému objektu zpevněno armováním pruty v celkové hmotnosti 10 tun oceli, stěny tak mohly být ztenčeny na 25 cm. Cena objektu se pohybovala okolo 1000 RM (plus náklady na bednění).

Typově přibližně odpovídající objekt stál až donedávna na železniční stanici v Plešnici.

Stanoviště pro ukrytí nouzové obsluhy továrních zařízení Typické umístění v hale
Stanoviště
pro nouzovou obsluhu zařízení
Typické umístění

Stanoviště pro ukrytí nouzové obsluhy továrních zařízení (umisťované v dolech či v továrních halách), s rozšířenou chodbou a možností pozorovaní čtyřmi průzory. Poskytuje ukrytí pro 3 osoby.

Další typizované pozorovací a strážní objekty:

Náčrt pozorovatelny Čelní pohled Pozorovatelna pohledem zevnitř objektu Železobetonová pozorovatelna pro 5 osob
Vestavba pozorovatelny pro 3 příslušníky požární stráže, v rohu výrobního objektu
(kapacita 3-4 osoby)
Železobetonová pozorovatelna
(nouzový úkryt pro 5 osob)
Pozorovatelna požární stráže Pozorovatelna požární stráže - skutečný stav Pozorovatelna pro umístěná jako přístavek výtahové šachty Pozorovatelna pro umístěná jako přístavek výtahové šachty
Pozorovatelna požární stráže,
umisťovaná na volných prostranstvích
Pozorovatelna pro umístěná jako přístavek výtahové šachty
nad skladištními prostory
Pozorovací a strážní stanoviště na zvýšeném soklu Pozorovací a strážní stanoviště na zvýšeném soklu Pozorovatelna, z větší části zapuštěná pod terénem Pozorovatelna, z větší části zapuštěná pod terénem
Pozorovací a strážní stanoviště na zvýšeném soklu,
s ocelovým oplášťováním proti střepinám. Na obrázku skutečného stavu objektu je patrný maskovací nátěr oplášťování (oproti ostatním objektům, jejichž omítka byla většinou vyvedena v různých odstínech šedé)
Pozorovatelna, z větší části zapuštěná pod terénem
Horní patro je obloženo cihelnou obezdívkou. Nouzový výlez
je vyústěn přímo na ulici.
Cena stavby činila 600 - 800 RM
Pozorovatelna umístěná na továrním dvoře Pozorovatelna s přístupem zevnitř výrobních budov, se třemi průzory Pozorovatelna s přístupem zevnitř výrobních budov, se třemi průzory Pozorovatelna s přístupem zevnitř výrobních budov, se třemi průzory
Pozorovatelna
s pozorováním vnějších
i vnitřních továrních prostor
Pozorovatelna s přístupem zevnitř výrobních budov, se třemi průzory
Věžová dvoupatrová pozorovatelna Věžová dvoupatrová pozorovatelna Věžová dvoupatrová pozorovatelna Věžová dvoupatrová pozorovatelna
Věžová dvoupatrová
pozorovatelna, vchod krytý
40 mm plechovými dveřmi
Věžová dvoupatrová pozorovatelna
Kombinace litého betonového základu s ochrannou zídkou a prefabrikovaného objektu Luftschutz - Splitterschutzzelle Kombinace litého betonového základu s ochrannou zídkou a prefabrikovaného objektu Luftschutz - Splitterschutzzelle Kombinace litého betonového základu s ochrannou zídkou a prefabrikovaného objektu Luftschutz - Splitterschutzzelle Kombinace litého betonového základu s ochrannou zídkou a prefabrikovaného objektu Luftschutz - Splitterschutzzelle
Kombinace litého betonového základu s ochrannou zídkou a prefabrikovaného objektu Luftschutz - Splitterschutzzelle
Průzory jsou z vnější strany vyztuženy plechem, válcové tělo objektu se skládá ze čtyř částí a je překryto stříškou. Jedním z nálezů tohoto typu v ČSR
byl objekt v břeclavském cukrovaru
Pozorovatelna s betonovým pozorovacím zvonem Pozorovatelna s betonovým pozorovacím zvonem Pozorovatelna s betonovým pozorovacím zvonem - přístup po schodišti Pozorovatelna s výsuvným pozorovacím zvonem
Pozorovatelna s betonovým pozorovacím zvonem,
s přístupem poklopem svrchu
Pozorovatelna
s betonovým pozorovacím zvonem,
s přístupem po schodišti
Objekt s výsuvným zvonem
Jediný známý dochovaný exemplář
v ČR má dokonce pozorovací zvony
dva, osazené v 1 podzemním objektu

Objekty palebné:

Palebné postavení pro kulomet Palebné postavení pro kulomet Palebné postavení pro kulomet Palebné postavení pro kulomet
Palebná postavení pro kulomet,
budovaná v rámci pracovních táborů
a k obraně nejdůležitějších továrních objektů
Palebné postavení pro kulomet Palebné postavení pro kulomet    
Kombinované strážní stanoviště,
s jedním kulometem pod betonem
a dvěma ve střeleckém postavení na strážní věži
   

autor: Petr Kunc

Původní článek z 6. srpna 2008
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011