Pevnosti za II. sv. války\Pozorovatelny\Strážnice z doby Protektorátu Čechy a Morava, Dvůr Králové

Strážní a pozorovací stanoviště nad královédvorským nádražím

GPS souřadnice objektu:
50°24'41.73"N,15°47'46.4"E

Terénní průzkum:

18. 08. '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

18. 08. '05, Petr Kunc

Když jsem se letos v létě octl nedaleko východočeského Dvora Králové, ani na chvíli jsem nezaváhal nad nutným zastavením při silnici z Libotova dolů do města, těsně před rozcestím na Zálesí. Polohu lze snadno určit též na mapě KČT 23, objekt je tam zakreslen obligátní značkou řopíku. Právě tady stojí netypická cihlová pevnůstka, vybudovaná po osudném září 1938 při německém strážním stanovišti na nově ustanovené hranici oddělující Říšskou župu Sudety od zbytku okleštěné Československé republiky. Hraniční čára v tomto místě kopírovala osu bezejmenného potoka protékajícího blízkou strží, a procházela tedy středem silničního mostu. Stavba o půdorysu kosodélníku je provedená z cihel do síly stěny 50 cm, zatímco stropnice a průzor jsou z armovaného betonu. Úzká chodbička po zalomení vyústí v místnosti, jež postrádá jakékoliv, byť jen pozůstatky původního vybavení. Zato nepořádku všemožného původu se zde časem nashromáždilo více než dost, zvláštní je, že někteří lidé mají tendence odkládat odpad i na ta nejnemožnější místa, zatímco by se dalo hádat, že jakýkoli kontejner bude snadněji přístupný. Zprávy o objektech podobné konstrukce - stěny z cihlového zdiva a betonový strop - jsou známy i z jiných míst země, například na Plzeňsku (Plzeň - Bory, serpentiny u železničního přejezdu I/27 směrem na Litici, a již zlikvidovaný objekt v Plzni na Vinici), kde též korespondují s průběhem někdejší hranice.

Znovu tatáž pozorovatelna Znovu tatáž pozorovatelna Znovu tatáž pozorovatelna Znovu tatáž pozorovatelna
Královédvorská pozorovatelna
při silnici z Libotova do kotliny
Dvora Králové
Objekt je situován
těsně vedle prudké soutěsky
s výhledem na severovýchod
Čelní stěna
s průzorem
a vstupní chodbičkou
Pohled přes stropnici
původním pozorovacím směrem
Znovu tatáž pozorovatelna Znovu tatáž pozorovatelna
Chudý interiér
čeří pouze poničený průzor
a jakýsi relikt,
možná pozůstatek nosného sloupu
Zátiší známé pevnostní stavby

Některé další objekty obdobného stavebního provedení:

Objekt v Borských zatáčkách (Plzeň) Objekt v Borských zatáčkách (Plzeň) Plzeň - Vinice, objekt již patří minulosti Plzeň - Vinice, objekt již patří minulosti
Objekt v  Plzni,
situovaný těsně při silnici 627
v Borských serpentinách
(49°43'13.57"N,13°21'33.9"E)
 Znovu lokalita Plzeň - Bory
foto: Tomáš Kamenský
Další plzeňský objekt,
na snímku z roku 2003, je již minulostí.
Lokalita Vinice
foto: Tomáš Kamenský
Detail vchodu a průzoru
(zaniklý, Plzeň - Vinice)
foto: Tomáš Kamenský

autor: Blackjack

Původní článek ze 21. října 2005
byl naposledy upravován 1. srpna 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011