Poválečné fortifikace\Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6\Protitlakové a protiplynové uzávěry vchodů

Protitlakové a protiplynové uzávěry vchodů používané v objektech prefabrikované konstrukce

Souběžně s vývojem objektů z prefabrikovaných dílců (rámů) byla samozřejmě řešena i otázka zabezpečení jejich vstupních partií, jako všeobecně nejslabšího místa jakékoliv fortifikace, adekvátními protitlakovými a protiplynovými uzávěry. Využití všech zde zmiňovaných dveří a vrátek se neomezuje pouze na drobné ženijní stavby (ÚŽ-6), jsou například součástí nouzových a bojových východů rozsáhlých velitelských stanovišť i jiných úkrytů různého rozsahu a funkce.

Protitlakové dveře ŽDV-2. V objektech typu ÚŽ-6 tvoří vždy první uzávěru vchodu, odolnou primárnímu tlakovému rázu a hlavně následnému podtlaku, který by vznikl například po jaderném výbuchu. Pro zvýšení odolnosti většinou nejsou působení tlaků vystaveny přímo, nýbrž jsou umístěny až za prvním zalomením vstupní chodbičky či po sklesání chodbičky pod úroveň terénu. Tělo dveří je složeno z rámu a kostry z vypouklých ocelových žeber jednostranně potažených plechem tloušťky 2 mm, který tvoří vlastní výplň. Do ocelové zárubně, která je pevnou součástí prefabrikovaného dílu, jsou dveře uchyceny pomocí dvojice masivních pantů. Dveře jsou v uzavřené poloze jištěny dvojicí přítlačných klik, jež po pečlivém dotažení přitisknou pryžové těsnění dveří k zárubni. Rozlišovány jsou dva subtypy dle varianty směru otevírání dveří - pravostranná ŽDV-2a a levostranná ŽDV-2b.

Montážní schema pro dveře typu ŽDV-2

- typ:

ŽDV-2

- výrobce:

Kovopodnik Nymburk, závod Pečky

- rok výroby:

1973, I. čtvrtletí

- číslo výrobku:

--

- rozměry:

(vnitřní světlost zárubně 65x130 cm)

- příslušenství:

1) zárubeň [*není součástí dodávky] 
2) klika s čepem 
3) klika 2ks
4) podložka vymezovací 
5) podložka přítlačná 
6) těsnění pryžové 2ks
7) podložka ø24
8) matice M24
9) závěs
10) vymezovací podložka
11) těsnění pryžové malé
12) podložka přítlačná

1ks
2ks
2ks
4ks [ø60x27x5] + 4ks [ø60x27x2]
2ks
2ks
2ks
8ks
2ks
3ks [ø48x26x5] + 3ks [ø48x26x2]
2ks
2ks

ŽDV-2 v objektu ÚŽ-6 Dvojice dveří ŽDV-2 umístěných v rámci rozsáhlejšího úkrytu ŽDV-2 tvořící uzávěr nouzového výlezu v rámci rozsáhlejšího úkrytu ŽDV-2 jako uzávěr bočního vstupu do ÚLu
ŽDV-2 v objektu ÚŽ-6
jako primární uzávěr vstupní chodbičky
Dvojice dveří ŽDV-2
v objektu zodolněného podpo-
vrchového velitelského stanoviště,
uzavírající bojový vchod do objektu
ŽDV-2 tvořící uzávěr
nouzového výlezu (šachta navazuje
bezprostředně za dveřmi) v rozsáhlej-
ším úkrytu. Vpravo část dveří ŽDV-9
ŽDV-2 jako uzávěr bočního
vstupu do klasického zodolněného
úkrytu letadel (ÚL). Pohled zevnitř
objektu

Plynotěsná dvoukřídlá vrátka ŽDV-6/I. V objektech typu ÚŽ-6 i jinde vytvářejí takzvanou protiplynovou předsíň, tedy hermeticky utěsnitelný úsek vstupní chodbičky, sloužící k chemickému odmoření osob vstupujících dovnitř objektu. Vrátka jsou tvořena rámem a profilovaným plechem tloušťky 1 mm. V každém křídle vrátek jsou umístěny dva vzduchové průduchy utěsnitelné pryžovými špunty, vrátka jsou uzavíratelná pomocí čtveřice přítlačných klik.

Montážní schema pro dvoukřídlé dveře typu ŽDV-6/I

- typ:

ŽDV-6/I

- výrobce:

Kovopodnik Nymburk, závod Pečky

- rok výroby:

1973, III. čtvrtletí

- číslo výrobku:

973 - 509

- rozměry:

(vnitřní světlost zárubně 65x130 cm)

- příslušenství:

1) šroub M16x200
2) podložka pryžová 50x15x5
3) podložka 50x50x6/ø17
4) podložka ø17
5) matice M16
6) visací zámek JASO ø7
7) křídlo pravé
8) křídlo levé
9) betonový dílec
10) zárubeň

[naprosto nečitelné]
[naprosto nečitelné]
4ks
4ks
8ks
1ks
1ks
1ks
--
1ks

ŽDV-6/I v objektu ÚŽ-6 Dvojice ŽDV-6/I tvořící protiplynovou předsíň v rámci rozsáhlejšího úkrytu Detail přítlačné kliky vrátek zevnitř Pryžový špunt těsnící vzduchový průduch
ŽDV-6/I v objektu ÚŽ-6,
tvořící plynotěsný uzávěr vchodové
chodbičky
Dvojice ŽDV-6/I,
vytvářející protiplynovou předsíň
na vstupu do rozsáhlejšího úkrytu
Přítlačná klika
sloužící k uzavření vrátek
Vzduchový průduch
utěsnitelný pryžovým špuntem

Jednokřídlé dveře ŽDV-9. V objektech typu ÚŽ-6 umisťovány zřídka, jedná se totiž o málo odolné, netěsné dveře, které byly používány v interiérech větších úkrytů jako dveře oddělující jednotlivé místnosti, například kanceláře v podpovrchových zodolněných velitelských stanovištích. Uzavření je zajištěno dvojitou klikou.

Montážní schema pro jednokřídlé dveře typu ŽDV-9

- typ:

ŽDV-9

- výrobce:

Kovopodnik Nymburk, provoz Pečky

- rok výroby:

1973, II. čtvrtletí

- číslo výrobku:

--

- rozměry:

(vnitřní světlost zárubně 65x180 cm)

- příslušenství:

1) rám dveří
2) křídlo
3) matice M10
4) podložka ø10,5
5) podložka pryžová ø21x10x5
6) šroub M10x120

1ks
1ks
12ks
24ks
12ks
12ks

Plechové dveře ŽDV-9 v rámci rozsáhlejšího úkrytu Plechové dveře ŽDV-9 v rámci rozsáhlejšího úkrytu Plechové dveře ŽDV-9 v rámci rozsáhlejšího úkrytu Plechové dveře ŽDV-9 v rámci rozsáhlejšího úkrytu
Plechové dveře ŽDV-9
v jedné z kanceláří
podpovrchového
velitelského stanoviště
Plechové dveře ŽDV-9
v jedné z kanceláří
podpovrchového velitelského stanoviš-
tě. Tentokrát v otevřené poloze
Mírně modifikované ŽDV-9
s větrací mřížkou
(zde jako dveře do ventilátorovny)
ŽDV-9,
pohled na vnitřní část
 

 

Silnostěnná vrata ŽDV-16. V objektech typu ÚŽ-6 taktéž nebyly umisťovány. Tvoří vždy primární uzávěr vchodu u rozsáhlejších úkrytů (velitelská stanoviště atp.). Takto rozměrná vrata byla projektována všude tam, kde bylo třeba zajistit montáž velmi rozměrného vnitřního vybavení (například filtrovny). Jedná se o masivní silnostěnná vrata žebrovité konstrukce bez jakékoliv výplně, na kterou jsou přivařeny jednotlivé krycí pláty z oceli tloušťky 10 mm. Celková tloušťka vrat činí přibližně 15 centimetrů, uzavření je zajištěno klínovitými petlicemi, které se pohybem dvou ovládacích kol roztahují do stran a zároveň dokonale přitlačí těsnící lamelu k zárubni dveří.

Výrobní štítek silnostěnných vrat ŽDV-16

- typ:

ŽDV-16

- výrobce:

ČKD Dukla n.p.

- rok výroby:

1975

- číslo výrobku:

--

- rozměry:

(vnitřní světlost zárubně 180x200 cm)

   
   
Vrata ŽDV-16, exteriér Vrata ŽDV-16, exteriér Vrata ŽDV-16, exteriér Vrata ŽDV-16, interiér
Vrata ŽDV-16
tvořící pěchotní vstup do objektu
velitelského stanoviště protiletadlové-
ho raketového oddílu, 6. plro 76. plrb
Vrata ŽDV-16
jako pěchotní vstup do objektu
VS protiletadlového raketového oddílu
(objekt I). Lokalita 7. plro 76. plrb
Vrata ŽDV-16
umístěná v objektu podpovrchového
velitelského stanoviště divize
ŽDV-16,
vnitřní část, odhalen je mechanismus
horní dvojice petlic,
horní ovládací kolo chybí

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 27. listopadu 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011