Poválečné fortifikace\Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6\Záložní prostory soustředění Bílá a Sychrov

Záložní prostory soustředění Bílá u Hodkovic n. Mohelkou a Sychrov

Záložní prostory soustředění sloužily jednak v době míru k výcvikovým účelům útvaru, jednak v těchto místech měla proběhnout mobilizace, bojové stmelení a vyvedení útvaru do bojové sestavy.

ZPS Bílá a Sychrov byly určeny pro jednotky chemického vojska z Liberce. Nejprve je tedy nutné stručně přiblížit historii tohoto druhu vojska v Liberci. Zároveň je třeba podotknout, že tento článek popisuje pouze dva uvedené záložní prostory. Je možné a dokonce pravděpodobné, že v průběhu činnosti útvarů z liberecké posádky existovaly další prostory soustředění. Pro zajímavost předem uvádím, že chemickému vojsku se přezdívalo „přívěsové“. Značná část techniky totiž byla umístěna právě na přívěsech.

Od 1. listopadu 1952 byl v prostoru libereckého letiště dislokován 105. plamenometný (ohňometný) prapor, který byl součástí nově konstituovaného chemického vojska. V roce 1958 byl tento prapor reorganizován na 105. prapor chemické ochrany a do Liberce byl redislokován i 98. prapor odmořování terénu, přemístěný sem z Červené Vody na Šumpersku. 105. prcho byl v tomto roce začleněn do 1. brigády chemické ochrany s velitelstvím v Trutnově. Po zrušení brigádního velitelství byl útvar opět osamostatněn. V roce 1962 se uskutečnilo rozšíření praporu na 105. pluk chemické ochrany. V uvedené podobě útvar setrval až do roku 1977, kdy na jeho základě vznikla 102. brigáda chemické ochrany, která přímo spadala pod velení Západního vojenského okruhu.

Mezi lety 1977 až 1991 se 102. brigáda chemické ochrany skládala z následujících útvarů:
51. prapor chemické ochrany
61. prapor odmořování techniky
65. prapor odmořování výstroje (zřízen r. 1981)
77. prapor radiačního a chemického průzkumu
+ provozní rota

Rozdělení útvarů mezi oba ZPS
Rozdělení útvarů chem. vojska
z posádky Liberec do ZPS Bílá
a ZPS Sychrov

Brigáda existovala až do roku 1991, kdy došlo k její další reorganizaci, spojené s přečíslováním na 1. brigádu chemické ochrany. Po roce 1991 docházelo k další reorganizaci, ale ta již není předmětem tohoto článku.

Další jednotkou, která v Liberci sídlila, byl 103. prapor chemické ochrany. Tento prapor vznikl 1. září 1977 a v Liberci setrval až do roku 1988. Prapor byl přímo podřízen 1. armádě, která sídlila v Příbrami. Tento prapor byl určen jako armádní chemická záloha pro zabezpečení jak prvosledových, tak i druhosledových jednotek 1. armády. Mobilizační úkol 103. prcho byl relativně velký. Spočíval například v provedení mobilizace chemických laboratoří, roty odmořování výstroje apod. Dále měl prapor za úkol doplnit mobilizační stavy 113. a 114. rrchpz. Roku 1988 byl prapor redislokován do Lešan a v roce 1993 byl v rámci dělení armády přesunut na Slovensko do posádky Zemianské Kostolany. Po redislokaci 103. praporu chemické ochrany byl do Liberce přesunut 77. prapor radiačního a chemického průzkumu z Jaroměře.

V libereckých kasárnách sídlila též 113. rota radiačního a chemického průzkumu. Tato rota opět vznikla díky reorganizaci v roce 1977 a její činnost v Liberci skončila v roce 1988.

GPS souřadnice objektu:
50°40'34.59"N,15°2'0.65"E

Terénní průzkum:

30. června '07, M. Korec

Fotodokumentace:

30. června '07, M. Korec

ZPS Bílá u Hodkovic. Prostor se nachází cca 4,3 km západně od Hodkovic nad Mohelkou a 1,2 km severně od obce Bílá. Celý prostor má rozlohu cca 350x350 metrů.

S výstavbou tohoto prostoru v lesním porostu na návrší bylo započato v roce 1983 a využíval ho 103. prapor chemické ochrany. Stavbu zajišťoval prapor vlastními silami. Chtěl jsem napsat, že mě pobavila informace, jakým způsobem došlo k výstavbě, ale ono to vlastně moc vtipné není a svědčí to o jisté nesystematičnosti v ČSLA. K vybudování prostoru byla potřeba těžká mechanizace, kterou však prapor či brigáda nedisponovaly. A tak například díky iniciativě VZP byl výměnou za naftu zapůjčen bagr z Nového Města pod Smrkem a podobným způsobem docházelo k propojování civilního vojenského sektoru i v dalších úkonech.

Schematický náčrt postavení Bílá

Schematický náčrt ZPS
 

Centrum tvoří modifikovaný objekt UŽ-6b (s chodbičkou přímou, neboť ústí zboku do okopu), který je částečně zapuštěn pod terénem a přehrnutý zeminou. V úkrytu už zmizely všechny dveře. V hlavní místnosti však byly pozůstatky interiérového obložení (PVC na dřevěném rámu). Objekt UŽ-6b byl ale postaven až po odchodu 103. praporu chemického průzkumu, tj. kolem roku 1987-1988 (náčelník 103. prcho využíval dřevěný úkryt srubové konstrukce, který je dnes již zborcený). UŽ-6b byl postaven 102. brcho, které začala tento prostor využívat po 103. prcho. Kolem UŽ-6b jsou 3 valy, které tvořily kruhovou obranu úkrytu.

Součástí postavení je dále okop pro kolovou techniku útvaru, poněkud vzdálen je také okop pro mobilní radiostanici (VKV) Praga R-3A / R-3AT.

Celé ZPS je ze směru od severu chráněno systémem (kdysi vydřevených) zákopů a okopy pro ležící střelce.

113. rota chemického průzkumu zaujímala svůj záložní prostor cca 1000 metrů severozápadně od postavení 103. prcho. Prostor se nacházel u obce Vlčetín a nebyl ženijně upraven.

Okop - strážní stanoviště při vjezdu do ZPS Druhé strážní stanoviště Průjezdný okop Dřevozemní úkryt
Okop - strážní stanoviště Druhé strážní stanoviště Hlavní - průjezdný okop
(nalevo ÚŽ-6,
napravo dřevozemní VS)
Velitelské stan. 103. prcho
bylo umístěno v dřevozemním úkrytu,
navazujícím na průjezdný okop
Strop dřevozemního úkrytu se již dávno zbortil Některé konstrukční prvky dřevozemního úkrytu Okop pro automobilní techniku Zpevněná betonová plocha neznámého určení
Strop dřevozemního úkrytu
se již dávno zbortil
Některé konstrukční prvky
dřevozemního úkrytu
Okop pro automobilní techniku Zpevněná betonová plocha
neznámého určení
Okop pro přenosnou EC Soustava zákopů na straně k severu Soustava zákopů na straně k severu Soustava zákopů na straně k severu
Okop
pro přenosnou elektrocentrálu
Soustava zákopů na straně k severu
(postavení je umístěno na vrcholu pahorku a střelecká postavení ze zákopů míří do sedla, proti osadě Luhov)
ÚŽ-6b - vstup z okopu ÚŽ-6b - pracovní místnost ÚŽ-6b - vstupní chodba (protiplynová předsíň, všechny uzávěry chybí)  
Pracovní úkryt typu ÚŽ-6b
byl vybudován až na konci 80. let, pro potřeby 102. brigády chemické ochrany. Dokonce byl jeho interiér zateplen
obložením. Dnes lze jen stěží odhadnout, proč bylo přikročeno k vybudování chodbičky bez zalomení,
roli mohla hrát instalace rozměrného vnitřního vybavení úkrytu
 
GPS souřadnice objektu:
50°37'48.438"N, 15°5'55.796"E

Terénní průzkum:

4. února '07, M. Korec

Fotodokumentace:

4. února '07, M. Korec

ZPS Sychrov. Toto postavení bylo využíváno 102. brigádou chemické ochrany. Vlastní objekt je podobný jako postavení v Bílé, tzn. jádro tvoří opět průjezdný okop s prefabrikovaným objektem UŽ-6b.

Vchod do ÚŽ-6 z podélně průjezdného okopu Vstupní chodbička úkrytu ÚŽ-6 Úkrytová místnost (nouzový východ v zadní stěně byl již proražen) Úkrytová místnost
Vchod do ÚŽ-6
z průjezdného okopu
Opět chybí
veškeré pancéřové prvky
Úkrytová místnost

zdroje: - Časopis Naše vojsko, č. 2/2006, str. 6-9, ISSN: 0027-8211
- foto Jiří Klementa, www.valka.cz
- www.vojenstvi.cz
- www.cbrn-liberec.army.cz

autor: Martin Korec

Původní článek ze 4. ledna 2008
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011