Pevnosti za II. sv. války\Bojové pevnůstky\Kulometné hnízdo "Kochbunker"

Německý palpost zvaný "Kochbunker"

Nadále neudržitelná pozice Wehrmachtu na východní frontě zapříčinila od druhé poloviny roku 1944 dříve nemyslitelné rozsáhlé defenzivní přípravy, jež se projevily mimo jiné budováním polních obranných postavení na východě Polska, ale i na Slovensku a v dalších bezprostředně ohrožených oblastech. Za této situace byly jednak narychlo obsazovány v minulosti dobyté opevněné linie, avšak v nezajištěných exponovaných místech nově vznikala i opevněná ohniska, zesilující stávající polní opevnění, tvořená většinou shluky několika jednoduchých železobetonových objektů, pojatých jako kulometné palposty. Ve zmiňovaných státech se můžeme setkat s objekty několika typů v mnoha více či méně odlišných místních obměnách, jejichž společnými přednostmi jsou v první řadě materiálová a technologická nenáročnost a z toho vyplívající možnost rychlé masové produkce objektů, jednoduchost transportu a okamžité bojové nasazení pevnůstek. Nejčastěji byla obranná postavení tvořena objekty Ringstand 58c, nebo takzvanými "Kugelstand" či právě "Kochbunkery", na něž se detailněji zaměřím v následujících řádcích.

"Kochbunker" u obce Pietrzykowice Żywieckie "Kochbunker" nedaleko obce Kózy
Objekt tvořící uzávěru
nedaleko Pietrzykowic Żywieckich
(přibližné koordináty
49°42'5.41"N,19°10'9.67"E)
Objekt poblíž Kóz
(SV od Bielska-Białej)
(přibližné koordináty
49°50'29.89"N,19°8'52.87"E)

Dvoustřílnový objekt typu "Kochbunker" je v podstatě válcový prefabrikát armovaný ocelovými pruty. Síla stěn se pohybuje v rozmezí 20-30 centimetrů, vnitřní výška dosahuje 180 cm a světlá šířka 120 cm. Vstup je vyústěn do zákopu. Pojmenování je odvozeno od jména autora ideje tohoto objektu, gauleitera Východního Pruska Ericha Kocha. Nutno podotknout, že mezi vojáky Wehrmachtu byl ovšem rozšířen i ironický název "Kochtöpfe". Nejčastěji se s těmito objekty můžeme setkat v liniích budovaných při polské hranici s tehdejším Protektorat Böhmen und Mähren a Slovenským štátem, v oblasti mezi Odrou a Wislou. Tyto linie, či přesněji obranné shluky pevnůstek (palebné vějíře objektů se totiž vzájemně nepřekrývaly), byly označovány písmeny "a" až "e" a ještě se dále členily na jednotlivé opevněné shluky několika pevnůstek, označené například "a-1", "a-2" atp.". Na shluky "Kochbunkerů" můžeme dodnes narazit v okolí obcí Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Oświęcim, Bielsko, Żywiec, Wieprza a dalších.

GPS souřadnice objektu:
49°25'56.92"N,18°53'12.7"E

Terénní průzkum:

??. ??. '??, Milo Gona

Fotodokumentace:

??. ??. '??, Milo Gona

V Oščadnici se nachází několik objektů, tvořících ohnisko obrany, ve svahu naproti motelu DUO.

Jeden z objektů v Oščadnici pri Čadci      
Takzvaný "Kochbunker"
v Oščadnici pri Čadci
     
GPS souřadnice objektu:
49°31'49.97"N,19°26'41.97"E

Terénní průzkum:

??. ??. '??, Peter Klepoch

Fotodokumentace:

??. ??. '??, Peter Klepoch

Podobných shluků pevnůstek, jako v Oščadnici, můžeme nalézt podél severozápadní hranice Slovenska více. Následují fotografie "Kochbunkerů" na svahu Babie hory, nad pilou v Oravské Polhore, která je shodou okolností také nejsevernější obcí na Slovensku. Tři objekty tohoto uskupení přehrazují přístup do doliny říčky Polhoranky. Poněkud hlouběji ve vnitrozemí jsou dosud patrné zbytky polního opevnění a zákopů zbudovaných pro Němce, avšak podle místních obyvatel zde neproběhly příliš silné boje.

"Kochbunker" nad Oravskou Polhorou "Kochbunker" nad Oravskou Polhorou "Kochbunker" nad Oravskou Polhorou, detail celého objektu "Kochbunker" nad Oravskou Polhorou, detail střílen
Jeden z "Kochbunkerů"
nad Oravskou Polhorou
Tentýž objekt
z jiného úhlu pohledu
Situace objektu Detail na obě dvě střílny
"Kochbunker" nad Oravskou Polhorou      
Další z objektů v Or. Polhore      

autor: Blackjack

Původní článek z 18. září 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011