Poválečné fortifikace\Kryty Civilní obrany\Úkryt KZ 600, CO závodu Tesla Pardubice, n.p.

Tesla Pardubice n.p., areál Kyjevská, úkryt KZ 600

GPS souřadnice objektu:
50°1'47.568"N, 15°47'29.475"E

Terénní průzkum:

23. 2.  '08, P. Kunc, J. Mrkvička

Fotodokumentace:

23. 2.  '08, P. Kunc, J. Mrkvička

Telegrafia, československá továrna na telefony a telegrafy a.s., vznikla roku 1919 subvencí státu, potažmo Ministerstva pošt a telegrafů, tehdy ještě v Roztokách u Prahy. Úspěšný podnik se dále rozšiřuje včleňováním drobných elektrotechnických firem, roku 1921 přesidluje do rozestavěných továrních hal v Pardubicích, s celkovou výrobní plochou 2 610 m2, zakoupených od firmy Zeisl. Celý areál byl pro potřeby Telegrafie dostavěn v průběhu let 1922-23. Ve 30. letech se i přes hospodářskou krizi prudce rozvíjí výzkum a výroba radiopřijímačů, zesilovačů, telefonních a telegrafních přístrojů a mimo jiné i rentgenových přístrojů.

Válečná léta představují pro podnik převzetí nucené výroby z Říše a zavedení válečné výroby pro armádu.

Počátkem roku 1946 byl podnik Telegrafia a.s. znárodněn a začleněn do koncernu TESLA slaboproudé a radiotechnické závody, n.p. Od poloviny 50. let se výroba v Pardubicích specializuje na radiolokační techniku, radiostanice, rozhlasové ústředny, televizní řetězec od kamery až po monitor, magnetofony, 3 cm mikrovlnné pojítko, elektrokardiograf, infraoftalmoskop, VN zdroje a další. Dále se sjednocují výrobní prostory, dříve roztroušené po celém městě. Pro vývoj radiolokace a výpočetní techniky je od 15. srpna 1950 v areálu bývalého potravinářského závodu KUP v lesích mezi Přeloučí a Pardubicemi umístěn Ústav pro výzkum radiotechniky (Opočínek - Kokešov), včetně zkušebního polygonu v Bezděkově. Od roku 1956 je budován areál "Zámeček" v Pardubičkách a Černé za Bory, kde je soustředěna výroba radiolokace, zatímco  70. a 80. léta pak znamenají zaměření výroby na vojenské produkty v oboru satelitních přijímačů, radiostanic, radiolokace (přehledové, přistávací - přehledové RL) a pasivní radiolokace, na jejímž poli Tesla Pardubice dosáhla světového věhlasu a uznání (KRTP-81 RAMONA, legendární KRTP-86/91 TAMARA). V první polovině 90. let byl přesto, a možná právě proto, silný potenciál vybavených laboratoří, zkušeností a výzkumného personálu zvnějšku uměle utlumen a Tesla Pardubice se v roce 1994 rozpadla do několika menších nástupnických firem.

Vrátnice areálu Tesla, Kyjevská V levé části fotografie je zachycena budova B 1118, z níž vede vedlejší vchod do úkrytu KZ 600 Centrální chodba v 1. patře budovy B 1118 Hlavní vchod do úkrytu KZ 600

Vrátnice areálu Tesla, Kyjevská

Vlevo budova B 1118,
z níž ústí boční vchod do
úkrytu KZ 600

Spojovací chodba v 1. NP
budovy B 1118,
v minulosti výzkumné pracoviště,
dnes sídlo několika výtvarných ateliérů

Hlavní vchod do KZ 600,
na stropnici je zřetelná
šachta sání ventilace

Úkryt KZ 600 byl v jižní části "areálu Kyjevská" vybudován někdy na přelomu 50. a 60. let. Jedná se o úkryt 5. třídy odolnosti, kapacita činí 250 osob (nouzově i více), půdorysně těleso úkrytu měří 21 x 23,3 m. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci o stěnách tloušťky 50 cm a stropnici 60 cm s nadložím 90 cm zeminy. Do úkrytu vedou 2 obsazovací vchody, jeden přímo z nádvoří mezi budovami, druhý z výrobních prostor v přízemí budovy B 1118. Na povrch jsou vyvedeny 3 nouzové výlezy, z toho jeden vede šachtou sání ventilace. Navíc je zde ještě další komínek sání ventilace.

Půdorys krytu KZ 600 Podélný řez objektem

Půdorys krytu KZ 600
 

Podélný řez objektem

Osvětová tabule Osvětová tabule

Osvětové tabule,
týkající se ochrany obyvatelstva v případě ohrožení útokem ZHN

Ve strojovně FVZ je umístěn jednak velký ventilátor (zn. Janka Radotín) s ohřevem vzduchu, pro běžné větrání v rámci údržby nebo při nechemickém útoku. Dále je zde zapojena čtveřice FVZ typu 300c, která by měla zajistit přetlak vůči vnější atmosféře minimálně 5 mm vodního sloupce. Prachové filtry PF-300 a kolektivní filtry KF-100 byly v míru z provozních důvodů demontovány, osazovaly by se až v případě poplachu a zpohotovění úkrytu. FVZ bylo poháněno buď elektricky, nebo ručně, přičemž obsluhy by se u klik ventilátorů střídaly po 10 minutách.

Není bez zajímavosti, že ve směrnicích byla velká pozornost věnována zabránění šíření neověřených zpráv a zamezení propuknutí paniky mezi ukrývanými. Velký důraz byl též kladen na důsledné a účelné střídání režimů "filtroventilace" (v případě zamoření) a "izolace" (úder v těsné blízkosti úkrytu) za účelem prodloužení doby ochrany (standardně 72 hodin). Povinnou výbavou každého úkrytu byla mimo jiné rovněž souprava vysílače 3QP 919 02 Maják k signalizaci úkrytu potřebujícího pomoc, výrobek - Tesly Pardubice.

Velký sál (kinosál) o kapacitě 100 sedících osob
Velký sál (kinosál) o kapacitě 100 sedících osob
(sedadla již byla vyklizena)

Úkrytové prostory tvoří jednak vstupní hala (kapacita cca 100 osob), pak malý sál (50 osob) a velký sál (kinosál o rozměrech 5,1 x 15 metrů se 100 místy k sezení). Samozřejmostí je sociální zázemí, kuchyňka pro přípravu stravy, provozní a skladovací místnosti.

V míru úkryt sloužil především pro schůze ZO KSČ, ROH, Svazu socialistické mládeže, Svazu československo-sovětského přátelství či pro různá školení a vyučování večerních škol, konané v malém sálu a kinosálu. Dále se zde konala školení CO (pro zaměstnance závodu, ale například i starosty obcí okresu) a zdravotní výchovy, s promítáním osvětových filmů. V některých místnostech byl též skladován materiál CO a náhradní filtry vzduchotechniky.

V současnosti je v úkrytu umístěna pouze poplachová siréna Hasičského záchranného sboru a část archivu KN Pardubice, která celý areál ve vlastnictví Pardubického kraje spravuje. V areálu sídlí několik soukromých firem, v tradici elektrotechniky však nepokračuje ani jediná. V budoucnu bude celý areál buď zásadně přestavěn pro potřeby výroby, nebo padne nové výstavbě. Budoucnost úkrytu KZ 600 je tedy přinejmenším nejistá.

Hlavní vchod do úkrytu KZ 600 Vstupní chodba, pohled ven z úkrytu Nouzový výlez vede ze vstupní chodby pod úhlem 45 st. na povrch Bojový vstup do úkrytu, protitlakové dveře

Hlavní vchod do úkrytu
(chodba jako chráněný prostor
před vlastními protitlakovými dveřmi)

Vstupní chodba

Nouzový výlez
ze vstupní chodby,
pro případ závalu hlavního vchodu

Bojový vstup do úkrytu,
v rozích patrné těžké plynotěsné uzá-
věry (TPU) pro vyrovnávání tlaků u-
vnitř předsíně a ve vnější atmosféře

Silnostěnná protitlaková vrata, hradící mírový vstup do úkrytu Vstupní hala Vstup z haly do kinosálu Pneumatický regulátor teploty na přímotopu

Mírový vstup do objektu
přímo, při bojovém provozu byl
nastálo zakryt silnostěnnými vraty
přišroubovanými k rámu

Vstupní hala,
která by posloužila
jako úkrytový prostor pro 100 osob

Vstup z haly do kinosálu,
po obou stranách
jsou ve zdi instalované
elektrické přímotopy

Pneumatický regulátor teploty
na přímotopu

Vlhkoměr Měřič přetlaku typ 60 Signalizátor poplachu Lehký plynotěsný uzávěr LPU

Vlhkoměr,
nezbytná součást
úkrytového vybavení

Měřič přetlaku typ 60,
připojený na sondu ve vnější
atmosféře, udává účinnost FVZ

Signalizátor poplachu

Lehký plynotěsný uzávěr LPU
pro vyrovnání tlaků mezi halou
a protiplynovou předsíní

Vstup do kinosálu Velký sál - kinosál Zbytek sedadel Malý sál

Vstup do kinosálu,
dveře do místnosti údržby a kuchyňky

Velký sál - kinosál
s pódiem

Zbytek sedadel,
která bývala umístěna v kinosálu

Malý sál,
který je dnes zcela zaplněn
regály archivu

Malý sál Místnost údržby a kuchyňka Baterie v akumulátorovně Sociální zázemí úkrytu
Malý sál,
který je dnes zcela zaplněn
regály archivu
Místnost údržby a kuchyňka Baterie v akumulátorovně Sociální zázemí úkrytu
Protiplynová předsíň na vedlejším vchodu Protiplynová předsíň na vedlejším vchodu WC ženy Ventilátor a kompresor ve strojovně
Protiplynová předsíň
k odmoření vstupujících,
vedlejší vchod
Vedlejší vchod do úkrytu WC ženy Ventilátor a kompresor
Strojovna filtroventilace FVZ 300c typ 60, jedno ze čtyř instalovaných v úkrytu    
Strojovna filtroventilace,
filtry jsou z hlediska bezpečnosti
umístěny co nejdále
od prostor pro úkrývané
Filtroventilační zařízení
FVZ 300c typ 60
   

zdroje: - poděkování za umožnění přístupu do úkrytu patří
  Ing. Polákovi z KN Pardubice

autor: Petr Kunc

Původní článek z 25. února 2008
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011