Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Kamenocihelné pozorovatelny v Ústí nad Labem

Starší pozorovatelny z 50. let v Ústí nad Labem

Jedná se o vůbec nejstarší poválečné objekty, vybudované v Ústí nad Labem pro potřeby Civilní obrany. Jejich výstavbu lze datovat do období 50. let. Jde tedy o výstavbu, která ještě nebyla koordinována centrálními předpisy, je možné, že byly budovány v rámci rekonstrukce některé z významných továren ve městě. Ve srovnání s pozdějšími typizovanými objekty je podivuhodný nejen použitý stavební materiál (kamenná podezdívka, cihelné a kamenné zdivo na maltu), ale též zbytečně naddimenzovaná velikost průzorů (zjevně konstruovaných bez zřetele k budoucímu nebezpečí zbraní hromadného ničení).

GPS souřadnice objektu:
50°40'37.22"N,14°1'19.23"E

Terénní průzkum:

13. dubna '07, Josef Drobný

Fotodokumentace:

13. dubna '07, Josef Drobný

Objekt stojí v bezprostřední blízkosti areálu Masarykovy nemocnice, přímo na kótě 290,1. Půdorys pozorovatelny je šestiúhelníkový, vstup do jediné, pozorovací místnosti, je kryt z předpokládaného směru úderu protitlakovou zdí. Již z dálky upoutá nad průzory silně předsazená stropnice. Průzor je umístěn v každé ze šesti stěn, i nad vchodem. Rámečky, uzavírající průzory, a jejich plexisklové výplně, se nedochovaly. Zájmovým prostorem je údolí Labe, především střed města Ústí nad Labem a nádraží ÚnL západ.

Pohled na objekt od severu Průzor s přímým výhledem na centrum města Detail jednoho z průzorů Sokl ve stropnici, zřejmě po sneseném telefonním vedení
Pohled na objekt od severu Průzor s přímým výhledem
na centrum města
Detail průzoru
ukazuje chybějící rám
Vyčnívající sokl
(pravděpodobně pozůstatek
po telefonním vedení)
Vstupní partie objektu shora Vchod do pozorovací místnosti Vchod a protitlaková stěna
Vstupní partie
pohledem ze stropnice
Vchod do pozorovací místnosti,
dávno již chybí rám dveří i průzoru, který se nachází nad vchodem
Vchod a protitlaková stěna
Podlaha pozorovací místnosti Průzory pohledem zevnitř Pohled čelním průzorem směrem SSV
Podlaha
(improvizovaný betonový potěr
slámové rohože na roštu)
Opěrky rukou pod průzory
již také chybí
Pohled čelním průzorem na SSV,
směrem k centru města
GPS souřadnice objektu:
50°39'8.971"N, 14°3'37.57"E

Terénní průzkum:

17. listopadu '08, Josef Drobný

Fotodokumentace:

17. listopadu '08, Josef Drobný

Pozorovatelna na vrchu Sedlo
Pozorovatelna na vrchu Sedlo
 

Na vrcholu kopce Sedlo (284 m n.m.) nad Střekovem se nachází další ústecká kamenocihelná pozorovatelna. Dokonce jsou zachovány zbytky původního oplocení objektu. Tento objekt byl zřejmě v pozdějších letech shledán jako perspektivní a prošel modernizací, při níž byly zazděny všechny průzory krom jediného a stropnicí byl protažen anténní stožár radiostanice. Bylo provedeno zateplující vnitřní obložení pozorovací místnosti. I uzávěr vchodu býval masivnější, něž u pozorovatelny poblíž Masarykovy nemocnice.

Vstup do objektu Jediný ponechaný průzor Detail průzoru Detail uchycení rámu v průzoru
Vstup do objektu Jediný průzor,
i tento byl při rekonstrukci zmenšen,
zbylých 5 bylo zabetonováno
Detail průzoru Detail uchycení rámu v průzoru
(plexisklo a těsnící pryž chybí)
GPS souřadnice objektu:
50°38'42.06"N, 14°0'40.657"E

Terénní průzkum:

4.10.2005, Josef Drobný

Fotodokumentace:

4.10.2005, Josef Drobný

Výhled směrem na Předlice
Výhled směrem na Předlice
 

Konstrukčně nepatrně odlišná od předchozích objektů je pozorovatelna na ostrohu nad řekou Bílinou v Hostovicích.

Vstupní partie Čelní průzor Boční průzor Detail aretační kličky rámu
Vstupní partie
(na boku stropnice
opět viditelný sokl
pro telefonní vedení)
Čelní průzor
a silná kamenná podezdívka
Boční průzor Detail aretační kličky rámu
(zde je vsazen dřevěný rám)

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 14. července 2007
byl naposledy upravován 21. listopadu 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011