Pevnosti za II. sv. války\Pozorovatelny\Pozorovatelny ve střešních nástavbách

Pozorovatelny na střechách budov
na významných rozhledových místech

V období německé okupace během II. světové války nebyly budovány pouze pozorovací objekty na místech přirozeného rozhledu, nýbrž pozorovatelny vznikaly i na střechách vysokých a staticky dobře zajištěných budov v urbanizovaných oblastech, kde by jinak pozorování širšího vzdušného prostoru kvůli husté zástavbě nebylo uskutečnitelné.

GPS souřadnice objektu:
50°4'6.67"N,14°24'28.97"E

Terénní průzkum:

21. 08. '05, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

21. 08. '05, Mikuláš Laub
17. 11. '05, Mikuláš Laub

Jeden z až několika set exemplářů pozorovatelen ve střešních nástavbách (odhad pro celou ČR) se nacházel na střeše jedné z budov na hlavním dvoře smíchovského pivovaru Staropramen a.s. V budově byla instalována část spilek, podnikový archiv a v podzemí ležácké sklepy, stavba byla zbořena koncem roku 2005.

Pozorovatelna měla půdorys obdélníku, na stranu do dvora (jih - směr smíchovské nádraží) působil jeden a po stranách vždy dva průzory. Nyní jsou na jejím místě stavěny nové CK tanky.

Velký dvůr pivovaru Staropramen a.s., pozorovatelna jako podstavec praporu na střeše budovy vlevo Bližší pohled na střechu budovy, na objekt pozorovatelny Detail pozorovatelny - čelní průzor
Dvůr pivovaru Staropramen a.s.,
v sousedství ulic Nádražní, Pivovarská
a Svornosti, pozorovatelna zřetelná na
budově vlevo, pod vlajkovým stožárem
Bližší pohled na objekt,
umístěný na střeše budovy
Detail pozorovatelny
Pohled na pozorovatelnu z protějšího traktu Budova spilek na začátku demolice na podzim 2005  
Pohled z protějšího traktu Budova spilek na podzim 2005,
demolice již započala
 
GPS souřadnice objektu:
50°4'7.68"N,14°24'29.82"E

Terénní průzkum:

22. 12. '05, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

22. 12. '05, Mikuláš Laub

Opět v areálu Staropramenu, na téže budově, jež je už výše zmíněna, byla v pokročilé fázi demolice téměř náhodou objevena další obdobná pozorovatelna, tentokrát na opačné straně střechy, s výhledem údolím Vltavy na sever.

Celkový pohled na zpola zbořenou budovu spilek Pozorovací objekt na pozůstatku střechy ruiny budovy
Celkový pohled,
pozorovatelna viditelná
v levé horní části snímku
Pozorovací objekt
byl dobře zřetelný
až po částečné demolici střechy
GPS souřadnice objektu:
49°12'38.24"N,16°37'4.87"E

Terénní průzkum:

14. 03. '07, P. Kunc

Fotodokumentace:

14. 03. '07, P. Kunc

Nad centrální - schodišťovou částí budovy Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně byla v době II. světové války též vybudována střešní pozorovatelna. Do budovy v roce 1941 přesídlila nacistická policie. Tvar pozorovatelny je opět obdélníkový, o třech průzorech, směřujících na SV, JV a JZ. Hlavním pozorovacím směrem byly průmyslové areály v Husovicích, Židenicích a Zábrdovicích (především Zbrojovka Brno).

Budova LDF MZLU s pozorovatelnou Pohled na pozorovatelnu od jihu Budova LDF MZLU pohledem přes Husovice, od židenického nádraží Nástavba pohledem z ochozu střechy
Pohled na fakultní budovu
s pozorovatelnou z ulice Zemědělské
Pohled od jihu
(v patrném rozšíření po obou stranách
objektu jsou vyvedeny hluboké klimat.
průchody - dříve komínové šachty)
Budova LDF MZLU
(uprostřed snímku), pohledem ze
židenického nádraží, v popředí
tovární budovy bývalé ČZ
Nástavba pohledem z ochozu
na střeše budovy
Zavařená vstupní vrátka Průzor Budovy MZLU v Brně, 20. léta 20. století, foto archiv MZLU Budovy MZLU v Brně, 20. léta 20. století, foto archiv MZLU
Zavařená vstupní
ocelová vrátka
Průzor,
přehrazený plechovým uzávěrem
Budova A
(Agronomická fakulta) na snímku z
20. let 20. století, budova B, v pozadí,
zatím bez přístavby pozorovatelny
Budova B
(Lesnická a dřevařská fakulta), rovněž
20. léta, zde je více patrná
původní věžička se zvonem
Téměř kruhové panorama výhledu z pozorovatelny na celou kotlinu, v níž se Brno rozkládá
Téměř kruhové panorama výhledu z pozorovatelny na celou kotlinu, v níž se Brno rozkládá
GPS souřadnice objektu:
49°56'11.97"N,14°22'28.75"E

Terénní průzkum:

27. 11. '05, Jan Pohunek

Fotodokumentace:

27. 11. '05, Jan Pohunek

Pozorovatelna nedaleko hráze vodní nádrže Vrané, na střeše elektrárenské budovy, byla vybudována v roce 1941. Obdélníkový tvar kopíruje nosné zdi schodiště, do pozorovací místnosti se vstupuje z horního patra budovy ocelovým žebříkem. Pozorování prováděly pomocné síly, celý areál hráze byl obehnán vysokou železobetonovou zdí, jejíž zbytek je ještě vidět u elektrárny. Výhled čtyřmi stupněnými průzory ve stěnách pozorovatelny směřuje především na obec Vrané nad Vltavou a do údolí Vltavy, na plochu vodní nádrže.

Snímek přehradní hráze v.n. Vrané Záběr na budovu s pozorovatelnou od východu Snímek Skochovic a Vraného ze 2. pol. 30. let 20. st.
Snímek přehradní hráze,
pozorovatelna se nachází na technické
budově s červenou střechou
na pravém břehu nádrže
Záběr z východu,
ze žel. trati č. 210
Nová vilová čtvrť
ve Skochovicích u Vraného nad Vlt.
ve 2. pol 30. let 20. století, budova
u hráze zatím bez pozorovatelny
GPS souřadnice objektu:
50°5'24.314"N, 14°26'2.38"E

Terénní průzkum:

22. 08. '07, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

22. 08. '07, Mikuláš Laub

Na Poříčí 23, OD Bílá Labuť. Dům byl dokončen roku 1939. Pozorovatelna disponuje v každé stěně dvěma průzory s úzkou štěrbinou.

Pohled z ulice Na Poříčí Detail pozorovatelny
Pohled z ul. Na Poříčí Detail pozorovatelny
GPS souřadnice objektu:
50°5'57.92"N, 14°26'8.477"E

Terénní průzkum:

18. 05. '07, Mikuláš Laub
28. 05. '08, M. Laub, I. Fuksa

Fotodokumentace:

18. 05. '07, Mikuláš Laub
28. 05. '08, Mikuláš Laub

Zdejší pozorovatelna je podstavcem obrovského, před několika lety rekonstruovaného kalicha na zvonici na střeše Kostela církve Československé husitské v ulici Farského, č.p. 3, Praha Holešovice. Sbor byl dobudován v roce 1937. Zvon však nebyl osazen kvůli následným válečným událostem i nedostatku peněz a původně plánovaná zvonice byla na počátku války adaptována na pozorovatelnu. V současnosti jsou průzory zvenku zaslepeny, vevnitř nejsou žádné stopy po možném dřívějším vybavení.

Zvláštní poděkování patří faráři Janu D. Doškovi za umožnění prohlídky objektu a za poskytnutí dobových snímků. Bližší okolnosti vzniku sboru popisují stránky místní Náboženské obce.

Celkový pohled na pozorovatelnu v zástavbě Pohled na celou budovu Farského 3 Detail pozorovatelny Památka M. J. Husa
Pohled přes Bubenskou ulici
k pozorovatelně "Pod kalichem",
foceno od vestibulu
stanice metra Vltavská
Kostel
církve Československé husitské,
č.p. 3
Detail pozorovatelny
Kalich byl nedávno pozlacen skuteč-
ným zlatem. Jeho původní plášť je
ale z mědi.
Památka M. J. Husa
Pamětní desky u společného vstupu do kostela a podzemního kolumbária Pamětní desky u společného vstupu do kostela a podzemního kolumbária Přístup na věž a střechu z chodby posledního podlaží Přístup do věže zvonice, na pozorovatelnu
Pamětní desky
u společného vstupu do kostela
a podzemního kolumbária
Přístup na věž a střechu
z chodby posledního podlaží
Vnitřek věže,
přístup do prostor
zvonice - pozorovatelny
Účastníci průzkumu 28.5.2008 Severní strana věže Výhled ze střechy na západ – Veletržní palác Výhled ze střechy k severu (sídliště Bohnice a Kobylisy)
Účastníci průzkumu
Farář Jan Daniel Došek
a Ivan Fuksa
(Mikuláš Laub jako fotograf)
Severní strana věže
Je možné, že na fasádě jsou ještě
znatelné stopy po ostřelování - na
obrázku vedle hromosvodu?
Výhled ze střechy na západ
(Veletržní palác)
Výhled ze střechy na sever
(sídliště Bohnice a Kobylisy)
Výhled ze střechy na severovýchod (Ládví, Bulovka) Výhled ze střechy na východ (Holešovice, Libeň, Karlín, Žižkov – označena pozorovatelna na Pražačce) Výhled ze střechy na jih (v popředí bývalé ředitelství DP Praha, Hlávkům most, Florenc a část Nového Města, Vinohrady) Poválečný snímek zvonice, pozorovatelny a kalicha
Výhled ze střechy
na severovýchod
(Ládví, Bulovka)
Výhled ze střechy na východ
(Holešovice, Libeň, Karlín, Žižkov,
kde je šipkou na horizontu označena
střešní pozorovatelna na Pražačce)
Výhled ze střechy na jih
(v popředí bývalé ředitelství DP Praha,
Hlávkům most, Florenc
a část Nového Města, Vinohrady)
Poválečný snímek,
zachycující stav pozorovatelny
na konci 40. let 20. století
Perspektiva návrhu K. Truksy z roku 1933 Půdorys návrhu K. Truksy z roku 1933 Svislý řez střední částí domu, návrh F. Kubelky z roku 1935 Kostel na snímku z roku 1937, krátce po otevření
Průčelí Husova sboru
podle návrhu K. Truksy z roku 1933
(nerealizováno)
Půdorys přízemí
se sálem chrámu
a místnostmi farního úřadu
(návrh z roku 1933)
Svislý řez střední částí domu,
jak ho navrhl pražský architekt
F. Kubelka v roce 1935
(v detailech se odlišuje od skutečnosti)
V roce 1937
by se úvaha o zřízení pozorovatelny
místo zvonice ještě mohla zdát
snad jedině jako fantaskní
GPS souřadnice objektu:
50°6'12.995"N, 14°27'20.313"E

Terénní průzkum:

27. 08. '07, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

27. 08. '07, Mikuláš Laub

Pozorovatelna se nachází na předmostí Libeňského mostu, na střeše nájemního domu č.p. 17, u křižovatky ulic Dělnické a Jankovcovy.

Záběr celého bloku Detail pozorovatelny
Záběr celého bloku Detail pozorovatelny
GPS souřadnice objektu:
50°4'43.506"N, 14°23'11.261"E

Terénní průzkum:

24. 08. '07, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

24. 08. '07, Mikuláš Laub

Ještě před II. světovou válkou se celý původní sokolský stadion v Praze na Strahově, vybudovaný roku 1926, upravoval podle projektu architektů Ferdinanda M. Balcárka a Karla Koppa, krom betonových tribun a zázemí přibyly též dvě šestipatrové věže, na jejichž vrcholech byly až dodatečně během německé okupace vybudovány pozorovatelny.

Strahovský stadion - jižní věž. Střecha pozorovatelny je osazena mnoha anténami, ostatně pro většinu střešních pozorovatelen je charakteristické, že jejich pozorovací místnosti v současné době bezdrátových telekomunikací poněkud změnily využití - staly se z nich přístrojové komory se zázemím vysílačů.

Pozorovatelna na vrchu jižní věže Strahovského stadionu Průzory, směřující výhledem k jihu Průzory, směřující výhledem k západu
Pozorovatelna
na vrchu jižní věže
Strahovského stadionu
Průzory,
směřující výhledem k jihu,
na Radlice, Jinonice, Smíchov
Průzory,
směřující výhledem k západu
GPS souřadnice objektu:
50°4'55.856"N, 14°23'10.751"E

Terénní průzkum:

09. 09. '07, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

09. 09. '07, Mikuláš Laub

Strahovský stadion - severní věž.

Snímek na vchod stadionu z rohu ulic Vaníčkova a Zátopkova Detail pozorovatelny Detail pozorovatelny
Snímek na vchod stadionu
z rohu ulic Vaníčkova a Zátopkova
Detail pozorovatelny Detail pozorovatelny
GPS souřadnice objektu:
49°48'23.024"N, 18°14'55.289"E

Terénní průzkum:

22. 02. '08, Mirek Chýlek

Fotodokumentace:

22. 02. '08, Mirek Chýlek

V Ostravě - Vítkovicích, na křižovatce ulic Závodní a Ruské se nachází dům tzv. Prokešovy výstavby (prvorepublikový sociálně-demokratický starosta města Moravské Ostravy Jan Prokeš). V době německé okupace byla na střešní konstrukci přistavěna pozorovatelna. Tvoří ji jedna pozorovací místnost, dodnes je v dobrém technickém stavu a je využívána pro telekomunikační a datová bezdrátová spojení. Kuriozitou je domovní most, čili průjezd komunikací a dráhou skrz dům. Objekt je umístěn nedaleko víceúčelové haly - ČEZ arény.

Domovní most, ul. Závodní Domovní trakt s pozorovatelnou na křižovatce ulic Závodní a Ruské Detail pozorovatelny
Domovní most, ul. Závodní
(domovní trakt s pozorovatelnou
je již mimo fotografii zcela vpravo)
Trakt s pozorovatelnou
(křižovatka Závodní - Ruská)
Detail pozorovatelny
včetně antén datového přenosu

Podobné objekty střešních pozorovatelen se nacházejí v řadě velkých měst po celé republice, v Praze dále například na střeše domu na rohu ulic Ve Smečkách a Žitné, v Nemocnici Na Bulovce či v areálu škol "Na Pražačce". Známa je také jedna pozorovatelna v Opavě.

zdroje: - http://vltava.logout.cz/
- pan Mikuláš Laub
- pan Mirek Chýlek
- pan Petr Palec
- foto archiv MZLU Brno
- archiv stavebního odboru městské části Praha 7

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 12. srpna 2007
byl naposledy upravován 12. června 2009

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011