Poválečné fortifikace\Protivzdušná obrana státu\Sklad raket bývalého 11.plp Stříbro

Sklad raket bývalého 11.plp Stříbro

Ke každému pluku s výzbrojí PLKR 2K12 KUB příslušel důkladně oplocený a přísně střežený objekt - sklad raket. Objekty skladů měly legendové krytí jako "ženijní sklady". Snad až na jednu výjimku byly tyto objekty umístěny v lese mimo posádku a mimo palebné postavení. V některých případech byly tyto sklady poměrně daleko od posádky, ale nebylo to pravidlem.

Rozmístění jednotlivých budov v objektech skladů bylo provedeno obvykle podle místních terénních podmínek, ale sklady byly identické co do počtu a užití budov.

Sklad raket pro PLRK 2K12 KUB obvykle obsahoval tyto prvky:

Mimo přísně střeženou část areálu, tzv. "C": strážnice, kotelna na uhlí s přístřeškem pro 2 vozidla s uhlím, psinec, budova pro odpočinek a hygienu.

Uvnitř tzv. "C": jídelna, kancelář, akumulátorovna (v přesahující části budovy strážnice do "C"), skladovací haly a garáže, tzv. "úložiště".

Celý objekt skladů byl zvenčí oplocen průhlednou drátěnou hradbou s jedním vjezdem (dvoukřídlová vrata s pletivem). Uvnitř takto oploceného prostoru pak byl zvláštní prostor, obvykle nazývaný jako "C" (obdobně jako v terminologii PVOS), obehnaný betonovou neprůhlednou a poměrně vysokou hradbou. Kovová neprůhledná vrata do "C" byla u strážnice. Tato část byla zvenku střežena strážní službou.

Sklady a garáže uvnitř "C" jsou v podstatě malým technickým oddílem, jak jej známe u PVOS a obsluhovala jej technická baterie (tbat) pluku. Ta zajišťovala přejímku, dlouhodobé skladování, předepsané práce a ošetřování PLR 3M9 a jejich rozvoz na určená místa k protiletadlovým raketovým bateriím.

Sklad raket Stříbro (11.plp)

GPS souřadnice objektu:
49°45'29.876"N, 12°57'39.368"E

Terénní průzkum:

20.4.2007, P. Janda, P. Brotánek

Fotodokumentace:

20.4.2007, P. Janda

Ortofotosnímek s popisem skladu 11.plp

Ortofotosnímek
s popisem skladu 11.plp

V době naší návštěvy již objekt delší dobu nebyl hlídán a budovy i jejich příslušenství nesou zjevné stopy devastace a krádeží kovů. U hal už například chybí několik mohutných stožárů hromosvodů. U země je někdo uřízl flexou a odvezl do šrotu. Stejně tak všechny radiátory topení v halách. U hal chybí snad polovina všech velkých kovových vrat.

Během prohlídky jsme se setkali se skupinou nezaměnitelně vyhlížejících mladíků, kteří tam byli zjevně za jiným účelem, než my. V jedné hale jsme na zemi dokonce našli několik kusů nářadí, mládenci zde patrně pracovali na opravě topení a my je vyrušili. Po dobu naší prohlídky se tam už neukázali.

Podívali jsme se i do palebného postavení. To nese stejné známky devastace a i tam bylo nějak rušno.

V prostoru za vnějším oplocením byly tyto budovy:

První brána, strážnice Půdorys strážnice Kotelna

První brána, strážnice

První brána, strážnice

Kotelna

- strážnice, kde bylo klasické vybavení pro výkon strážní služby, ale přece jen už mělo lepší kvalitu, než jsme znali my, starší. Zejména tu bylo příjemné ústřední vytápění a kvalitní hygienické zázemí. Budova strážnice plynule přecházela do objektu, který byl již v "C", ale tyto dvě části budovy byly stavebně zcela odděleny (neprůchodné). Ve druhé části budovy byla malá jídelna s oddělenou výdejnou stravy, hygienické zázemí, kancelář a na konci chodby byla místnost pro nabíjení a údržbu akumulátorů uskladněných vozidel.

Vchod do jídelny a baterkárny Strážnice Ubytovací budova Ubytovací budova
Vchod do jídelny a baterkárny Strážnice,
vchod
Ubytovací budova,
chodba
Ubytovací budova,
koupelna
Baterkárna za jídelnou Teplovod do "C" Rozvaděče u jídelny Výdejní okno jídelny
Baterkárna za jídelnou Teplovod do "C" Rozvaděče u jídelny Výdejní okno jídelny

Uhelna Uhelna Kotle

Uhelna,
v pozadí objekt s hygienickým
zázemím

Uhelna

Kotle

- kotelna měla dva kotle na uhlí a byla propojena s vedlejším přístavkem, kam se vešla dvě nákladní auta s uhlím. Uhlí bylo patrně skládáno z aut rovnou do vozíku a převáženo ke kotlům. Prostor přístavku nenese stopy, že by zde bylo uskladněno uhlí na podlaze! Jestli to bylo systémové u všech skladů, nebo šlo o místní zvyklost, to nám není známo. Na střeše kotelny je mohutný, asi 10m vysoký zděný komín obdélníkového průřezu a jsou zde i dva sací otvory pro přívod vzduchu dolů ke kotlům. Je třeba uvést, že všechny objekty (vyjma psince a tzv. "úložiště") byly centrálně vytápěny touto kotelnou. Platí to i pro skladovací haly! V horní části "C" byl rozvod topení veden nad zemí v tepelně izolovaném potrubí, v dolní části již potrubí vedlo pod zemí a bylo zde několik revizních šachet.

- objekt s hygienickým zázemím se nachází za kotelnou, naproti psinci. V budově je koupelna, umývárna a místnosti pro odpočinek.

Psinec Psinec

Psinec

Psinec,
zadní stěna se žlábkem

- psinec je v severovýchodním cípu oploceného prostoru. Zde je 10 kotců pro psy v řadě, mříže situované na jih, a dva oddělené kotce se zvláštním vchodem, sloužící pravděpodobně jako karanténa. Boudy byly v kotcích patrně na zvýšené podlážce na kovových konstrukcích mírně nad zemí, aby se daly betonové podlahy kotců dobře čistit vodou. Psovodi se psy střežili objekt "C" zvenku podél betonového oplocení.

- vedle strážnice byla do budovy integrována malá garáž (pohotovostní UAZ-469)

Přístavek

Přístavek

- další garáž se nachází mezi budovou strážnice a kotelnou. Na zadní stěně této garáže jsou 4 kruhové větrací otvory. Momentálně nemám k dispozici ověřenou informaci, k jakému účelu tato garáž sloužila. Mohlo jít o místnost, kde byl náhradní zdroj el.energie, např. PES-100. Pokud si to někdo z pamětníků pamatuje, uvítám jeho informaci.

 

 

V prostoru "C" se nacházely následující objekty:

- skladovací hala č.32, jedná se o největší halu v objektu skladu. Má celkem 10 vjezdů. Uvnitř bylo uloženo 10 ks přepravníků 9T22 s návěsy (dalších 5 ks bylo v technickém parku v kasárnách). Místa stání jsou vyznačena bílými obdélníky, červeně vybarvenými. Návěsy mohly (ale nemusely) být naloženy buď kontejnery s raketami, nebo již zkompletovanými raketami. Hala byla v zimě temperovaná a měla důkladnou ochranu před úderem blesku - okolo haly stály ocelové stožáry a nad střechou byly propojeny ocelovými lany. Vedle haly byl protipožární přístřešek s pískem a nářadím.

Budova č.32 Požární stanoviště Interiér budovy č.32 Budova č.32
Budova č.32 Požární stanoviště
vedle budovy č.32
Interiér budovy č.32 Budova č.32,
radiátory už zmizely
Budova č.32 Budova č.32 Budova č.32 Průhled z bud.č.32 na bud.č.33
Budova č.32,
zde bývala vrata
Budova č.32,
značení pro uložení techniky
Budova č.32,
nářadí snědých opravářů topení
Průhled z bud.č.32 na bud.č.33

Budova č.33 Budova č.33 Rozvod bývalého topení
Budova č.33
 
Budova č.33 Rozvod bývalého topení
Budova č.33 Budova č.33  
Budova č.33,
ochrana proti úderu blesku
Budova č.33,
bok se šachtou topení
 

- skladovací hala č.33 stojí na opačném konci betonového prostranství proti hale č. 32. Je menší, má jen 8 vrat a uvnitř 8 stání. Ta jsou vyznačena opět bílými čarami a obdélníky jsou vybarvené červenou barvou. Podle znalce to ale nemá žádný praktický význam. Zde bylo uloženo celkem 8 ks nabíjecích přepravníků 2T7. Z toho jich 5ks patřilo palebným bateriím (od každé byl jeden) a tři patřily tbat. Zbytek nabíjecích přepravníků byl v technickém parku v kasárnách. Hala byla temperovaná a měla stejnou ochranu před úderem blesku. I zde byl požární přístřešky.

Budova č.34 Budova č.34 Budova č.34
Budova č.34
 
Budova č.34,
topení
Budova č.34,
vnitřek
Budova č.34 Budova č.34 Budova č.34
Budova č.34,
vnitřek
Budova č.34,
jeřáb
Budova č.34,
nápis na vratech
Budova č.34 Val zeminy mezi bud.č.34 a 35 Budova č.35
Budova č.34,
jižní stěna
Val zeminy mezi bud.č.34 a 35 Budova č.35
Budova č.35 Budova č.35 Budova č.35
Budova č.35,
vnitřek
Budova č.35,
jižní stěna
Budova č.35,
nápisy
Budova č.34 Odřezaný stožár Pahýl stožáru
Budova č.34,
vrata
Odřezaný stožár Pahýl stožáru
pro hromosvodnou síť
Úložiště s hromosvodnou sítí Úložiště Budova č.35
Úložiště s hromosvodnou sítí Úložiště,
celkový pohled
Budova č.35,
stopy po pásech udělal
až útvar po 11.plp

- skladovací hala č.34 má na každé straně pár vrat proti sobě a na severní straně ještě jedna vrata navíc. Na nich je tabulka s nápisem NM-1 a na vedlejších vratech je tabulka NM-2. Uvnitř je bezprašná podlaha a dráha portálového jeřábu. V této hale se skladovaly kontejnery s protiletadlovými raketami 3M9. Kontejnery bylo možné stohovat. Temperování a ochrana před bleskem stejná jako všude jinde. Hala je příčně průjezdná.

- hala pro zkoušení raket č.35 je umístěna na jižním okraji skladu a od haly č.34 je oddělena mohutným valem zeminy. Na rozdíl od ostatních hal je nejmenší, má dvě lomené stříšky a je průjezdná. I zde je bezprašná úprava podlahy. Podle informovaného zdroje zde stálo jedno nebo dvě vozidla kontrolní a zkušební stanice (KIPS) 2V8 (podle toho, kolik technologických linek se rozvinovalo) a ze skladu raket sem byly převáženy jednotlivé už zkompletované rakety na technologických vozících 9T14, tzv. těležkách ke kontrole a seřízení. Temperování budovy a ochrana před bleskem je stejná jako v ostatních halách.

- úložiště - vpravo od haly č.34 a zkušební haly byla odbočka z hlavní komunikace a zde jsme našli jakýsi otevřený přístavek/přístřešek. Na první pohled má velmi silné stěny i strop, je zahrnutý ze tří stran zeminou (strop ne) a i on je chráněn mohutnými hromosvody s nataženými lany. Nemá žádné jiné vybavení (osvětlení, topení), nemá (a nikdy neměl) vrata. Z dobře informovaného zdroje jsem se dozvěděl, že se jedná o místo, kam se z bezpečnostních důvodů odkládaly rakety, na nichž se objevila závada nebo porucha. Kdyby došlo k explozi odstavené rakety, byla energie výbuchu směrována otevřenou stranou úkrytu do lesa. Zpětně jsem si uvědomil, že obdobně i v palpostech plro PVOS byla taková místa na odložení R v poruše u všech typů raketových komplexů.

Asfaltované komunikace v objektu skladu jsou vedeny tak, aby nedocházelo k míjení vozidel v protisměru a aby umožňovaly rychlou a nekomplikovanou dopravní obsluhu v celém objektu.

Vybavení technické baterie pluku, vyzbrojeného PLRK 2K12 KUB:

Pluk disponoval celkem 15 ks nabíjecích přepravníků 2T7 (3 ložené zkompletované PLR 3M9 na kžadý přepravník), z tohoto počtu byly u každé plrbat dva nabíjecí přepravníky, u tbat tedy bylo pět nabíjecích přepravníků.

Technická baterie také využívala dalších 15 ks kolových přepravníků s návěsy typu 9T22 (na každý NP lze uložit buď 4 ks PLR typu 3M9 v kontejnerech typu K-5PA nebo 9Ja266, přičemž v jednom kontejneru byla uložena vždy jedna raketa, nebo 6 ks zkompletovaných PLR typu 3M9 uložených na opěrách a to 3 PLR ve směru jízdy - horní řada - a 3 proti směru jízdy - spodní řada).

Přepravní vozidla obhospodařovala dopravní četa tbat. Vozidla patrně nebyla naložena raketami a mohla se nacházet i v autoparku pluku. Pro urychlení vývozu raket míval pluk 5 vozidel TATRA T-815.

U tbat ve skladu PLR bylo kromě jiného i 6ks technologických vozíků 9T14 ("těležek") z montážní soupravy MS-1761, na které se raketa naložila a převážela po technologické lince. Dále tu byl kompresor UKS-400, plnič vzduchu 9G22 a kontrolní a zkušební stanice 2V8.

Pluk měl k dispozici minimálně 2 palebné průměry protiletadlových raket 3M9, tedy dohromady 120 ks PLR (palebný průměr činí tolik raket, kolik lze nabít na všechna odpalovací zařízení pluku, čili 4 OZ x 3 PLR x 5 plrbat x 2 průměry).

zdroje: - odborná spolupráce - "rotarepo"

autor: Petr Janda

Původní článek z 24. listopadu 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011