Poválečné fortifikace\Protivzdušná obrana státu\PLRK 2K12 KUB v ČSLA

PLRK 2K12 KUB v ČSLA

Článek si neklade za cíl popsat výzbroj a její takticko-technická data. Na webových stránkách je (zejména na serverech Valka.cz a Palba.cz a dalších) dostatek těchto informací vč. obrazové dokumentace. Naopak až na několik ne zcela úplných informací chybí ucelený přehled o pořadí budování těchto útvarů a informace o jejich dalším osudu po rozdělení republiky vč. přečíslování. To je jedním z cílů tohoto článku.

Dále se článek zaměřuje na lokalizaci jednotlivých útvarů a jejich součástí. Z tohoto pohledu je zajímavé, jak velké rozdíly byly v některých parametrech. Např. vzdálenost hotovostního palebného postavení od místa mírové posádky, nebo umístění skladu raket (legendové označení bylo "ženijní sklady").

Na konec jsem se zaměřil na popis objektů, které k těmto útvarům patřily a o nichž zatím nebyly zveřejněny žádné zásadní a ucelené informace. Jedná se o sklady raket. Tyto objekty jsou si hodně podobné, ale ne vždy zcela identické. Podle odborníka na to měly vliv spíše místní podmínky.

Jednotlivé útvary byly přezbrojovány ve dvou etapách, přičemž v první etapě došlo přezbrojení tří z pěti baterií a po nějaké době následovala druhá etapa, ve které byly přezbrojeny zbývající dvě baterie. V první etapě používaly nepřezbrojené baterie svoji původní výzbroj (57mm PLK S-60 eventuálně 85mm PLK vz. 44 S).

Další málo známou skutečností je, že útvary, byť byly postupně přezbrojovány na protiletadlovou raketovou techniku, byly nadále z hlediska utajení nazývány protiletadlové pluky (plp)! To se změnilo až v r. 1991, kdy se v jejich názvu objevuje "raketový" pluk (plrp).

Jednotlivé útvary jsou v následujícím výčtu uvedeny chronologicky podle doby svého vzniku:

171.plp Rožmitál p.Třemšínem - VÚ 7505 [situace; sklad raket]
1.2. 1975 vytvořen 1.2.1975 v podřízenosti 1.A Příbram
31.10. 1991 přečíslován na 2.plrp a předán do podřízenosti 3.dPVO Žatec
1.1. 1994 přečíslován na 44.plrp a předán do podřízenosti 4.sPVO Stará Boleslav
1.1. 2000 přečíslován na 432.plrs v podřízenosti 43.plrb Strakonice
1.7. 2003 432.plrs (VÚ 7505) zrušena
     
251.plp Kroměříž - VÚ 5100 [situace; sklad raket; palpost]
1.9.  1975  vytvořen v podřízenosti 4.A Písek
31.10. 1991 přečíslován na 3.plrp a předán do podřízenosti 2.d PVO Brno
1.1. 1994 přečíslován na 45.plrp v podřízenosti 4.sPVO Stará Boleslav
31.12. 1999 útvar zrušen
     
12.plp Mariánské Lázně - Klimentov - VÚ 6162 [situace; sklad raket; palpost; útvar]
1.7. 1978 vytvořen v podřízenosti 20.msd Karlovy Vary
31.10. 1991 přečíslován na 20.plrp a předán do podřízenosti 3.d PVO Žatec
31.12. 1993 útvar zrušen
     
11.plp Stříbro - VÚ 4405 [situace; sklad raket; popis skladu raket; palpost]
  1979 vytvořen v podřízenosti 19.msd Plzeň
1.6. 1991 přečíslován na 13.plp a redislokován do posádky Nitra v podřízenosti 2.d PVO Brno
11/ 1991 předán do podřízenosti 1.dPVO Zvolen
1.1. 1993 se stal součástí ASR
     
2.plp Janovice n.Úhlavou - VÚ 4460 [situace; sklad raket; palpost]
  1980 vytvořen v podřízenosti 2.msd Sušice
31.10. 1991 přečíslován na 14.plrp a redislokován do posádky Rožňava v podřízenosti 2.d PVO Brno
31.12. 1991 předán do podřízenosti 1.dPVO Zvolen
1.1. 1993 se stal součástí ASR
     
4.plp Jihlava - VÚ 6195 [technický park (typický sklad zde nebyl); palpost; útvar]
  1983 vytvořen v podřízenosti 4.td Havlíčkův Brod
31.10. 1991 přečíslován na 171.plrp v podřízenosti 2.dPVO Brno
31.12. 1991 předán 1.d PVO Zvolen
1.1. 1993 se stává součástí ASR (do posádky Rožňava byl redislokován v r.1992)
     
9.plp Strakonice - VÚ 1749 [palpost]
  1985 vytvořen v podřízenosti 9.td Tábor
31.10. 1991 přejmenován na 9.plrp v podřízenosti 3.d PVO Žatec
1.1. 1994 přečíslován na 46.plrp Strakonice
1.1. 2000 reorganizován na 431.plrs Strakonice jako součást 43.plrb Strakonice
1.6. 2003 reorganizován na 251.plro (VÚ 4325) jako součást 25.plrb Strakonice (VÚ 4312)

Struktura pluku:

Velitelská baterie (velbat), někdy též uváděno jako baterie velení
9S416 kabina bojového velení (KBV) automatizovaného systému velení K-1 KRAB (9S44)
-- pojízdné velitelské stanoviště PVO typu Ep
1RL128D, P-18, P-19 radiolokační dálkoměr 1RL128D a PRV-16
tvoří radiolokační komplet P-40
PRV-16 radiolokační výškoměr
30 mm PLdvK vz. 53/59 2 ks protiletadlový dvojkanón k obraně proti nízkoletícím cílům
-- různé druhy spojovací techniky
   
5 x Protiletadlová raketová baterie (plrbat)
9S417 kabina příjmu navedení (KPN) automatizovaného systému velení K-1 KRAB (9S44)
1S91 řídící a naváděcí radiolokátor (ŘNRL)
2P25 4 ks odpalovacích zařízení (na každém byly umístěny 3 ks PLR 3M9)
2T7 2 ks nabíjecí přepravník (NP) na podvozku ZIL-157 nebo ZIL-131
30 mm PLdvK vz. 53/59 2 ks protiletadlový dvojkanón k obraně proti nízkoletícím cílům
   
Technická baterie (tbat)
zajišťovala přejímku a dlouhodobé skladování PLR 3M9 včetně náhradních dílů, předepsané práce a dopravu PLR  do palebných postavení plrbat. Při vyhlášení vyšších stupňů bojové pohotovosti (BoPo) měla za úkol vyvézt rakety na určená místa
9T22 15 ks přepravníků
2T7 5 ks nabíjecí přepravník (NP) na podvozku ZIL-157 nebo ZIL-131
2V8 2 ks kontrolní a zkušební stanice (KIPS)
UKS-400 kompresorová stanice
9G22 2 ks plnič vzduchu
MS-1760 2 ks montážní souprava
MS-1761 2 ks montážní souprava (součástí bylo 6 ks technologických vozíků 9T14 - tzv. "těležek", sloužících pro přepravu jednotlivých PLR 3M9 na technologické lince)
9T31 automobilní jeřáb
UAZ-469 terénní automobil
30 mm PLdvK vz. 53/59 2 ks protiletadlový dvojkanón k obraně proti nízkoletícím cílům
-- různé druhy spojovací techniky

Pluky měly ve svém názvu uvedeno místo posádky a byly podřízeny vyššímu stupni velení (viz přehled pluků). Každý pluk měl jedno hotovostní palebné postavení, někdy poměrně blízko posádky (např. Stříbro), jindy poměrně daleko (např. M.Lázně). V hotovostním palebném postavení se jednotlivé plrbat, střídaly zpravidla po jednom měsíci. Takto sloužící protiletadlové raketové baterie KUB plnily úkoly bojové pohotovosti v pohotovostním systému (PoSy) PVOS. Technické zabezpečení každého pluku zajišťovala technická baterie, dislokovaná ve vlastním odloučeném skladovacím objektu.

zdroje: - odborná spolupráce - "rotarepo"

autor: Petr Janda

Původní článek z 24. listopadu 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011