Pevnosti za II. sv. války\Protiletecké kryty\Kryty pro zaměstnance továrny Explosia v Pardubicích

Podzemní protiletecké kryty z II. světové války, související s pardubickou Explosií

Vznik samostatné Československé republiky 28. října 1918 vyvolal požadavek vybudování moderní armády, nezbytné pro zajištění suverenity nového státu. Jako nezbytné se za složité politické situace ukázalo i současné budování obranného průmyslu, schopného zajistit potřeby vlastní armády. Výroba výbušnin, která je nesporně důležitou součástí obranného průmyslu, je nepostradatelná pro zajištění potřeb každé moderní armády. Skutečnost, že na území nově vzniklého státu byla výroba výbušnin rozptýlená v řadě malých firem a z velké části v rukou zahraničního kapitálu, vedla po řadě složitých jednání, vedených již od roku 1919 k rozhodnutí vybudovat novou továrnu na výrobu výbušnin.

Již při výstavbě výrobních objektů bylo dbáno na bezpečnostní opatření - zde objekt L 41
Výrobní objekt L 41
Nebezpečné provozy jsou obehnány
ochranným zemním valem
Jednotlivé provozy jsou spojen sítí úzkorozchodných drážek
Provozy spojuje
600 mm úzkorozchodná drážka

Historie výroby výbušných látek pro civilní i vojenské účely v Pardubicích - Semtíně se píše již od roku 1920. Podnik v průběhu let několikrát měnil svůj oficiální název, počínaje značkou Československá akciová továrna na látky výbušné, přes Explosia a.s. (od r. 1934), poválečné začlenění do národního podniku Synthesia, později VCHZ - Závod 05 – zvláštní výroba, až po dnešní návrat k tradici prvorepublikové firmy Explosia a.s. Nicméně vzhledem k velice citlivému výrobnímu artiklu byla v každé době věnována značná pozornost jak utajování a zabezpečení výrob, tak i ochraně zaměstnanců v případě potenciálního napadení závodu. Protiletecké úkryty byly budovány během Druhé světové války v blízkém i širším okolí továrny, a v histerii Studené války pak i přímo uvnitř areálu podniku.

Okótovaný plán krytu
Okótovaný plán krytu

Za německé okupace Československa byly v obavách před následky ničivého bombardování spojeneckými svazy, budovány protiletecké úkryty pro Explosii v bezpečné vzdálenosti většinou v přilehlých lesích. Všechny objekty jsou typizované, pojaté jako dvakrát lomené klenuté chodby, ne zcela zapuštěné pod úroveň povrchu. Síla stěn se pohybuje okolo dvaceti centimetrů kvalitního železobetonu, což poskytuje dle tehdejších měřítek dostatečnou ochranu proti střepinám, nikoliv přímému zásahu. Chodba, v nejvyšším bodě klenby vysoká 215 cm, je vždy nepravidelně po 1,5 - 2 metrech vyztužena ocelovými podpěrami. Na povrch rovněž ústí jeden světlík a několik prefabrikovaných průduchů pro pasivní ventilaci vzduchu. Do úkrytu se sestupuje ze dvou stran, po schodišti nebo po rampě ve sklonu 1:2, kvůli snadnějšímu pohybu nemohoucích a raněných na nosítkách. Vchod je chráněn protilehlou zdí a železobetonovou překladovou deskou. Jediným uzávěrem vchodu byly plechové vstupní dveře. Interiér úkrytu s dubovými lavicemi podél zdí doplňovala ještě drobná komůrka se dvěmi dřevěnými kabinkami suchého WC. Úplně na konci chodby směřují vzhůru stupačky nouzového výlezu, který je překryt ocelovým poklopem. Dá se předpokládat, že v úkrytu tohoto typu mohlo pohodlně přečkávat nebezpečí 50-60 sedících lidí. Tehdy platná zákonná norma udává potřebu nejméně 3 m3 vzduchu na osobu. Podle vzpomínek pamětníků kryty počátkem 50. let již zcela jistě nebyly využívány.

GPS souřadnice objektu:

50°4'1.27"N,15°42'3.67"E

Terénní průzkum:

11. 12. '04, Petr Kunc

Fotodokumentace:

11. 12. '04, Petr Kunc

Nedaleko Rybitví, na Horkách, na vršku hřebínku oddělujícího Pardubice a Lázně Bohdaneč, leží trojice úkrytů, díky své odlehlosti z celého okolí Pardubic asi nejvíce zachovalých a přitom téměř neznečištěných. Lze na nich tudíž poměrně dobře demonstrovat stavební provedení krytů tohoto typu.

První objekt na Horkách - vchod První objekt na Horkách - výklenek pro dvě kabinky WC První objekt na Horkách - hlavní chodba, vzadu světlík První objekt na Horkách - hlavní chodba po druhém zalomení
První objekt na Horkách,
vstup s menší stříškou...
... a vnitřní prostory,
vzadu výklenek pro WC
Hlavní chodba s výztuhami,
v klenutém stropě jsou zřetelné
průduchy na povrch. Na pozadí snímku
ve výklenku je malý světlík
Hlavní chodba na konci
se stupačkami nouzového výlezu
První objekt na Horkách - nouzový výlez První objekt na Horkách - na povrchu objektu Druhý objekt na Horkách - vchod Druhý objekt na Horkách - vchod zevnitř
Nouzový výlez
na povrch
Na povrchu,
vlevo nouzový výlez
a vzadu hlavní vchod
Vchod do druhého krytu,
nad ním položena deska
Pohled zevnitř k východu
Třetí objekt na Horkách - vchod Třetí objekt na Horkách - partie bezprostředně za vchodem Třetí objekt na Horkách - WC Třetí objekt na Horkách - hlavní chodba
Třetí exemplář na Horkách Ačkoliv je zatopen
a ještě k tomu plný všelijakého
harampádí, zachovalo se v něm
nejvíce vnitřní výbavy
Dochované komůrky záchodů
(již však chybí nádoby na odpad)
Vnitřní vybavení
- dubové lavice. Zajímavé je,
že stěny nenesou stopy
po chybějící ocelové výztuži
GPS souřadnice objektu:

50°3'50.59"N,15°42'4.88"E

Terénní průzkum:

6. 7. '06, Petr Kunc

Fotodokumentace:

6. 7. '06, Petr Kunc

Skupina tří krytů se nachází v lese, rovněž za pardubickou městskou částí Rybitví. Dva z nich jsou zcela zasypány sutí, třetí je zatím přístupný.

První objekt v Rybitví - zasypaný nouzový výlez Druhý objekt v Rybitví - vchod Druhý objekt v Rybitví - vybouraná příčka v místě WC Druhý objekt v Rybitví - hlavní chodba
Jeden ze dvou zasypaných
krytů (nouzový výlez). Hlavní vstup
již ani nelze identifikovat
Přístupný objekt Uvnitř se nezachovalo
téměř nic
V hlavní chodbě
jsou jen kupy písku,
propadnuvšího větracími průduchy
  Druhý objekt v Rybitví - prefabrikovaný průduch Druhý objekt v Rybitví - nouzový výlez  
  Průduch
umožňující proudění vzduchu
do úkrytu
Nouzový výlez
onoho přístupného objektu -
chybí málo a již i ten bude zasypán
GPS souřadnice objektu:

50°3'31.97"N,15°44'36.49"E

Terénní průzkum:

11. 12. '04, Petr Kunc

Fotodokumentace:

11. 12. '04, Petr Kunc
06. 07. '06, Petr Kunc

Další, kupodivu čtyři protiletecké úkryty jsou rozptýleny na palouku a v lese V bořích, za tratí na Hradec Králové. Dvěma dříve dětmi hojně navštěvovaným úkrytům byly zřejmě z bezpečnostních důvodů v létě roku 2004 zabetonovány vchody (ony objekty byly už předtím polozasypány asi do podoby "plazivky", a tak se staly velmi nebezpečnými). Další dvojice úkrytů v této lokalitě je skoro v nedotčeném stavu.
Prvý objekt V bořích - zasypaný hlavní vchod Prvý objekt V bořích - zabetonovaný nouzový výlez Druhý objekt V bořích - zabetonovaný nouzový výlez, jediné co z objektu na povrchu zbylo Třetí objekt V bořích - vstupní část úkrytu
V tomto místě
býval hlavní vstup do objektu ležícího
uprostřed palouku
Zabetonovaný nouzový výlez
téhož objektu na palouku
Nouzový výlez
úkrytu na kraji lesíka V bořích.
Hlavní vchod je v terénu
již neznatelný
Jeden ze zachovalých objektů
v podvečerní mlze...
Třetí objekt V bořích - vstupní partie Třetí objekt V bořích - vchod Třetí objekt V bořích - část bezprostředně za vchodem a výklenek pro WC Třetí objekt V bořích - hlavní chodba a světlík
Ten samý objekt
z opačné strany
Vchod do úkrytu
Dobře je znatelná cihelná vyzdívka
v profilu chodby pro zárubeň dveří
Hlavní chodba
bezprostředně za vstupem
Hlavní chodba
za prvním zalomením,
vzadu paprsky pronikající světlíkem
Třetí objekt V bořích - konec hlavní chodby Čtvrtý objekt V bořích - vstupní partie Čtvrtý objekt V bořích - vchod Čtvrtý objekt V bořích - výklenek pro WC
Hlavní chodba
je ukončena nouzovým výlezem
Čtvrtý objekt V bořích Vchod do objektu
Rozlišitelná je cihelná vyzdívka
v profilu chodby pro zárubeň dveří
Výklenek pro WC
naproti vchodu
Čtvrtý objekt V bořích - Hlavní chodba pohledem nazpět, za zalomením je hl. vchod Čtvrtý objekt V bořích - pohled od nouzového východu nazpět Čtvrtý objekt V bořích - pohled na vchod zevnitř  
Pohled hlavní chodnou nazpět,
za zalomením je vchod
Pohled zpět
od nouzového výlezu
Hlavní vchod zevnitř  
GPS souřadnice objektu:

50°4'12.02"N,15°44'54.52"E

Terénní průzkum:

6. 7. '06, Petr Kunc

Fotodokumentace:

6. 7. '06, Petr Kunc

Dvojice úkrytů byla zbudována i v lesíku u hráze Pohránovského rybníka, za Doubravicemi.
Jeden z krytů u Doubravic Jeden z krytů u Doubravic - nouzový výlez Jeden z krytů u Doubravic - interiér objektu
Jeden z krytů u Doubravic
Po vymýcení lesa dobře vyniká
vyvýšení úkrytu oproti
okolnímu terénu
Vstup dovnitř
je možný už pouze
nouzovým výlezem
(hlavní vchod je zasypán)
Interiér krytu
Úplně na konci chodby je krom jiného
dobře rozeznatelná dřevěná zástěna
a dveře, dříve oddělující kabinky WC
GPS souřadnice objektu:

50°4'30.31"N,15°43'55.81"E

Terénní průzkum:

10. 2. '07, P. Kunc, M. Čáp

Fotodokumentace:

10. 2. '07, P. Kunc, M. Čáp

Osamocený úkryt se nachází v bezprostřední blízkosti hrádeckého hřbitůvku, severovýchodně od provozů Explosie. Z podzima roku 2006 byl nouzový východ preventivně opatřen plechovým poklopem.
Vstupní partie objektu u Hrádku Zabezpečená šachtička nouzového výlezu Úkrytová chodba zanesená odpadem
Vstupní partie objektu,
zajímavá je kovová trubička zapuštěná
do hrany ochranné zdi, která sloužila
k zaměření objektu v terénu
Šachtička nouzového výlezu
(nový poklop je výsledkem
nedávného zabezpečení objektu)
Úkrytová chodba
Koncová část úkrytové chodby Průduch k povrchu, ochranný nástavec již chybí Vnější ochranný nástavec průduchu
Na konci chodby
jsou stupačky nouzového výlezu
Průduch
(prefabrikovaná trubice,
vsazená do stropu chodby)
Ochranný nástavec průduchu
(původně umístěn na horním konci,
na povrchu)

Systému ukrytí osob pro případ leteckého napadení v závodu Explosia se již sice netýká lokalita Náměstí 5. května v Hradci Králové, nicméně i tam lze narazit na trojici zavezených protileteckých úkrytů obdobných zde popisované konstrukci.

  Skupina úkrytů na Náměstí 5. května Jeden z úkrytů na Náměstí 5. května  
  Zapomenuté a zasypané kryty
v parku na Náměstí 5. května
v Hradci Králové
Hlavní vchod
jednoho ze tří úkrytů

zdroje: - Reklamní materiály firmy Explosia a.s.
- vlastní terénní průzkumy uskutečněné v letech 2004 - 2007

autor: Petr Kunc

Původní článek z 11. prosince 2004
byl naposledy upravován 2. května 2007

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011