Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Pozorovací objekt na střelnici Slavkov, VVP Libavá

Pozorovací objekt na střelnici Slavkov, VVP Libavá

GPS souřadnice objektu:
49°35'54.2"N,17°34'1.13"E

Terénní průzkum:

22. července '06, Petr Kunc

Fotodokumentace:

22. července '06, Petr Kunc

Později, v 80. letech, byl přímo na zmíněné kótě 660 m n. m. (49°35'50.3"N,17°34'21.65"E) vybudován jeden ze tří uzlů systému troposférického spojení Varšavské smlouvy BARS v ČSSR (uzel číslo 402 "Provektor"), který ovšem s popisovanými pozorovacími objekty nemá žádnou faktickou souvislost.

Vojenský výcvikový prostor Libavá byl zřízen na základě rozhodnutí vlády ke dni 1. 10. 1946. Do doby bezprostředně po založení VVP, do druhé půli 40. let, se datuje výstavba nejméně tří pozorovacích a signalizačních objektů na střelnici na náhorní planině poblíž kóty 660 m, severně od obce Slavkov.

Při stavbě bylo užito osvědčené německé konstrukce objektů pro obsluhy vojenských střelnic v rámci výcvikových prostorů (v současnosti někdy nepřesně a nepůvodně jmenovány jako tzv. "pixle"), využívaných za 2. světové války německou Wehrmacht. Nálezy německých objektů jsou známé z oblastí SS Truppenübungsplatz Beneschau (Benešov), Truppenübungsplatz Milowitz (býv. VVP Milovce - Mladá), Truppenübungsplatz Kammwald (VVP Jince), Truppenübungsplatz Wischau (VVP Dědice). Rovněž při vybavování poválečných československých objektů bylo instalováno kořistní zařízení (pancéřové dveře, navijáky).

Do jediné místnosti, až po stropnici zapuštěné pod okolním terénem a souvislým kamenným záhozem, se sestupuje z čelní strany po schodišti, vchod je kryt pancéřovými dveřmi. Ručně obsluhované navijáky, celkem osm kusů v jednom objektu, jsou umístěny na konzolách v čelní stěně silné 60 cm, ve dvou řadách nad sebou (spodní řada navijáků ve zde popisovaném objektu již chybí). Vyvedení signalizačního zařízení bylo realizováno zřejmě štěrbinovým prostupem těsně u stropu pevnůstky, pomocí kladkostroje. Oproti německým, mají poválečné objekty ve stropnici navíc zabetonovánu troubu pro vysunutí periskopu. Stavba je kvalitně omítnuta, jakékoliv maskování chybí.

Jak již bylo v úvodu řečeno, přímo v prostoru bývalé střelnice u Slavkova se nacházejí další dvě totožné pozorovatelny (49°35'33.94"N,17°33'54.53"E a 49°35'37.99"N,17°34'12.08"E), výstavba dalších poválečných pozorovacích a signalizačních objektů je dále známa z bývalého VVP Prameny (3 exempláře blízko zaniklé obce Čistá a 4 exempláře blízko zaniklé obce Smrkovec) a bývalého VVP Boletice (zatím jediný doložený exemplář), předpoklad výskytu je i v bývalém VVP Dobrá voda.

Celkový pohled na pozorovací objekt z východu Pohled na objekt z týlu, pozorovatelna vyčnívá nad terén jen nepatrně Vstupní partie pohledem ze stropnice Vchodové dveře objektu
Pohled na pozorovatelnu
od východu, dnešní pole
bývalo plochou střelnice
Týlová strana objektu,
nad stropnici vyčnívá trouba pro peri-
skop, vedle níž leží odhozen jeden
z navijáků pro obsluhu signalizace
Pohled ze stropnice
na vstupní chodbičku
Vstup pohledem z místnosti,
vstupní chodbička
je částečně zavalena sutí
Štěrbinový prostup v čelní stěně pozorovatelny Štěrbinový prostup v čelní stěně pozorovatelny Dvě dvojice navijáků na konzolách v čelní stěně Dvě dvojice navijáků na konzolách v čelní stěně
Štěrbinový prostup
pro ovládací lana,
sloužící zřejmě též jako průzor
Strop místnosti je z důvodu
zamezení odlétávání nebezpečných
odštěpků betonu při zásahu objektu
opatřen plechovým obložením
Horní řada navijáků
se, narozdíl od spodní,
dochovala v původní podobě
Znovu pohled na tytéž navijáky

autor: Petr Kunc

Původní článek z 19. července 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011