Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Pozorovatelna CO v České Třebové na Jelenici

Pozorovatelna z 50. let na svahu vrchu Jelenice

GPS souřadnice objektu:
49°54'12.55"N,16°26'1.63"E

Terénní průzkum:

3. dubna '06, Pavel Vašata

Fotodokumentace:

3. dubna '06, Pavel Vašata
30. dubna '06, Pavel Vašata

Na svahu dominantního vrchu Jelenice, zhruba v nadmořské výšce 470 metrů, se nachází nejstarší českotřebovská poválečná pozorovatelna, původem z roku 1952. Její atypická konstrukce odpovídá prvotní nesystematičnosti a nekoordinovanosti výstavby, kdy realizace pozorovacích objektů byla plně v odpovědnosti lokálních vojenských orgánů. Pozorovatelna je zhruba čtvercového půdorysu a téměř zcela zapuštěná pod terénem. Vstup je řešen úzkým průlezem, který býval dříve uzavřen plechovými vrátky. Za ním následuje předsíň, jež je od hlavní místnosti dosud oddělena netypickými protitlakovými dveřmi s pákovým uzavíráním. Největší podivuhodností jelenické pozorovatelny je však kopulovitý pozorovací zvon o síle železobetonové stěny 10 cm, který byl vytvořen zabudováním německé válcové pozorovatelny Luftschutz - Splitterschutzelle o čtyřech pravidelně rozmístěných průzorech. Hlavním pozorovacím směrem byl jihovýchod, s úkolem pozorování vzdušného prostoru nad třebovským osobním a seřaďovacím nádražím, které se rozkládá v celé kotlině až ke Třebovicím.

Starší snímek pozorovatelny na Jelenici Pozorovatelna na Jelenici, pohled přes stropnici na sever Pozorovací zvon
Starší snímek objektu
na Jelenici
Pozorovatelna na Jelenici,
pohled přes stropnici
směrem na sever, na centrum města
Pozorovací zvon,
vytvořený ze zabudované válcové
pozorovatelny
Luftschutz - Splitterschutzelle
Celková situace objektu Detailní záběr na pozorovací zvon Detailní záběr na pozorovací zvon
Vchod do objektu
je polozasypaným průlezem v popředí
Detailní záběr na zvon Detailní záběr na zvon

autor: Blackjack

Původní článek ze 27. prosince 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011