ČS. opevnění 1935-38\Kryt CPO pod prezidentským salonkem na nádraží Praha - Dejvice

Úkryt civilní protiletecké ochrany, ŽST Praha - Dejvice, Václavkova 1

Tato sekce stránek Fortifikace.net se věnuje převážně dobře známému pohraničnímu a vnitrozemskému Československému opevnění z let 1935-38. Avšak ve vymezeném období první Československé republiky již vznikaly, zejména ke konci 30. let, první improvizované úkryty CPO. Jedním z unikátních je pak úkryt, který byl vybudován pod takzvaným Masarykovým salonkem v žel. stanici Dejvice.

GPS souřadnice objektu:

50°5'49.294"N, 14°23'56.703"E

Terénní průzkum:

25. 11. '08, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

25. 11. '08, Mikuláš Laub

Výpravní budova ŽST Dejvice Pravé křídlo výpravní budovy

Výpravní budova ŽST Dejvice
(budova z roku 1873, stav po rekon-
strukci v roce 2008,
pohled z Václavkovy ulice)

Pravé křídlo budovy,
v němž je umístěn Masarykův salonek,
pod nímž se nacházejí
úkrytové místnosti

Tento malokapacitní úkryt se nachází ve výpravní budově ŽST Dejvice (trať 120), přímo pod slavným Masarykovým salonkem. Jeho zřízení ve sklepení budovy má zřejmě s prezidentským salonkem, upraveným v roce 1937 z čekárny I. třídy, úzkou souvislost.

Náčrt sklepení a vestavěného úkrytu
Náčrt sklepení a úkrytu

Odhad kapacity je maximálně cca 50 osob. Nynější podoba krytu odráží rekonstrukci v 60. letech, kdy byly dosazeny pancéřové uzávěry vchodů (ocelové plynotěsné dveře DO a poklop nouzového výlezu, typu PO). Zachována zůstala pouze vnitřní výdřeva (klasická úprava sklepních úkrytových prostor až do II. světové války), jelikož stropy úkrytu nejsou betonové. Úkryt není nikterak vybaven, a to ani FVZ.

Další zajímavostí je, že úkryt sehrál významnou roli při květnovém povstání roku 1945 (jednotky SS po bojích kolem nádraží dne 5. května odvlekly na 60 osob).

Celá památkově chráněná budova z roku 1873 byla v roce 2008 rekonstruována.

Přístup ke krytu ze sklepa a pohled na vstupní protitlakové dveře Vstupní protitlakové dveře Odpružené panty protitlakových dveří Vstupní protitlakové dveře

Přístup ke krytu ze sklepa a pohled na vstupní protitlakové dveře
(jak je patrné z prvního snímku, sklepení budovy z roku 1873 je cihelné)

Vnitřní plynotěsné dveře Vnitřní plynotěsné dveře Suché WC Nouzový výlez na povrch

Vnitřní plynotěsné dveře

Suché WC

Nouzový výlez
(krytý poklopem PO)

Původní základ komína v úkrytové místnosti Detailní pohled na z větší části původní výdřevu v místnostech krytu Detailní pohled na z větší části původní výdřevu v místnostech krytu Detailní pohled na z větší části původní výdřevu v místnostech krytu

Původní základ komína
v úkrytové místnosti

Detailní pohled na z větší části původní výdřevu v místnostech krytu
(kryt překvapivě postrádá zesílení stropu betonem, všechny dřevěné části byly při nedávné opravě nádraží nabíleny),
místnosti mají světlou výšku stropu okolo dvou metrů

Pravděpodobné vyústění nouzového výlezu na povrchu      

Pravděpodobné vyústění
nouzového výlezu na povrchu.
V pozadí přestavěná původní budova
pražsko-lánské koněspřežné dráhy

     

zdroje: - poděkování za umožnění prohlídky náleží panu Ing. Jaroslavu Havlišovi
  ze společnosti ČD Reality, a.s.
- VLAKY.NET

autor: Mikuláš Laub

Původní článek z 1. prosince 2008
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011