Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Pozorovatelna moderní koncepce S-83, Vratislavice n. Nisou

Pozorovatelna CO typu S-83, Vratislavice nad Nisou

GPS souřadnice objektu:
50°43'54.62"N, 15°5'47.333"E

Terénní průzkum:

18.5 '07, M. Korec

Fotodokumentace:

18.5 '07, M. Korec

Řez pozorovatelnou typu S-83
Řez pozorovatelnou typu S-83
(podélný řez vstupní chodbou,
týlovou a pozorovací místností)

Jedná se o monolitický železobetonový objekt, představující exemplář typizované pozorovatelny S-83, budované od poloviny 80. let. Moderní koncepcí výrazně převyšuje užitnou hodnotu staveb předchozích desetiletí (viz například pozorovatelna v Liberci - Ruprechticích), začleněna je již protiplynová předsíň s několika uzávěry vchodu, odpočinková místnost i filtroventilace.

Ve Vratislavicích je pozorovatelna položena v nadmořské výšce 420 metrů, ve svahu bezejmenné kóty 442,6 m n. m., jižně od obce.

Vstup je řešen šachtou z předpolí objektu (světlost 0,6 x 0,6 m), prvním uzávěrem je ocelový poklop, za nímž se sestupuje k prvým silnostěnným protitlakovým dveřím. Následuje protiplynová předsíň pro odmoření vstupujících osob, další protitlakové silnostěnné dveře, a poté místnost s ocelovými profilovanými sokly pro umístění kolony filtrů. Do následující místnosti pro odpočinek pak vedou ocelové protiplynové dveře. Tento prostor sloužil k uložení výstroje, záložnících filtrů a k instalaci elektrického ventilátoru, průlezem vzhůru, uzavíratelným pomocí dřevěného poklopu, je přístupná pozorovací místnost (síla stěn 0,6 m). Celkový půdorys spodního patra zabírá plochu 6,7 x 4,5 m, výška místností je 2,8 m. Podpovrchové části pozorovatelny mají stěny o síle 0,3 m.

V pozorovací místnosti byl z přístrojového vybavení umístěn zejména intenzimetr DC-3C-78 a chemický průkazník CHP-71, dále dalekohled, polní telefon TP-25 a radiostanice R-105D. Vybavení doplňovaly 2 skládací židle.

Hlavní pozorovací směr (čelní průzor) míří k centru Liberce, potažmo k libereckému hlavnímu nádraží. Průzor napravo pozorováním pokrývá prostor nad údolím Vratislavic, oba průzory v minulosti disponovaly plechovými zajistitelnými uzávěry, celý průzor je navíc z vnějšku uzavíratelný odklopnou okenicí, mechanicky ovládanou zevnitř.

Oproti starším typům pozorovatelen je navíc celý objekt odvodněn do drenáže v podloží, podstatně je též zvýšeno nakrytí pozorovatelny zeminou a zemní zához, z tohoto důvodu též došlo k nápadnému výškovému přesazení stěn s průzory nad stropnici.

Pozorovatelna ve Vratislavicích byla zjevně vybudována až na samém konci 80. let, neboť zde již nedošlo k dokončení některých technických detailů (např. prostupy, elektroinstalace).

Pohled objekt z týlové strany Čelní stěna pozorovatelny Celková situace pozorovatelny Detail pozorovacího průzoru
Objekt z týlové strany,
od jihovýchodu, vyčnívá
nad terén pouze zemním záhozem
Čelní stěna
s průzorem, v popředí vstupní šachta
a sání ventilace
Celková situace objektu
(na snímku čelní,
v boční stěně druhý průzor)
Detail průzoru,
nestupněného, hladkého,
s prostupy pro ovládání okenice
(ta již zde chybí)
Partie vchodu v předpolí objektu Vstupní šachta Přístupová chodba, hrazená několikerými protitlakovými uzávěry Pohled vstupní chodbou vzad
Pohled ze stropnice
na vstupní šachtu
a nasávací trubici ventilace
Vstupní šachta
(poklop byl odstraněn)
Vstupní chodba
(pohled z prostoru protiplynové před-
síně, na snímku jedny silnostěnné pro-
titlakové a vzadu protiplynové dveře)
Pohled vstupní chodbou vzad,
zpět ke vstupní šachtě, v pravém
horním rohu je viditelný protitlakový
prostup ventilačního vedení
Místnost zázemí, pod pozorovací místností Přístup do pozorovací místnosti Přístupový průlez Police v pozorovací místnosti
Místo pro police
ve spodní místnosti
Průlez do pozorovací místnosti,
v rohu snímku vyčnívá sokl
pro umístění ventilátoru
Pozorovací místnost
(dřevěný poklop průlezu chybí)
Police v pozorovací místnosti
Na větší konzoli spočívala bedna
R-105 s připravenou radiostanicí, vpra-
vo pak TP-25, bedna a přístroj DC-3C
Prostupy v pozorovací místnosti Dvojice pozorovacích průzorů Výhled čelním průzorem ve směru na Liberec
Nedokončené prostupy
pro silnoproud (nahoře, ve výklenku
měla být zevnitř i z vnějšku osazena
vodotěs. zásuvka) a pro anténní vedení
Dvojice pozorovacích průzorů,
(plechové uzávěry chybí). Uprostřed
nedokonč. prostup pro kabel k sondě
přístr. DC-3C, dole prostup tel. vedení
Výhled čelním průzorem
(panorama)

Na území bývalého Československa je známo více objektů tohoto typu, například v okolí Plzně.

Typově shodný objekt v lokalitě Plzeň - Háje Typově shodný objekt v lokalitě Plzeň - Mikulka
Lokalita Plzeň - Háje
(49°43'14.04"N,13°26'17.33"E)
Lokalita Plzeň - Mikulka
(49°45'57"N,13°22'56.35"E)

Objekt pozorovatelny S-83 v Královském Poříčí (50°11'26.081"N, 12°40'48.041"E), vybudovaný na přelomu let 1988/89, je dost možná jednou z posledních pozorovatelen CO, vystavěných v ČSSR. Na podzim roku 2008 byl nabídnut plzeňským pracovištěm ÚZSVM k odprodeji do soukromého vlastnictví za 37 000 Kč.

Čelní průzor Boční průzor Plynotěsné dveře před vstupem do týlové místnosti Prostup z pozorovací do týlové místnosti
Čelní průzor
(zához objektu nebyl dokončen
dle plánu, jak je z fotografie patrné)
Boční průzor Plynotěsné dveře
před vstupem do týlové místnosti
Prostup
z pozorovací do týlové místnosti

zdroje: - ÚZSVM Plzeň

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 6. července 2007
byl naposledy upravován 6. listopadu 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011