Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Přístroje používané v rámci Civilní obrany

Analytické přístroje používané v rámci CO

Již několik let se zajímám o CO. Její problematika je poměrně opomíjená. Snad každý z nás zná nějaké informace týkající se ČSLA a jejího vybavení. Ale jak je tomu v případě vybavení CO? Přístroje, o kterých pojednává následující článek, ani nestřílí, ani nikoho nezabily. Naopak, měly pomáhat chránit lidi. Je poněkud tristní, že kamarádi, kteří opravují prvorepublikový bunkr, sehnali bez problémů od kulometů až po postele či otvíráky na konzervy téměř veškeré vybavení. Od jeho „aktuálnosti“ uplynulo více než 60 let a přesto to nebyl problém. Kdyby někdo chtěl opravit a vystrojit poválečný objekt, sežene Sa vz.. 58, plynovou masku a snad i pár dalších věcí, ale toť vše. Po roce '89 řada přístrojů a vybavení CO skončila na smetišti a některé přístroje pravděpodobně neexistují vůbec. Snad alespoň tento článek zůstane upomínkou na přístroje, které již téměř neexistují, a brzy se na ně zapomene docela.

Heliograf HEL-CO

Souprava obsahuje:

??

?? ks

Rozměry:

soupravy (truhlíku):

?? x ?? x ?? mm

Hmotnost:

soupravy:

?? kg

Heliograf patřil k základnímu vybavení pozorovacích objektů. Je určen k zaznamenávání a vyhodnocování světelného impulzu vyvolaného jaderným výbuchem, odvození mohutnosti výbuchu v kT (MT) přepočítaného na ekvivalent TNT a určení epicentra výbuchu. Funkce je obdobná klimatologickému heliografu, kdy se světelný impuls, soustředěný skleněnou koulí, různě silně zapisuje do fotografického papíru (registrační pásky).
V současnosti je pro svou zastaralost vyřazován z evidencí a odesílán k likvidaci.

Heliograf HEL-CO Součásti soupravy heliografu    
Heliograf HEL-CO
(přepravní bedna)
Součásti soupravy heliografu    

Souprava osobních operativních dozimetrů DC-1A-71

Souprava obsahuje:

samooděčítací dozimetr T-50

5 ks

pouzdro soupravy

1 ks

koženková transportní brašna k připnutí na opasek

1 ks

náhradní víčko dozimetru

1 ks

náhradní víčko krytu nabíječe

1 ks

Rozměry:

soupravy:

121 x 159 x 25 mm

 

dozimetru:

ø 14 x 121 mm

Hmotnost:

soupravy:

500g

 

dozimetru:

40 g

Pro zjišťování dávek ionizujícího záření, které obdržely jednotlivé osoby nebo skupiny osob v oblasti spadových stop (radioaktivního zamoření). Jednotlivé dozimetry jsou samoodečítací,což usnadňuje kontrolu. Dozimetr se v pouzdru nabíjí 1x/24 hod. a poté se odečítá stupeň ozáření na průhledné stupnici do 50 R.

Souprava osobních operativních dozimetrů DC-1A-71      
Souprava DC-1A-71
(zleva víčko krytu nabíječe, jeden
z dozimetrů T-50, pouzdro s nabíje-
čem dozimetrů PAN - 2xAA, brašna)
     

Souprava pro kontrolu ozáření jednotlivce SKOJ-58

Souprava obsahuje:

slepý dozimetr SD-50

50 ks

samooděčítací dozimetr T-5

5 ks

samooděčítací dozimetr T-50

5 ks

nabíjecí a vyhodnocovací zařízení s manipulačním nástavcem

1 ks

svítilna

1 ks

profukovací balonek

1 ks

záznamník

1 ks

Rozměry:

soupravy (truhlíku):

300 x 300 x 180 mm

Hmotnost:

soupravy:

7,8 kg

Pro zjišťování dávek ionizujícího záření v rozsahu 5 až 50 R. Souprava byla vhodná spíše pro větší jednotky či skupiny osob. Tento dozimetr byl běžně využíván i jednotkami ČSLA.
Přístroj byl již v polovině 70. let považován za zastaralý.

Souprava pro kontrolu ozáření jednotlivce SKOJ-58 Souprava pro kontrolu ozáření jednotlivce SKOJ-58 Souprava pro kontrolu ozáření jednotlivce SKOJ-58
Souprava SKOJ-58
v přepravní bedně

Vyhodnocovací zařízení VDK-62

Rozměry:

soupravy (brašny):

280 x 190 x 250 mm

Hmotnost:

soupravy:

8 kg

Souprava obsahuje:

měřicí přístroj

1 ks

kabel se zabudovaným transformátorem pro zapojení do sítě 220 V/50 Hz

1 ks

souprava náhradních žárovek

1 ks

kožená brašna

1 ks

Přístroj sloužil k vyhodnocování údajů získaných z krystalových dozimetrů DK-62 na principu srovnávací kolorimetrie (změna barvy monokrystalu chloridu draselného při ozáření 0 až 1600 R). Přístroj se používal i v 80. letech, dnes snad neexistuje jediný exemplář.

Vyhodnocovací zařízení VDK-62 Vyhodnocovací zařízení VDK-62 a krystalový dozimetr DK-62 Krystalový dozimetr DK-62
Vyhodnocovací zař. VDK-62 VDK-62 a DK-62 (vlevo) Krystalový dozimetr DK-62
(rozložený)

Vyhodnocovací zařízení VDK-70

Rozměry:

dozimetr DK-70:

ø32 x 13 mm

 

skříňka soupravy:

380 x 256 x 250 mm

Hmotnost:

dozimetr DK-70:

13 kg

 

souprava:

13 kg

 

měřicí přístroj:

7,5 kg

Souprava obsahuje:

dozimetr DK-70

2 ks

vyhodnocovací zařízení VDK-70

1 ks

kabel pro připojení do sítě
220 V/50 Hz

1 ks

kabel pro připojení k palubní síti vozidla

1 ks

šroubovák

1 ks

klíč k otevíráni pouzdra dozimetru

1 ks

štětec

1 ks

záznamník soupravy

1 ks

přepravní bedna

1 ks

návod k použití

1 ks

Určen pro registraci dávek ionizujícího záření do hodnoty 800 R. Vyhodnocení diagnostických dozimetrů DK-70 se provádělo pomocí VDK-70. Oba dozimetrické přístroje byly paralelně využívány také jednotkami ČSLA. Vyráběl se v první polovině 70. let, dnes snad neexistuje jediný exemplář.

Vyhodnocovací zařízení VDK-70
Vyhodnocovací zař. VDK-70

Hlásič radiace HR-120

Rozměry:

sonda:

ø 150 x 230 mm

 

návěštní skříň:

390 x 320 x 280 mm

 

napájecí zdroj:

950 x 300 x 210 mm

Hmotnost:

sonda:

2 kg

 

návěštní skříň:

12 kg

 

napájecí zdroj:

38 kg

Souprava obsahuje:

sonda

1

žárovka automobilová
12 V/15 W

1

návěštní skříň

1

pojistka skleněná
250 V/0,16 A

2

přepravní bedna

1

pojistka skleněná
250 V/0,25 A

2

napájecí zdroj

1

pojistka keramická typ 2/5

2

kabel přívodní

1

stupnice k zapisovači, vestavná

1

kabel propojovací LVSU, 5 x 0,75 mm² (délka asi 25 m)

1

stupnice k zapisovači, příložná

1

držák sondy úplný (s matkami M8- 4ks a podložkami - 2ks)

1

příchytka kabelová, typ 6700-00, s vrutem 2,5 x 25 a dvěma šrouby M3 x 18

50

obal sondy – polyetylénový sáček 20 x 30 cm

1

hustoměr k měření hustoty elektrolytu alkalických článků

1

páska lepicí, šíře 2 cm (cívka)

1

šroubovák, š. čela 5 mm, dl. 195 mm

1

rozvodka krabicová typ A69, úplná, s dvěma vruty 4 x 35

2

návod k obsluze a udržování
– záznamník

1

spojka krabicová, typ 6100-02

8

   

Přístroj se používal ke zjišťování ozařovací rychlosti. Přestal se používat na počátku 70. let. Dnes snad neexistuje jediný exemplář, dokonce ani fotografie. Jeho existence je dokonce neznámá i pro 15. Ženijní záchrannou brigádu. Tento přístroj se stal zásadním předstupněm pro modernější hlásiče a intenzimetry.

Hlásič radiace DC-4C-71

Rozměry:

sonda:

ø76 x 248 mm

 

návěštní skříň:

164 x 270 x 270 mm

Hmotnost:

sonda:

0,98 kg

 

návěštní skříň:

9 kg

Souprava obsahuje:

sonda

1 ks

návěštní skříň

1 ks

signální zvonek

1 ks

kabel typu LVSU

1 ks

kabel typu HLS

1 ks

další příslušenství (?)

 

Přístroj byl připraven k použití minimálně do konce 80.let. Jeho použití dnes rovněž není vyloučeno – jde o technicky vyspělý hlásič. Sonda je k přístroji připojena kabelem o délce až 400 m. Přístroj sloužil zejména k monitorování radiační situace na chráněných pracovištích CO.
Existuje celá řada hlásičů radiace řady DC (DC-4A-71, DC-4C-71, DC-4D-82). Jsou si podobné nejen funkcí měření expozičního příkonu, ale i vzhledem, odlišnosti jsou v počtu připojitelných sond (pomocí přepínače sond). Obvyklá požadovaná hodnota signalizace byla nastavována na 0,5 R/h.

Hlásič radiace DC-4C-71
Hlásič radiace DC-4C-71
(sonda a návěstní skříň)

Intenzimetr DC-3A-72

Rozměry:

soupravy:

140 x 76 x 42 mm

Hmotnost:

soupravy:

0,39 kg

Souprava obsahuje:

intenzimetr

1 ks

koženková transportní brašna k připnutí na opasek

1 ks

Výbava mobilních průzkumných jednotek CO. Slouží k měření hodnot ozařovací rychlosti v R/h a orientační zjišťování stupně kontaminace povrchů v mR/h. Přístroj má velice jednoduché ovládání.

Intenzimetr DC-3A-72
Intenzimetr DC-3A-72

Intenzimetr DC-3B-72

Rozměry:

soupravy:

140 x 76 x 42 mm

Hmotnost:

soupravy:

0,5 kg

Souprava obsahuje:

intenzimetr se sondou

1 ks

svazek igelitových pytlíků (10 ks) k navlečení na sondu

1 ks

koženková transportní brašna k připnutí na opasek

1 ks

Slouží k měření hodnot ozařovací rychlosti v R/h a orientační zjišťování stupně kontaminace povrchů v mR/h. Jde o modernější variantu DC-3A-72, velice dobře se osvědčila sonda, spojená s intenzimetrem pomocí kabelu, díky němuž není nutné k měřenému povrchu přikládat celý přístroj, ale pouze sondu.

Intenzimetr DC-3B-72
Intenzimetr DC-3B-72

Intenzimetr DC-3C-78

Rozměry:

přístroje:

140 x 76 x 42 mm

 

držáku:

170 x 65 x 43 mm

 

sondy:

ø25 x 100 mm

Hmotnost:

přístroje:

0,46 kg

Souprava obsahuje:

intenzimetr 1 ks
držák 1 ks
sonda s kabelem (délka 10 metrů) 1 ks
koženková transportní brašna k připnutí na opasek 1 ks

Přístroj byl vyvinut speciálně pro potřeby pozorovatelen CO (S-83), krytů a polních úkrytů, je totiž vybaven vysokointenzitní sondou s kabelem k vyvedení do volného prostoru.

Intenzimetr DC-3C-78
Intenzimetr DC-3C-78

Indikátor beta-gama IBG-58, IBG 58-T

Rozměry:

soupravy:

171 x 101 x 51 mm

Hmotnost:

soupravy:

1,5 kg

Souprava obsahuje:

indikátor

1 ks

sluchátko s propojovacím kabelem

1 ks

nosný popruh

1 ks

přepravní textilní brašna

1 ks

nástrojový klíč

1 ks

záznamník přístroje

1 ks

Přístroj se přestal požívat již na konci 60. let. Zcela vyřazen byl pravděpodobně po pol. 70. let.

Indikátor beta-gama IBG-58 Indikátor beta-gama IBG-58 Indikátor beta-gama IBG-58
Indikátor beta-gama IBG-58

Intenzimetr IT-65

Rozměry:

soupravy:

260 x 160 x 115 mm

Hmotnost:

soupravy:

2,8 kg

Souprava obsahuje:

intenzimetr s připojenou sondou

1 ks

sluchátko s propojovacím kabelem

1 ks

ochranné pryžové návleky na sondu

5 ks

záznamník s návodem k obsluze

1 ks

náhradní žárovky

2 ks

kožená brašna

1 ks

Určen především pro dozimetrickou kontrolu v místech speciální očisty. Přestal se používat na konci 80.let. Jde snad o nejznámější přístroj používaný v CO. Paralelně byl používán také v ČSLA (TRHS)

Intenzimetr IT-65 Panel intenzimetru IT-65
Intenzimetr IT-65 Panel přístroje

Radiometr DC-3E-83

Rozměry:

přístroje:

140 x 76 x 42 mm

 

sondy:

140 x 76 x 52 mm

Hmotnost:

soupravy:

? kg

Souprava obsahuje:

přístroj

1 ks

záznamník soupravy

1 ks

sonda s propojovacím kabelem

1 ks

speciální kontrolní etalon

1 ks

kolimační clona

1 ks

stojánek

1 ks

další příslušenství (?)

 

Přístroj se používal především pro kontrolu vody, potravin, léčiv i rizikových pracovišť CO, používajících radioaktivní materiál. Po modernizaci se u HZS používá dodnes.

Radiometr DC-3E-83
Radiometr DC-3E-83

Radiometr beta-gama RBGT-62, RBGT-62a

Rozměry:

přístroje:

156 x 137 x 99 mm

 

sondy:

ø30 x 203 mm

Hmotnost:

soupravy:

3,5 kg

Souprava obsahuje:

přístroj

1 ks

sonda s kabelem

1 ks

sluchátko s propojovacím kabelem

1 ks

záznamník

1 ks

montážní klíč

1 ks

ochranné pryžové návleky určené k ochraně sondy před kontaminací

5 ks

kožená brašna s kontrolním beta zářičem

1 ks

Přístroj se používal k provádění dozimetrické kontroly. Dnes snad neexistuje jediný exemplář.

Radiometr beta-gama RBGT-62
Radiometr beta-gama RBGT-62

Protichemický průkazník PCHR-54

Rozměry:

soupravy:

240 x 140 x 100 mm

 

pumpičky:

ø42 x 232 mm

Hmotnost:

soupravy:

2,4 kg

 

pumpičky:

0,37 kg

Souprava obsahuje:

průkazníková pumpička

1 ks

protidýmový nástavec

1 ks

protidýmový filtr

? ks

ochranný klobouček

? ks

vzorkovnice

2 ks

vytyčovací žlutá páska (12 m)

1 ks

lopatka na odběr vzorků

1 ks

nosný popruh

1 ks

souprava průkazníkových trubiček

? ks

kovová skříňka

1 ks

Pozn.: Uživatel doplní svítilnu!

 

Přístroj je určen k zjišťování chemických látek pomocí průkazníkových trubiček, prosávaných pumpičkou. Vybaven trubičkami ke zjišťování sarinu, yperitu, fosgenu (difosgenu, kyanovodíků a kyanohalogenidů) a somanu. Později byl nahrazen CHP-71. Těchto přístrojů již není mnoho.

Protichemický průkazník PCHR-54 Schéma složení soupravy
Průkazník PCHR-54 Schéma složení soupravy

Chemický průkazník CHP-71

Rozměry:

přístroje:

220 x 220 x 85 mm

 

brašny:

235 x 170 x 100 mm

Hmotnost:

přístroje:

3,3 kg

 

brašny:

1,4 kg

Souprava obsahuje:

přístroj

1

kabel pro připojení k palubní síti vozidla

1

brašna na příslušenství

1

lopatička

1

deska pro připevnění ve vozidle

1

hadřík

1

žárové ohřívací tělísko

2

nasávací filtr

25

indikátor teploty

1

náhradní žárovka

2

otevírací jehla

1

otvírač průkazníkových trubiček

1

výstupní filtr

2

ochranný klobouček

10

nasávací hrdlo filtru

1

návod k obsluze

1

popruh

1

souprava průkazníkových trubiček

?

hadička

2

záznamník

1

Přístroj byl vyvinut jako náhrada za starší PCHR-54. Automaticky nasává vzduch z prostředí. Lze jej použít i ve vozidle, funkce je jinak stejná jako u PCHR-54.

Chemický průkazník CHP-71
Chemický průkazník CHP-71

Systém radiového zařízení "Maják" 3QP-912 02

Rozměry:

vysílač:

?? x ?? x ?? mm

 

přijímač:

?? x ?? x ?? mm

Hmotnost:

vysílač:

17 kg

 

přijímač:

5 kg

Souprava obsahuje:

??

?? ks

Souprava vysílače, umístěného v objektu (krytu) CO a přijímače, jímž byly vybaveny záchranné jednotky, umožňovala přivolání pomoci k zavalenému úkrytu. Jeden přijímač sloužil k vyhledání maximálně 10 úkrytů. Později byla souprava Maják nahrazována modernějším typem VP-100/20-3.

Vysílač soupravy "Maják" Přijímač soupravy "Maják"
Vysílač soupravy "Maják" Přijímač soupravy "Maják"

Polní telefon TP-25

Souprava obsahuje:

mikrotelefon (sluchátko)

1 ks

induktor

1 ks

propojovací kolíky

1 ks

cívka s propoj. kabelem PK1/PK2

1 ks

napájecí bateriový článek

1 ks

Rozměry:

soupravy (bakelitová skříňka):

57 x 57 x 115 mm

Hmotnost:

soupravy (bakelitová skříňka):

2,5 kg

S napájením 1,5 V umožňuje pomocí telefonní dvoulinky spojení až na 28 km. Funkci TP-25 přehledně popsal Viktor Laika. V systému s telefonní ústřednou TU-11 může být navzájem propojeno až 10 přístrojů.

Bakelitová skříňka soupravy TP-25 Souprava TP-25
Bakelitová skříňka soupravy
s hláskovací tabulkou na víku
Souprava TP-25

Radiostanice R-105D

Souprava obsahuje:

rádiová stanice

1 ks

akumulátor 2NKN24

2 ks

hovorová souprava a mikrotelefon

1 ks

prodl. svazková anténa
2,7 m s protiváhou

1 ks

drátová anténa 40 m

1 ks

osvětlovací lampička

1 ks

popruhy

1 ks

šroubovák

1 ks

Rozměry:

soupravy (dřevěná skříňka):

220 x 220 x 85 mm

 

brašny:

235 x 170 x 100 mm

Hmotnost:

soupravy (dřevěná skříňka):

46 kg

 

samotná stanice:

20,5 kg

Jedná se o přenosnou VKV rádiovou stanici pracující na frekvencích 36,0 - 46,1 MHz. Od 70. let byla v ČSLA nahrazována moderní československou radiostanicí RF-10 a na základě toho byly R-105 přidělovány jakožto stacionární stanice Civilní obraně. Možné je dálkové ovládání telefonem TP-25 na vzdálenost do 500 m. Dosah činí až 25 km (dle typu antény). Technické podrobnosti přístroje.

Souprava R-105D Souprava R-105D
Souprava R-105D

Československá Civilní obrana používala ještě celou řadu dalších přístrojů:

Polní chemická laboratoř PCHL-54 Přenosná chemická laboratoř PCHL-75 Rozstřikovač R-36/55 Meteorologická souprava MET-CHEM
Polní chemická laboratoř
PCHL-54 slouží ke zjišťování a kvan-
tifikaci otravných látek (kapalin a pev-
ných l.) v prostředí, pomocí činidel
Přenosná chemická laboratoř
PCHL-75 sloužila jako modernější
obdoba rovněž u MSAZ
či v laboratořích služeb CO a objektů
Rozstřikovač R-36/55
(užíván pro odmořování osob,
prostředků a materiálu
hojně též v ČSLA a posléze AČR)
Meteorologická souprava
MET-CHEM (anemometr, větr. smě-
rovka, aneroid, olovnice, baterie, tyče,
zápisník, stopky, kompas, psychrometr)
Svítilna pro účely CO Kompas Telefon  
Svítilna pro účely CO Kompas Telefon  

zdroje: - CO-51-14č Chemický materiál civilní obrany, 1984
- Chem-22-2 Chemický průkazník PCHR-54, 1967
- Kohoutek, J.: Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému
  nebezpečí, MO ČR - AVIS, Praha 2005
- Army e-shop Asgard - www.asgard.cz
- VTÚ KMaCO Slovenská Ľupča
- foto HZS JMK
- foto Daniel Jablonský
- foto Miloslav Heřmánek

autoři: Jiří Doupal
 Petr Kunc

Původní článek z 28. února 2009
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011