Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Pozorovatelna CO v Liberci - Ruprechticích

Pozorovatelna CO, Ruprechtice

GPS souřadnice objektu:
50°47'36.75"N,15°4'29.69"E

Terénní průzkum:

12.4 '07, M. Korec
22.5 '07, M. Korec, P. Kunc

Fotodokumentace:

12.4 '07, M. Korec
22.5 '07, M. Korec, P. Kunc

Stejně jako na jiných místech Československa, i na Liberecku probíhala na přelomu 50. a 60. let minulého století výstavba již o poznání odolnějších pozorovacích objektů, pokrývajících vzdušný prostor nad významnými politickými a hospodářskými centry.

Monolitický železobetonový objekt je vybudován v nadmořské výšce přibližně 470 m n. m., nedaleko poutního kostela Matky Boží U Obrázku, severně od Ruprechtic.

Do jediné pozorovací místnosti ve tvaru krychle se vstupuje typizovaným ocelovým poklopem. Tři v betonu tvarované průzory směřují: čelní k JZ (směr Ruprechtice - Nové Pavlovice, liberecké Nové Město), levý k SZ (směr Radčice - Krásná Studánka) a pravý k JV (směr kóta 548 Výšina). Dodnes jsou průzory zevnitř pevně zajištěny plechovými záslepkami, objekt je uzamčen a nepřístupný.

Pohled na pozorovatelnu od severozápadu Pravý průzor Čelní pohled
Pohled na pozorovatelnu
od severozápadu
Pravý průzor Čelní pohled
Pohled od jihu Týlová stěna pozorovatelny

Ocelový vstupní poklop

Pohled od jihu,
v pozadí věžička poutního kostela
Matky Boží
Týlová stěna pozorovatelny,
se vstupním poklopem
Typizovaný ocelový poklop
(jediný uzávěr vchodu)

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 4. července 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011