Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Poválečné střešní pozorovatelny v Kladně

Střešní pozorovatelny v Kladně - Rozdělově

Domy na třídě Vítězného února (60. léta 20. st.) Domy na třídě Vítězného února (60. léta 20. st.)
Věžové domy na sídlišti Rozdělov
krátce po dokončení
(další dobové fotografie najdete např.
na stránkách Kladno_minulé)

Domy na třídě Vítězného února
(dnes Vítězná třída)
v Kladně - Rozdělově,
60. léta - dobová pohlednice

Šest věžových domů v Kladně - Rozdělově bylo postaveno v letech 1953 - 1957 podle projektu architektů Josefa Havlíčka, Karla Filsaka a Karla Bubeníčka jako součást tehdejšího "Vzorného Sídliště Vítězného Února". Promítá se v nich zkušenost prvorepublikového funkcionalismu, ovšem již poznamenaná moskevským diktátem. Třináctipodlažní domy mají železobetonový skelet s keramickým obkladem. Vstupy do domů tvoří reprezentativní haly, navíc po obou stranách každého uličního vchodu jsou keramická domovní znamení, zobrazující různá zvířata. Autory této výzdoby jsou umělci Marta Jirásková, Hana Wichterlová, Břetislav Benda nebo Bedřich Stefan.
V přízemí domů jsou umístěny různé městotvorné obchody a provozovny. Pod domy jsou dva suterény s krytem, spalovnou odpadků, záložními agregáty, prádelnou a žehlírnou. Uvádí se, že v každém domě je asi 77 bytů šesti různých typů s unikátním systémem strotop (tedy vytápění ve stropech a stěnách bytu). Na krajních domech, č. 2955 a 2960, byly již při jejich stavbě zřízeny železobetonové pozorovatelny CO, s průzory na každou ze světových stran.

GPS souřadnice objektu:
50°8'23.977"N, 14°4'48.758"E

Terénní průzkum:

5. května '09, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

5. května '09, Mikuláš Laub

Ul. Vítězná, Kladno – Rozdělov: "Východní dům" č.p. 2960.

Dům č.p. 2960 se střešní pozorovatelnou Střešní pozorovatelna Domovní průčelí č.p. 2960 Přívětivé keramické domovní znamení
Dům č.p. 2960 Střešní pozorovatelna Domovní průčelí
(proč jen musí být účinek architektury
zničen sprostým parkovištěm
přímo před vchodem?)
Přívětivé domovní znamení
v přízemí
GPS souřadnice objektu:
50°8'24.994"N, 14°4'21.911"E

Terénní průzkum:

5. května '09, Mikuláš Laub

Fotodokumentace:

5. května '09, Mikuláš Laub

"Západní dům" č.p. 2955.

Pohled na věžové domy na dnešní Vítězné třídě Detail domu č.p. 2955 Nouzové výlezy úkrytů CO, umístěných v suterénu domů na Vítězné třídě  
Pohled na věžové domy,
téměř totožný s fotografií v úvodu článku, ovšem mladší o více než 40 let. Výrazný je zejména podíl zeleně
Detail domu č.p. 2955
s pozorovatelnou na střeše
V okolí domů na Vítězné třídě
prozrazuje několik nouzových výlezů přítomnost kapacitních krytů pro zdejší obyvatele
 

zdroje: - Šumná města - Kladno; Vávra, D., Lipus, R., Praha 2002

 

autor: Mikuláš Laub

Původní článek ze 27. prosince 2009
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011