Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Vojenské pozorovatelny v Ústí nad Labem, Děčíně a Litvínově

Vojenské jednoprůzorové pozorovatelny - Ústí nad Labem, Děčín a Litvínov

Jedná se o jednoduchý typizovaný monolitický železobetonový objekt čtvercového půdorysu, s jedním zkoseným rohem, v němž je situován jediný štěrbinový pozorovací průzor, krytý odklopným plynotěsným kovovým rámečkem s plexisklovou výplní. Síla stěn i stropu je 30 cm. Tyto objekty byly budovány pro potřeby ČSLA k pokrytí nejdůležitějších pozorovacích směrů vzdušné (především dopady střel a jaderné výbuchy) i pozemní situace. Doba výstavby spadá do první poloviny 60. let.

Do pozorovací místnosti pro jedinou osobu se vstupuje uzamykatelným typizovaným plynotěsným poklopem, některé objekty byly vybaveny dokonce filtroventilačním zařízením (pravděpodobně typu FVZ 50c/60, o výkonu 50 m3 za hodinu, není však doloženo, že takto vybaveny byly všechny objekty). Další vybavení bylo velice spartánské, tvořil jej dalekohled, poznámkový blok, psací potřeby a plynová maska. Pozorovatel vykonával službu podle obtížnosti podmínek 6 až 12 hodin.

Několik vzájemně identických exemplářů je známo jen ze severních Čech.

GPS souřadnice objektu:
50°40'6.21"N,14°0'24.55"E

Terénní průzkum:

13. dubna '07, Josef Drobný

Fotodokumentace:

13. dubna '07, Josef Drobný

Jeden z objektů stojí na návrší Střížovického vrchu, v nadmořské výšce přibližně 305 m. n. m.

Jeho průzor je obrácen k jihovýchodu, ve směru k centru města.

Vstup do objektu (pohled od východu) Pohled ve směru pozorování Pohled od západu
Vstup do objektu,
pohled od východu
Pohled ve směru pozorování
(střed města Ústí nad Labem)
Pohled od západu,
na horizontu uprostřed
Mariánská skála
Čelní stěna objektu Detail průzoru Štěrbina průzoru zevnitř
Čelní stěna
s rohovým průzorem
Detail průzoru
(umístěním v rohu objektu
je seshora dosti účinně kryt
vzniklým krakorcem)
Průzor býval zasklený
plexisklem a uzavíratelný, dochoval se
jen kovový rámeček
GPS souřadnice objektu:
50°40'41.495"N, 14°3'6.870"E

Terénní průzkum:

18. října '07, Josef Drobný

Fotodokumentace:

18. října '07, Josef Drobný

Pozorovatelna na Erbenově vyhlídce v Ústí nad Labem:

Čelní pohled Vstupní dvířka Výhled na centrum města
Čelní pohled Vstupní dvířka
(provizorně přivařen ocelový plech,
původní poklop byl již dávno zcizen)
Výhled na centrum města
GPS souřadnice objektu:
50°47'7.276"N, 14°13'40.808"E

Terénní průzkum:

29. září '06, Tomáš Rohovský

Fotodokumentace:

29. září '06, Tomáš Rohovský

Pozorovatelna pod Kvádrberskou vyhlídkou v Děčíně, s výhledem na centrum města. Zde jasně dokladují přítomnost ručního FVZ konzoly ve zdi a potrubí sání vzduchu pro ventilátor.

Čelní pohled na objekt Konzoly uvnitř objektu Trubky sání pro filtroventilační zařízení Přístupový průlez a čelní průzor
Čelní pohled na objekt Zachovalé konzoly,
zřejmě pro umístění filtroventilátoru
Trubky sání pro FVZ Přístupový průlez a čelní průzor
GPS souřadnice objektu:
50°36'22.29"N,13°36'39.65"E

Terénní průzkum:

5. května '07, J. M. Sieber

Fotodokumentace:

5. května '07, J. M. Sieber

Litvínov - nad křižovatkou při výjezdu na Meziboří, ve výšce 370 m n.m., s výhledem na centrum města a železniční stanici.
 

 

Objekt stojí ve stráni nad autobusovou zastávkou Jižně orientovaný průzor Vstupní poklop chybí i u tohoto objektu
Objekt stojí ve stráni
nad autobusovou zastávkou
Průzor, obrácený
jižním směrem
Vstupní poklop opět chybí
Konzoly v místnosti Detail vstupního otvoru Pohled v pozorovaném směru
Konzoly v místnosti,
zřejmě pro umístění filtroventilátoru
Detail vstupního otvoru Pohled v pozorovaném směru
GPS souřadnice objektu:
50°35'59.94"N,13°35'53.4"E

Terénní průzkum:

3. května '07, J. M. Sieber

Fotodokumentace:

3. května '07, J. M. Sieber

Pozorovatelna stojí nad silnicí č. 271 Litvínov - Klíny.

 

 

Celkový pohled na objekt Celkový pohled na objekt, znatelná je i silnice č. 271 Pohled přes stropnici na jihovýchod
Celkový pohled Pozorovatelna
stojí při silnici č. 271
Pohled přes stropnici na JV
Průzor směřuje na jihovýchod Průzor Komínek sání ventilace
Průzor směřuje na JV,
ke středu města
Průzor Komínek sání ventilace

zdroje: - Děčínské vlastivědné zprávy, č. 1, 2005, Oblastní muzeum Děčín
- Děčínské vlastivědné zprávy, č. 4, 2004, Oblastní muzeum Děčín
- Jiří Maria Sieber
 

autoři: Petr Kunc
Jiří Doupal

Původní článek ze 4. října 2007
byl naposledy upravován 21. listopadu 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011