Poválečné fortifikace\Protivzdušná obrana státu\5. plro Bukovany (71.plrb), S-75M

5. protiletadlový raketový oddíl Bukovany u Benešova, podřízený pražské 71. plrb

Na počátku 60. let bylo v rámci budování systému PVOS ČSSR přistoupeno k dobudování tzv. východní sestavy, uzavírající kruhovou obranu hlavního města. 5. plro byl v této etapě dokončen jako první, jako jediný z oddílů na východ od Vltavy obdržel též samostatný sklad raket, čili disponoval plnohodnotným palebným průměrem 18 raket, zřejmě především z důvodu odlehlosti od obou technických oddílů brigády.

GPS souřadnice objektu:
49°49'22.423"N, 14°39'4.728"E

Terénní průzkum:

2.8.2008, Martin Korec

Fotodokumentace:

2.8.2008, Martin Korec

Plán objektu "C"

Plán objektu "C"
(bojová část útvaru), přehledně jsou
znázorněny nejdůležitější a v textu ci-
tované stavby, popsané krycími čísly

Celý areál se nachází cca 32 km jihovýchodně od Prahy. Jak je u základen pro S-75 obvyklé, je střežený areál rozdělen na dvě oddělené části. Objekt "B", kde se nacházelo týlové zázemí VZS a VZP (ubytovací monoblok, před nímž stál RL dálkoměr P-18, kuchyně, kotelna, mírové kanceláře, trafostanice a autopark) a vlastní bojový objekt "C", který se neodlišoval od jiných plro. Vlastní objekt "B" je v současné době v soukromém vlastnictví a je plně zrekonstruován, udržován a zabezpečen. Jedná se tak v podstatě o nejzachovalejší týlový objekt tohoto typu na území celé ČR. Součástí vybavenosti bylo i fotbalové hřiště.

Autopark a garáže v "B" Trafostanice Ženijní rám Žra-19 Budova garáží v "B"
Autopark a garáže
pro automobilní techniku útvaru
Trafostanice Ženijní rám Žra-19
Naskýtá se otázka, zdali nebyl 5. plro,
vzhledem ke své JV pozici, předurčen
k přednostnímu přezbrojení na S-300...
Budova garáží v "B"
Garáže Přístřešek    
Garáže Přístřešek    

Sloupky plotu 3000 V, s izolátory Zbytky elektrického oplocení Brána do bojové části ("C")

Sloupky s izolátory,
pozůstatek oplocení s napětím 3000 V

Zbytky elektrického oplocení,
v pozadí stážnice

Brána do bojové části ("C")

Do vlastního objektu "C" vedly dvě cesty, které končily u vrat, jež byly součástí vnějšího drátěného oplocení. První cesta vedla přes týlové objekty a druhá cesta obcházela týlový objekt z jihu. Za vstupními vraty se po pravé straně cesty nacházela strážnice, ovládací skříň signálního plotu a standardní ženijní brodek a prostor pro výcvik strážní služby.

Prefabrikáty Ždr-7 a Ždr-5 Prefabrikáty Ždr-7 a Ždr-5

Prefabrikáty Ždr-7 a Ždr-5,
připravené před bránou do "C" k montáži v rámci ženijního úkrytu,
který již nebyl do zrušení útvaru v první pol. 90. let realizován

Strážnice v "C" Prostor pro výcvik strážných

Strážnice v "C"

Prostor pro výcvik strážných

U vstupních vrat se nacházejí prefabrikované rámy úkrytu UŽ-6, který již do zrušení oddílu nebyl postaven. Celková konstrukce tohoto oddílu je v podstatě identická s ostatními plro u 71. plrb. Centrum tvoří velitelské stanoviště, které je tvořeno celkem šesti stáními pro kabiny automatizovaného systému velení. V prvních čtyřech stáních stály tři elektrocentrály EDS-100 a rozvodná kabina RV. Další dvě stání jsou určeny pro kabinu aparatury AV (výpočet souřadnic řízení PLŘS) a řídící kabinu UV (systém důstojníka navedení, pracoviště velitele). Za těmito kabinami se v objektu VS nacházejí dvě místnosti, z nichž jedna byla vybavena planšetem k zakreslování vzdušné situace. Součástí VS byl pohotovostní úkryt UŽ-6. Nad vlastním VS se nacházelo stanoviště vidového průzkumníka, 30 mm PLDvK jako obrana proti nízkoletícím cílům a zodolněné postavení naváděcího radiolokátoru SNR-75. Postavení RL bylo obehnáno kruhovou stěnou z betonových panelů. Dvě panelová pole byla odnímatelná, aby bylo možné umístit RL do kruhového prostoru. Po instalaci byla panelová pole zasazena do kolejnic a betonový kruh tak byl bezpečně "uzavřen". Zůstal pouze průchod pro obsluhu mezi nepatrně odsazenými panely. Před stanovištěm VS stojí tzv. "zkrácená" (budova pro odpočinek směny), která je v dnešní době naprosto vyrabovaná.

Kóje pro EDS-100 a kabinu RV Spojovací chodba mezi kójemi na VS Kóje pro kabiny AV a UV Pohotovostní úkryt ÚŽ-6
Kóje pro EDS-100 a kab. RV
(dřevěná vrata již dávno chybí)
Spojovací chodba mezi kójemi Kóje pro kabiny AV a UV,
s přístupem do místnosti s planšetem
a do pohotovostního úkrytu
Pohotovostní úkryt ÚŽ-6,
postavený v rámci VS
Pěchotní vstup na VS Stanoviště SNR-75 Kabelová šachta do nitra VS Betonová ochranná stěna kolem stanoviště naváděcího radiolokátoru
Pěchotní vstup na VS Stanoviště SNR-75 Kabelová šachta do nitra VS,
ke kabině AV
Panely,
vysazené ze stěny
v místě pro vjezd radiolokátoru

Kolem VS se opět nacházelo šest odpalovacích ploch pro odpalovací rampy SN-90. Rampy byly číslovány od 1 do 6 proti směru hodinových ručiček. U každé odpalovací plochy se nachází lomený nouzový úkryt (jen lomená chodbička) z ženijních rámů. Na rozdíl od ostatních plro II. etapy (např. 7. plro Vlkava) byly tyto úkryty delší a hlubší. Ve východním a jižním rohu se nacházely průjezdná stání pro přepravníky PR-11B. U jižního stání byl zbudován pohotovostní úkryt UO-3 s osmi pryčnami. V současné době je úkryt značně znečištěný a zkorodovaný. Vstup do úkrytu tvoří zalomená zděná chodbička. Na zemi v prostoru stání jsou ještě patrny nosné tyče s maskovací sítí. Ty sloužily k maskování vlastního přepravníku.

Jedno ze stání pro přepravník PR-11B Zbytek maskovací konstrukce Pohotovostní úkryt ÚO-3 Pohotovostní úkryt ÚO-3
Jedno ze stání pro přepravník
PR-11B
Zbytek konstrukce
s maskovací sítí,
která se přetahovala přes přepravník
Pohotovostní úkryt u stání Úkryt je typu ÚO-3

Místo pro bezpečné odložení raket Sklad raket Skladovací kobka

Místo pro bezpečné odložení
raket s poruchou

Sklad raket

Jedna
ze šesti skladovacích kobek

Ve východní části se nalézají patky pro odkládání porouchaných raket, které už bohužel nemají ocelové kolejnice. Jak bylo zmíněno výše, součástí plro byl i sklad pro šest raket. Sklad se nacházel v severovýchodní části oddílu. V každém poli pro uložení rakety jsou k vidění v betonu uchycené šrouby, ve kterých byly uchyceny pojezdové kolejnice pro umístění rakety. V nánosu zeminy před skladem byla patrná rampa, která dorovnávala výšku k přepravníku rakety tak, aby raketa mohla být na přepravník bez problému nasunuta. Před rampou jsou ještě k vidění rozřezané pozůstatky vodící kolejnice. Každé pole bylo osazeno pouze plechovými dveřmi, skladovací kobky jsou vybudovány z ženijních rámů.

Budova PŠM

Budova politického školení
mužstva

Posledním objektem v plro je budova PŠM (politického školení mužstva), která se nachází hned za vstupní branou u betonového plotu. Ostatní budovy (stání pro přepravníky, atd.) již zlikvidoval čas a není po nich jediné stopy.

 

 

 

zdroje: - Japen

autor: Martin Korec

Původní článek ze 7. srpna 2008
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011