Poválečné fortifikace\Kryty Civilní obrany\Štolový úkryt s krycím názvem DENIS, Brno

DENIS - kryt pod Denisovými sady na Petrově, Brno

GPS souřadnice objektu:

49°11'24.91"N,16°36'30.71"E

Terénní průzkum:

29. listopadu '06, Petr Kunc

Fotodokumentace:

29. listopadu '06, Petr Kunc

Plán krytu DENIS

Plán krytu DENIS
(autor A. Svoboda)

Rozsáhlý štolový kryt Civilní ochrany, vybudovaný pod Petrovem, byl realizován ve třech etapách. Bezprostředně po II. světové válce se započalo s ražením 350 metrů štol, vchod byl zpočátku pouze jeden (49°11'24.33"N,16°36'29.36"E). Druhá fáze výstavby skončila v roce 1950 vyražením dalších 320 metrů a zřízením druhého vchodu (49°11'24.38"N,16°36'31.34"E). Stavebně byl objekt dokončen až roku 1955, po konečném prodloužení systému chodeb, dostavbě třetího vstupu (49°11'24.8"N,16°36'32.54"E) a nouzových východů. Podzemní prostory jsou obezděny betonovými tvárnicemi a místy cihlovým zdivem, nadložím je téměř 30 metrů granodioritů brněnského masivu. Délka chodeb dosahuje 900 metrů, celková zastavěná plocha činí 2565 m², z toho 1057 m² připadá na vlastní úkrytové prostory a zbylou část zaujímá technické zázemí. Kapacita objektu činí 2000 - 2500 obyvatel. Údržba probíhá pravidelně jednou týdně, včetně úklidu a zapisování hodnot teploty a vlhkosti (je udržována stálá teplota 12 °C a relativní vlhkost 60 %). Souhrnné náklady Magistrátu města Brna na údržbu se pohybují okolo 100 tis. Kč/rok. Za čtyřicet let se ve zdejším chladném mikroklimatu vytvořily až 10 cm dlouhé stalagmity.

Panorama Petrova pohledem od Nových sadů
Panorama Petrova od Nových sadů
Tři hlavní vchody do krytu DENIS ústí právě
na křižovatce ulic Husovy a Nádražní

Tři vstupní portály ústí ze křižovatky ulic Husovy a Nádražní, všechny jsou opatřeny masivními obchozími protitlakovými stěnami. Průchod do úkrytových prostor je možný buď přímo, anebo skrz očistné komory, vybavené sprchami a zařízením k odmoření osob. Systém sání filtroventilace je řešen několika vnějšími ventilačními hlavicemi. Jimi je vzduch z vnější atmosféry nasáván do tlakové nádoby, betonové jímky vyplněné štěrkem a pískem, sloužící ke zmírnění tlakové vlny, která by mohla poškodit zařízení filtroventilační komory. Komory vybavené systémem FVZ 1000a (ventilátor DM 355c, nízkotlaký ventilátor 315, prachové a kolektivní filtry PF 300, KF 100, pohlcovače CO2 a zásoba tlakových lahví v kyslíkové stanici 1000a), jsou v objektu tři. Je též možné do určité míry objekt temperovat. Součástí nezbytného vybavení je dále interní rozhlas, telefonní ústředna a sociální zařízení, zdroj elektrické energie zabezpečuje dieselagregát Škoda. Zdrojem nekontaminované vody jsou dvě studny podzemní vody (12 m a 5 metrů hluboké), vrtané pod úrovní podlahy úkrytu a napojené na podzemní vodárnu. Nouzové opuštění úkrytu umožňují 3 kolmé šachty, které na povrch ústí v Kapucínských zahradách, a nouzový výlez schodištěm do sklepení Kapucínského kláštera.

Dvojí protitlakové dveře v jednom ze tří hlavních vchodů do krytu

Dvojí protitlakové dveře
v jednom ze vchodů do krytu

Filtroventilační komora č. 3

Filtroventilační komora č. 3

Provoz krytu může probíhat ve třech režimech:

Mírový stav
- protitlakové dveře jsou uzavřeny
- větrání zajištěno samočinně

 

Filtroventilace
- uzavřeny jsou protitlakové dveře i všechny protiplynové uzávěry
- ventilace je zajištěna jednotlivými filtroventilačními stanicemi
- vzduch prochází přes prachové a chemické filtry
- osádka úkrytu by mohla izolovaně od okolního světa přežít až 3 měsíce

 

Hermetizace
- úplná izolace od venkovní atmosféry
- vzduch v úkrytu prochází uzavřeným oběhem (vydýchaný vzduch je zpětně nasáván a přes pohlcovače CO2 situované ve filtroventilačních stanicích, prochází ke tlakovým lahvím s O2, kde je znovu sycen kyslíkem a rozváděn do úkrytových prostor)
- 2000 lidí by bylo za takovýchto podmínek schopno přežít přibližně 3 až 4 dny

Na území Statutárního města Brna se nachází asi 280 krytů různých vlastníků, které jsou vesměs ve velmi špatném provozním stavu. Nejvíce objektů leží v oblasti okolo podniku CHEPOS (cca 50), ale drobné kryty jsou situovány prakticky pod každou větší budovou ve městě. Nejmodernější je velkokapacitní kryt, vybudovaný na konci 80. let pod budovou dněšního OD TESCO (Dornych, čp. 4). V systému dnešní CO nejsou definovány spádové oblasti, ke každému objektu by bylo v případě potřeby přiděleno chemické družstvo.

Zprovoznění kompletního oběhu pro režim filtroventilace (zapojení prachových filtrů) je možné do 24 hodin od vyhlášení poplachu.

Současný stav připravenosti objektu k absolutní hermetizaci je však tristní. Pohlcovače se sorbentem CO2 jsou sice v množství 69 barelů umístěny ve filtračních komorách, chybí však veškeré kyslíkové lahve (rok výroby 1963, 8 let prošlé a tudíž vypuštěné, ačkoliv by jich dle směrnic mělo být ve výbavě 120 kusů).

Vchod do krytu z ulice Husova, nad portálem je znatelná sací ventilační hlavice Vchod do krytu ze křižovatky ulic Husova a Nádražní Vchod do krytu z ulice Nádražní Dvojice prvních protitlakových dveří ve vchodu z ulice Husovy

Vchod z ulice Husova
(přímo nad portálem
je zřetelná
jedna z ventilačních hlavic)

Vchod ze křižovatky
ulic Husova a Nádražní

Vchod z ulice Nádražní

Dvojice prvních
protitlakových dveří bezprostředně
za protitlakovou stěnou
(vchod z ulice Husova)

Vchod z ulice Husovy, pohled zevnitř objektu Přívod vzduchu z vnější atmosféry, sací komínek ústí na povrch ventilační hlavicí v Kapucínských zahradách Předsíň a druhý protitlakový uzávěr (vchod z Husovy ulice) Detail protitlakových dveří a dveří vedoucích do odmořovací místnosti (vchod z Husovy ul.)

Taktéž vchod z ul. Husova,
pohled z nitra úkrytu

Přívod vzduchu
z vnější atmosféry, sací komínek ústí
na povrch ventilační hlavicí
v Kapucínských zahradách

Předsíň,
za níž následuje
druhý protitlakový uzávěr

Detail protitlakových dveří
a dveří,
vedoucích do odmořovací místnosti

Pohled na druhou dvojici protitlakových dveří zevnitř (vchod z Husovy ul.) Ovládací panel dieselagregátu v řídící místnosti strojovny Dieselagregát značky ŠKODA Boiler v místnosti strojovny

Pohled na druhou dvojici
protitlakových dveří zevnitř

Ovládací panel dieselagregátu
v řídící místnosti strojovny

Dieselagregát ŠKODA

Boiler v místnosti strojovny

Protitlakové uzávěry (vchod ze křižovatky ulic Husova a Nádražní) Pohled na vchodovou partii zvenčí (vchod ze křižovatky ulic Husova a Nádražní) Sklad náhradních protitlakových dveří (vchod ze křižovatky ulic Husova a Nádražní) Průhled odmořovací místností (vchod ze křižovatky ulic Husova a Nádražní)

Protitlakové uzávěry
u vchodu
ze křižovatky Husova - Nádražní

Pohled na vchodovou partii
zvenčí

Sklad náhradních
protitlakových dveří

Průhled odmořovací místností

Protitlakové stěny (vchod ze křižovatky ulic Husova a Nádražní) Jedna z centrálních chodeb napříč úkrytem Hygrometr, na němž se kontroluje konstantní relativní vlhkost v úkrytu Jedna z chodeb, upravených jako WC a umývárny

Protitlakové stěny
u vchodu
ze křižovatky Husova - Nádražní

Jedna z centrálních chodeb
napříč úkrytem,
vpravo kyslíková stanice
(deponie lahví s O2)

Hygrometr
ke kontrole stálé vnitřní atmosféry

Sociální zařízení

Výduchy ventilace do úkrytových prostor V části chodeb jsou dle přesného zmapovaného systému uloženy zachráněné fragmenty soch a ozdobného kamenného zdiva ze zlikvidované Královské kaple Sklad pomocného materiálu Filtroventilační komora č. 3

Detail na výduchy ventilace
v úkrytových prostorách

V části chodeb
jsou dle přesného systému uloženy
zachráněné fragmenty
ze zlikvidované Královské kaple

Sklad pomocného materiálu
(části ventilačních potrubí,
těsnění, zdravotnický materiál,
nosítka pro raněné)

Filtroventilační komora č. 3

Filtroventilační komora č. 3 - ventilátor Filtroventilační komora č. 3 - kolona kolektivních prachových filtrů Stojany pro umístění tlakových lahví k sycení ventilačního systému kyslíkem Filtroventilační komora č. 3 - manometr ventilace

Jeden z mnoha ventilátorů
(FVK č. 3)

Kolona
kolektivních prachových filtrů
ve filtroventilační komoře č. 3

Stojany
pro umístění
tlakových kyslíkových lahví

Manometr indikující tlak
ve ventilačním potrubí, vedle ukaza-
tele je umístěna tabulka s přepočtem
objemu vzduchu pro konkr. počet osob

Barometr na stěně jedné z mnoha chodeb Bedna s vyvíječi kyslíku do plynových masek Rudlík upravený k manipulaci s tlakovými lahvemi Ruční čerpadlo na pitnou vodu

Barometry,
rozmístěné v úkrytových chodbách,
měří tlak vzduchu
ve vnitřní atmosféře úkrytu

Plechová bedna
s inertním médiem, v němž jsou
uloženy okysličovadla určená
k instalaci do plynových masek

Vozík
k manipulaci s kyslíkovými lahvemi

Ruční pohon čerpadla vody
ze studny

zdroje: - Ing. Aleš Svoboda, R-ateliér, s.r.o.

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 14. dubna 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011