Pevnosti za II. sv. války\Bojové pevnůstky\Kulometné hnízdo v areálu Dejvických kasáren

Strážní a pozorovací palebné postavení, kasárna v Dejvicích

GPS souřadnice objektu:
50°5'51.79"N,14°23'41.47"E

Terénní průzkum:

1. 12. '06, Ivan Fuksa

Fotodokumentace:

1. 12. '06, Ivan Fuksa

Tento palebný a pozorovací objekt se nachází ve vnitrobloku Kasáren generála Heliodora Píky, přesně proti vstupní bráně do areálu. Osmihranná nástavba ční nad terén nádvoří a v případě bojové činnosti by osmi střílnami (neuzavíratelnými) mohla vytvářet souvislou kruhovou pozemní obranu. Poklop přístupové šachty leží bezprostředně vedle objektu, chodbička ústí do jediné malé střelecké místnosti. V areálu se nachází ještě jeden objekt podobné konstrukce.

Pozorovací a palebný objekt (pohled na S) Pozorovací a palebný objekt (pohled na SSV) Pozorovací a palebný objekt (pohled na SV) Pozorovací a palebný objekt (pohled na JV)
Pozorovací a palebný objekt,
v pozadí hlavní brána do areálu
kasáren z ulice Generála Píky
Pohled na objekt
z jihu
Snímek směrem k SV V pozadí úplně vlevo
je zřetelný násep Prašného mostu
(Svatovítská ulice)
Pozorovací a palebný objekt (pohled na JJV) Pozorovací a palebný objekt (pohled na J) Pozorovací a palebný objekt (pohled na SZ) Detail průzoru
Vstupní partie objektu
v popředí
Pohled směrem jižním SZ pohled,
v pozadí administrativní budova
kasáren
Pozorovací průzor,
dostatečně široký
pro případné vedení palby

autor: Petr Kunc

Původní článek z 9. února 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011