Poválečné fortifikace\Kryty Civilní obrany\Velitelské stanoviště štábu CO, Česká Třebová - Hliníky

VS štábu CO Hliníky, nad Českou Třebovou

GPS souřadnice objektu:

49°54'37.31"N,16°28'24.29"E

Terénní průzkum:

13. dubna '06, Pavel Vašata

Fotodokumentace:

13. dubna '06, Pavel Vašata

Dnes již dávno nepoužívané a opuštěné velitelské stanoviště štábu Civilní obrany České Třebové se nachází na výrazné kótě 477,0 m, 2 km severovýchodně od města, v bezprostřední blízkosti zahrádkářské osady Hliníky.

Zodolněný podpovrchový úkryt byl pravděpodobně vybudován v průběhu 50. let, jeho konstrukce je železobetonová, monolitická. Nakrytí zeminou činí průměrně 50 - 100 cm. Vstup do objektu je řešen schodištěm s protitlakovým uzávěrem a protiplynovou předsíní, objekt je opatřen také nouzovým výlezem šachtou k povrchu. Součástí VS je, vzhledem k dobrým podmínkám k pozorování směrem do celého údolí, v němž se město rozkládá, i železobetonová pozorovatelna o třech průzorech, přístupná zevnitř objektu.

Hlavní část interiéru zaujímá velitelský sál, s navazující kanceláří velitele CO města. Úkryt býval vybaven samostatnou elektrocentrálou a filtroventilačním zařízením.

Vchod do úkrytu VS Vyústění šachty nouzového výlezu Pozorovatelna První protitlakový uzávěr
Vchod do úkrytu VS Vyústění šachty
nouzového výlezu
Pozorovatelna,
jež je součástí VS
První protitlakový uzávěr
Vstupní chodba Vstupní chodba, ústící do sálu Velitelský sál Kancelář velitele
Vstupní chodba Vstupní chodba, ústící do sálu Velitelský sál
(plánovací místnost štábu)
Kancelář velitele
Tabule k zaznamenávání meteorologické situace Mechanická telefonní ústředna Pohled do velitelského sálu Chodba do technického zázemí
Tabule k zaznamenávání
meteorologické situace
Mechanická telefonní ústředna,
výrobek TESLA
Pohled do velitelského sálu Chodba
do technického zázemí
Chodba do technického zázemí Elektrorozvodna Filtrovna Demontované vzduchotechnické rozvody
Chodba
do technického zázemí
Elektrorozvodna Filtrovna
(zde bylo zřejmě umístěno
FVZ typu 300)
Demontované
vzduchotechnické rozvody
Generátorovna Rozvodné skříňě Chodba k nouzovému výlezu Chodba k nouzovému výlezu
Generátorovna
s patkami pro dieselagregát
Rozvodné skříňě
v generátorovně
Chodba k nouzovému výlezu Chodba k nouzovému výlezu 

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 2. listopadu 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011