Poválečné fortifikace\Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6\Filtroventilační soupravy

Filtroventilační soupravy,
instalované v rámci objektů prefabrikované konstrukce

Lze se setkat s využitím několika typů FVZ, podle roku výstavby a materiálních možností útvaru. Nejstaršími soupravami, jimiž byly vybavovány zejména objekty budované v systému OPO na západní hranici (nejen ÚŽ-6, ale především KŽ-4), jsou od roku 1956 sovětské FVZ řady FVKP (s 1 až 4 filtry FP-50 a hodinovým výkonem 50 m3.hod-1), licenčně vyráběné v n.p. ZVVZ Milevsko, závod Vestec v letech 1959-1965. Jednotlivé v ČSSR zdokonalené typy původního FVKP jsou FVKP-M 1 a později FVKP-M 1-E, pro objekty s větší úkrytovou místností byl zaveden typ FVKP-M 2. Pro použití v ocelových úkrytech ÚO-1 až 3 a v úkrytech z tkaninových pytlů ÚT-1 a ÚT-2 bylo roku 1959 ještě zavedeno PFVZ-50 s ručním pohonem. V 80. letech již byly do všech objektů projektovány čs. soupravy FILEK - FVZ-100 a FVZ-150 z roku 1983.

Filtroventilátor nasává vzduch přes uzávěr proti tlakové vlně (nebo nouzově přes štěrkový tlumič ve skruži) do filtrů s účinností proti chemickým, radioaktivním a biologickým otravným látkám, a zároveň vytváří v úkrytové místnosti přetlak, zabraňující vnikání BCHL netěsnostmi z vnější atmosféry.

Například MV SR dosud v rámci snižování zásob materiálu CO nabízí některé soupravy a součásti starších FVZ k odprodeji:

FVKP-M 1

...

4050,00 Sk

 

FP-50

...

2080,00 Sk

FVKP-M 1-E

...

4580,00 Sk

 

FP-100

...

4090,00 Sk

FVKP-M 2

...

6158,00 Sk

 

FP-100/200

...

7130,00 Sk

Komínek FVZ ústí vždy v zadní části úkrytové místnosti a je uzavíratelný pákovým šoupátkem UZ-1-70-KN. Samotný ventilátor je umístěn v rohu místnosti na trubkovém stojanu, který je pomocí aretačního šroubu zapříčen mezi podlahou a stropem a není v objektu zabudován napevno.

Ventilátor byl při mírovém provozu objektu používán často též pro odvlhčování úkrytové místnosti větráním (což bylo nutné zvláště u objektů se špatně provedenou vnější a mezirámovou asfaltovou izolací), v takovém případě však vzduch proudil mimo kolonu s filtry, FP-50 byly v době míru zaslepeny, aby nedocházelo k degradaci náplně (sorbentu) vlivem vlhkosti, která je u většiny podzemních objektů velkým problémem a příčinou progresivní koroze veškerého uskladněného materiálu (teplý vzduch z atmosféry dosahuje ve chladném nitru objektu rosného bodu - není již schopen vázat takové množství vodní páry - a pára ze vzduchu tudíž kondenzuje na pevných předmětech).

Prefabrikovaný nástavec na vnějším ústí komínku sání ventilace Pákové šoupátko UZ-1-70-KN Umístění FVZ v úkrytové místnosti 400x185 cm Umístění FVZ v úkrytové místnosti 600x185 cm
Prefabrikovaný typ nástavby
umisťované na vývod komínku
sání ventilace
Pákové šoupátko UZ-1-70-KN,
včetně pryžové těsnící spojky
s upinadlem, nasazené na vyústění
komínku ventilace uvnitř objektu
Úkrytová místnost 400x180 cm
úkrytu ÚŽ-6c, umístění FVZ lze vytušit
z vyústění komínku
(v zadním rohu na levé stěně)
Úkrytová místnost 600x180 cm
úkrytu ÚŽ-6a zařazeného do TRHS,
umístění FVZ je patrné z vyústění ko-
mínku (na pravé straně zadní stěny)

FVKP-M 1. Filtrační kolonu tvoří 2 filtry FP-50, umístěné na podstavci (bedně) vedle ručního ventilátoru RV-49. Ventilátor je schopen dodat 100 m3 vzduchu za hodinu.

Kompletní sestava FVKP-M 1, umístěná na trubkové konzoli, vzepřené o strop
Kompletní sestava FVKP-M 1
umístěná na dřevěné přepravní bedně
v úkrytu ÚŽ-6
(nejčastější použití)

FVKP-M 1-E. Filtrační kolonu tvoří opět 2 filtry FP-50, odlišné je využití elektro/ručního ventilátoru ERV-49 (výkon 0,18 kV). Ventilátor je schopen dodat 400 - 450 m3 vzduchu za hodinu, při zapojení kolony filtrů činí objem vyměněného vzduchu 300 m3.hod-1.

Filtroventilační zařízení FVKP-M 1-E

- typ:

FVKP-M 1-E

- výrobce:

ZVVZ Milevsko, n.p.

- rok výroby:

není známo

- hmotnost celé soupravy v bednách:

252 kg (celkem 3 přepravní bedny)

- hmotnost ventilátoru ERV-49:

22 kg

- hmotnost jednoho
filtru FP-50:

30 kg

- počet otáček ventilátoru ERV-49:

3000 ot./min. (elektrický pohon), 46 ot./min. (ruční pohon)

Filtroventilační zařízení
FVKP-M 1-E

- příslušenství:

1) ventilátor ERV-49

2) klika ventilátoru 

3) krytka hřídele ventilátoru

4) podložka ventilátoru

5) měřič množství vzduchu

6) koleno s uzávěrem a nástavcem

7) koleno s uzávěrem

8) koleno

9) T kus s uzávěrem

10) tvarovka horní

11) nádoba s olejem PL 1 litr

12) nádoba prázdná 1/2 litru

13) stahovák pryžové spojky

14) spojka pryžová

15) těsnění pryžové

16) podložka pryžová

17) klíč matkový OK 9-10
klíč matkový OK 11-12
klíč matkový OK 14-17
klíč matkový OK 19-22

18) šroub M10x40
šroub M8x25
vrut M8x80
matice M10
matice M8
podložka 10,2
podložka 8,2
pásek stahovací pozink.

19) klíč pro FP-50

20) vlna čistící

21) záznamník

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks


1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

8 ks

4 ks

1 ks

1 ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
10 m

1 ks

20 dkg

1 ks

Ventilátor ERV-49

Ventilátor ERV-49
(pohled ze strany převodní skříně)

Ventilátor ERV-49

Ventilátor ERV-49
(pohled ze strany sacího ústí)

Filtr FP-50

Filtr prachový FP-50
Jedna ze tří přepravních beden soupravy FVKP-M 1 Uložení součástí FVKP-M 1 v jedné ze tří přepravních beden Dřevěná přepravní bedna soupravy FVKP-M 1 Štítek se soupisem součástí FVKP-M 1
Jedna ze tří přepravních beden
soupravy FVKP-M 1
Uložení ventilátoru ERV-49
a trubních součástí
soupravy FVKP-M 1
Přepravní bedna
soupravy FVKP-M 1
Štítek se soupisem
všech částí kompletu,
uložených v jednotlivých
přepravních bednách

FVKP-M 2. Jediným rozdílem oproti FVKP-M 1-E je použití 3 filtrů FP-50, z důvodu zvýšení objemu vzduchu pro potřeby větší úkrytové místnosti, například v ÚŽ-6d.


Filtroventilační zařízení FVKP-M 2

- typ:

FVKP-M 2

- výrobce:

ZVVZ Milevsko, n.p.

- rok výroby:

není známo

- hmotnost celé soupravy v bednách:

252 kg (celkem 3 přepravní bedny)

- hmotnost ventilátoru ERV-49:

22 kg

- hmotnost jednoho
filtru FP-50:

30 kg

- počet otáček ventilátoru ERV-49:

3000 ot./min. (elektrický pohon), ruční pohon - není známo

- příslušenství:

1) ventilátor ERV-49

2) klika ventilátoru 

3) krytka hřídele ventilátoru

4) podložka ventilátoru

5) měřič množství vzduchu

6) koleno s uzávěrem a nástavcem

7) koleno s uzávěrem

8) koleno

9) T kus s uzávěrem

10) tvarovka horní

11) nádoba s olejem PL 1 litr

12) nádoba prázdná 1/2 litru

13) stahovák pryžové spojky

14) spojka pryžová

15) těsnění pryžové

16) podložka pryžová

17) klíč matkový OK 9-10
klíč matkový OK 11-12
klíč matkový OK 14-17
klíč matkový OK 19-22

18) šroub M10x40
šroub M8x25
vrut M8x80
matice M10
matice M8
podložka 10,2
podložka 8,2
pásek stahovací pozink.

19) klíč pro FP-50

20) vlna čistící

21) záznamník

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks


1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

8 ks

4 ks

1 ks

1 ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
10 m

1 ks

20 dkg

1 ks

FVZ-100. Výkon činí 100 m3.hod-1, použit je 1 filtr KFM-200, dříve i FMP-180 M.

Filtroventilační zařízení FVZ-100, instalované na přepravní bedně

- typ:

FVZ-100

- výrobce:

ZVVZ Milevsko, n.p.

- rok výroby:

není známo

- hmotnost celé soupravy v bednách:

147 kg (celkem 2 přepravní bedny)

- tlaková odolnost v přetlakové fázi:

0,45 MPa

- hmotnost
filtru KFM-200:

18,7 kg (FMP-180 M: 35 kg)

- napájení ventilátoru:

220 V nebo ruční pohon

Filtroventilační zařízení
FVZ-100
   

Filtr kolektivní KFM-200

Filtr kolektivní KFM-200
Filtr kolektivní FMP-180 M
Filtr kolektivní FMP-180 M

FVZ-150. Výkon činí 150 m3.hod-1, použit je 1 filtr KFM-200, dříve i FMP-180 M. Doba montáže v úkrytu trvá dvěma osobám méně než 20 minut.


Filtroventilační zařízení FVZ-150, včetně dvou protitlakových uzávěrů k instalaci na sací komínek

- typ:

FVZ-150

- výrobce:

ZVVZ Milevsko, n.p.

- rok výroby:

od 1983

- hmotnost celé soupravy v bednách:

155 kg (celkem 2 přepravní bedny)

- tlaková odolnost v přetlakové fázi:

0,3 MPa

- hmotnost
filtru KFM-200:

18,7 kg (FMP-180 M: 35 kg)

- napájení ventilátoru:

220 V, 12 V nebo ruční pohon

   
   
   
   
   

zdroje: - Kohoutek, J.: Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému
  nebezpečí, MO ČR - AVIS, Praha 2005
- pan Leoš Hornung

autor: Petr Kunc

Původní článek z 18. dubna 2007
byl naposledy upravován 2. ledna 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011