Poválečné fortifikace\Nezařazené vojenské objekty\Cvičiště Mírov

Ruiny na Mírově

GPS souřadnice objektu:

50°6'8.25"N,16°10'53.56"E

Terénní průzkum:

26. srpna '04, P. Kunc, M. Čáp

Fotodokumentace:

26. srpna '04, Petr Kunc
19. prosince '04 Jan Bezr

Zákres oplocení areálu Cvičiště Mírov
Zákres oplocení areálu
Cvičiště Mírov

Areál, ležící na zalesněném návrší v hloubi lesů na jih od Kostelce nad Orlicí, byl vybudován někdy na počátku 60. let. Ve vojenských materiálech je zmiňován jako "Chemické cvičiště Mírov", avšak po celou dobu své existence byl objekt úzce spjat s působením 21. PRTZ (pohyblivá raketová technická základna), VÚ 3535 Kostelec nad Orlicí.

21. PRTZ vznikla roku 1963 v Žamberku jako VÚ 1538, redislokována do Kostelce byla roku 1974 jako VÚ 3535. Krycí název útvaru zněl "dělostřelecká základna". Útvar zajišťoval servis kompletů 9K79 Točka a 9K72 Elbrus ve prospěch těžkých dělostřeleckých brigád ČSLA. K jeho zrušení došlo roku 1993.

Pohyblivá raketová technická základna (a to především její technická a dopravní baterie) využívala Cvičiště Mírov k nácviku plnění operačně-taktických raketových nosičů kapalnými PHM, prováděny zde byly též kontroly elektroinstalace a rovněž úkony sestykování cvičných hlavic s nosiči (tzv. "stykovka"). Dále se zde konal výcvik při nočních poplaších k výjezdu techniky, navazování spojení a montáž telefonních sítí.

Izotermické vozidlo 9F21/9F213 Izotermické vozidlo 9F21/9F213
Izotermické vozidlo 9F21/9F213 při vykládání kontejneru s hlavicí
(ilustrační foto)

Vnější plot kolem prostoru ohraničuje 63 ha lesního porostu, v jehož centru, za vnitřním oplocením, bylo vybudováno zpevněné prostranství s asfaltovou plochou, kde byly prováděny cvičné úkony, jehož se z techniky PRTZ účastnily zejména přepravníky 2T3M - tahač Zil-157/Zil-131 s návěsem k přepravě nosičů, izotermické stanice 9F21 na Zil-157, automobilní cisterny 2G1 / 2G1U na Zil-157, tahače T-813 8x8. Detaily výcviku plnění PHM, prověrek raket, sestykování s bojovou hlavicí a úplný výčet techniky PRTZ je uveden v samostatném pojednání o činnosti technické baterie oddílu těžké dělostřelecké brigády. Poddůstojníci se školili u 331. tdb v Hranicích na Moravě.

Kontejner 9Ja249 Manipulace s kontejnerem a bojovou hlavicí Manipulace s kontejnerem a bojovou hlavicí (srovnání velikosti hlavice a kontejneru)
Manipulace s kontejnerem a bojovou hlavicí
(ilustrační foto)

Celý areál byl v případě potřeby napříč průjezdný, od silnice III/3162 směrem do lesů. Po pravé straně hlavní průjezdné komunikace stojí strážnice (v jedné místnosti byla též pobočková telefonní ústředna) a dříve zde byly též tři dřevěné skladovací a ubytovací baráky. Dvoupatrová zděná štábní budova (kanceláře, učebna, ubytování) byla zbudována až na sklonku 80. let a do ukončení provozu cvičiště již nebyla dokončena ani fasáda, budova však byla částečně užívána.

Pamětníci si ve spojitosti se Cvičištěm Mírov vzpomínají rovněž na výcvik 41. samostatného dopravního dělostřeleckého oddílu z posádky Dašice, který při svých úkolech přepravy bojových hlavic s PRTZ úzce spolupracoval, zejména při nácviku "stykovky". Tento oddíl měl ve výzbroji především izotermické stanice 9F21 na podvozku Zil-157KE-1, izotermické stanice na podvozku T-813 a přepravníky 2T3 / 2T3M.

Areál byl armádou opuštěn v první půli 90. let, krátce po vyřazení operačně - taktických raket země - země z výzbroje. Dřevěné baráky byly sanovány, v areálu proběhl průzkum ke zjištění kontaminace podloží chemickými látkami. V roce 1999 byl areál bezúplatně převeden do vlastnictví města Kostelec nad Orlicí.

Strážnice při vjezdu... ... je zarostlá, není znát ani přístupová cesta... ... a je, stejně jako zbytek budov, totálně vyrabovaná Latriny pod širým nebem
Strážnice při vjezdu... ... je zarostlá,
není znát ani přístupová cesta...
... a stejně jako zbytek budov
je totálně vyrabovaná
Latriny pod širým nebem
Hlavní a jediná větší budova areálu... ... a ještě jednou z druhé strany Interiér budovy Průlez do druhého patra
Štábní budova
již nebyla ani omítnuta...
... a ještě jednou táž
z druhé strany
Interiér budovy Průlez do druhého patra
Umývárna Chodba Jeden ze skladů v přízemním křídle štábní budovy To budou nejspíš jídelní stolečky
Umývárna Chodba Jeden ze skladů
v přízemním křídle štábní budovy
To budou nejspíš...
jídelní stolečky
Opuštěná místnost Sál Východ
Opuštěná místnost,
bez známek původního vybavení
Sál Východ

S výcvikem PRTZ v polesí Mírov souvisí i pohotovstní úkryt typu ÚO-3 (poblíž byl zřejmě zodolněný okop pro techniku). Zajímavá je dozdívaná vstupní partie s využitím protitlakových dveří Ždv-2.

Levá strana objektu A tentýž zprava Vchod kryjí tlaková vrátka Vnitřní dveře
Úkryt pohledem zleva... ... a z pravé strany Vchod krytý tlakovými vrátky
československé provenience ŽDV-2
Ještě jedny pancéřované dveře
vedou z předsíňky vyzděné z cihel
Vejčitý tvar vnitřku objektu Díra ven k povrchu
Uvnitř úkrytu ÚO-3
(vejčitá vyztužená konstrukce)
Díra ven na povrch
na opačné straně objektu

zdroje: - Anton - Vzpomínky příslušníků 331.těžké dělostřelecké brigády
- pan Jaromír Rážek
- Jan Bezr, 1. Airsoft Team Kostelec nad Orlicí

- Jim Webster, www.jedsite.info
- H.-J. Kaiser, www.rwd-mb3.de
- Ракетная техника, rbase.new-factoria.ru

autor: Petr Kunc

Původní článek z 26. srpna 2004
byl naposledy upravován 17. března 2010

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011