Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Pozorovatelna CO ve Staříči, nad Frýdkem - Místkem

Pozorovatelna CO, Staříč

GPS souřadnice objektu:
49°41'30.43"N,18°16'16.73"E

Terénní průzkum:

4. února '07, Petr Bělošický

Fotodokumentace:

4. února '07, Petr Bělošický

Jedná se o jednu z pěti pozorovatelen (další se nachází například nedaleko Skalice), vybudovaných v letech 1958 - 1960 z podnětu tehdejšího Okresního národního výboru ve Frýdku - Místku. Všechny zdejší objekty jsou shodného typu, jejich pozorovací sektory se částečně překrývají. Osádky měly zajištěno přímé spojení telefonní linkou (či přenosnou radiostanicí) na VS štábu CO ve městě Frýdku - Místku. Nad Staříčí je objekt umístěn na výrazné kótě Kamenná, 385,1 m n.m. Výhled třemi průzory směřuje na Důl Staříč II a dále na Paskov (SSZ), dalším pozorovacím směrem je SZ (Stará Ves nad Ondřejnicí, Klimkovice) a ZZJ (Fryčovice, Příbor). Do jediné pozorovací místnosti se vstupuje krátkou šachtičkou přes pancéřový poklop a ocelová dvířka. Na povrch vyčnívá komínek samovolné ventilace a komínek vytápěcí soupravy, oba utěsnitelné přetlakovou klapkou.

Pohled na pozorovatelnu CO od západu Pozorovatelny v okrese Frýdek - Místek jsou spravovány ÚZSVM Vstupní partie pozorovatelny Pravý průzor
Pohled na celou stavbu
od západu
Všechny pozorovatelny CO
v okrese Frýdek - Místek jsou spra-
vovány ÚZSVM a udržovány alespoň
základním ošetřením kovových částí
Vstupní partie Pravý průzor
(všechny průzory jsou uzavřené
plechovým utěsněním)
Čelní pohled na objekt Levý průzor

Uzávěrem vchodu je typizovaný pancéřový poklop

V šachtičce následují druhá dvířka
Čelní pohled na objekt
na čelní stěně dochovaný
držák pro anténu radiostanice
Levý průzor,
pozorováním namířený ku Příboru.
V pozadí vrcholky
Moravskoslezských Beskyd
Typizovaný ocelový poklop
tvoří první uzávěr vchodu
V šachtičce
následují druhá dvířka
Pohled zpět, do přístupové šachtičky s se stupačkami k východu Přetlaková klapka    
Pohled zpět,
do přístupové šachtičky
se stupačkami k východu
Přetlaková klapka,
uzavírající komínek ventilace
   
Interiér pozorovací místnosti Interiér pozorovací místnosti Interiér pozorovací místnosti
Interiér pozorovací místnosti

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 3. května 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011