Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\ÚZSVM hledá správce pozorovatelen

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá správce pozorovatelen

V oficiálních zprávách poválečné fortifikace příliš často nefigurují, a proto jsem neváhal uvést toto oznámení ÚZSVM, jež nastiňuje jejich osudy. Nuže, slezští bunkrologové, snad se otevírá éra nových rekonstrukcí...
Pozorovatelna CO, Staříč
Pozorovatelna CO ve Staříči
u Frýdku - Místku

Frýdek - Místek, 17.5.2004. Nového správce tří pozorovatelen hledá ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), kterému přešla na základě zákona příslušnost hospodařit s těmito objekty po zrušeném okresním úřadu Frýdek-Místek. ÚZSVM proto hledá jinou organizační složku státu, případně další subjekty z řad územních samosprávných celků, které by stavby tak specifického charakteru využily. Jejich demolice by byla, vzhledem ke stavebnímu provedení značně finančně náročná, ba dokonce technicky nemožná.
Pozorovatelny byly vybudovány bez ohledu na vlastnické vztahy k pozemkům a až v 90. letech minulého století došlo k jejich dodatečnému zaměření a k zanesení do katastru nemovitostí.
Pozorovatelna byla stavba o velikosti přibližně 4x3 m a byla řešena jako železobetonová konstrukce krabicového tvaru, z větší části zapuštěná do terénu se třemi průzory.
V letech 1958-60 byl Okresním národním výborem ve Frýdku-Místku na úpatí pohoří Beskyd vybudován systém pěti pozorovatelen, ze kterých bylo možno pozorovat nejen vlastní sektory, ale i sektory sousedních pozorovatelen, se snadným napojením na telefonní síť a propojením na velitelské stanoviště civilní obrany.

autor: Petr Kunc

Původní článek z 1. listopadu 2005
byl naposledy upravován 5. října 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011