Poválečné fortifikace\Kryty Civilní obrany\Sklepní úkryt Civilní obrany v Chrudimi, 60. léta

Úkryt Civilní obrany v suterénu zděné bytové výstavby ze 60. let (Chrudim)

GPS souřadnice objektu:

-- -- --

Terénní průzkum:

4. května '07, P. Kunc

Fotodokumentace:

4. května '07, P. Kunc

Půdorys popisovaného krytu Podélný řez objektem

Půdorys popisovaného krytu
 

Podélný řez objektem

Úkryt, zřízený mezi lety 1960-62 v suterénu dvoupatrové zděné budovy na jednom z Chrudimských sídlišť, je typickým představitelem vestavěných malokapacitních krytů CO, masově budovaných při rozsáhlých bytových výstavbách 50. a 60. let. Jedná se o stálý tlakově odolný úkryt 4. třídy odolnosti (těsnost proti přetlaku v čele tlakové vlny minimálně 0,1 MPa), rozpočtové náklady na stavbu dosáhly 207,4 tis. Kčs.

Maximální projektovaná kapacita činí 150 ukrývaných osob (260 m2, z toho úkrytové prostory tvoří 162 m2), doba zpohotovnění byla normována na 6-12 hodin od vyhlášení poplachu. Krytové družstvo sestávalo ze 4 členů. Plně obsazený objekt měl zabezpečit ochranu osob po dobu minimálně 72 hodin při ventilačním režimu filtrace nebo 3 hodiny v izolaci od okolního prostředí. V míru byl objekt využíván jako sklad.

Schéma zapojení filtroventilačního zařízení FVZ 300c/60
Schéma zapojení FVZ 300c/60

Konstrukce suterénního prostoru, v němž se kryt nachází, je železobetonová, se stropem navíc zpevněným železobetonovými překlady. Vstup do úkrytu je jediný, z přilehlé trojpodlažní budovy, řešený dvěma protitlakovými dveřmi (typ D1,5 a DO), s protiplynovou odmořovací místností. Nouzový výlez je řešen typizovanou variantou s uzávěrem poklopem PO. Úkrytovým prostorem jsou 3 místnosti, každá pro 50 ukrývaných, s přilehlým skladem materiálu CO. Objekt je vybaven filtroventilačním zařízením typu FVZ 300c/60 (r. v. V/1965), dodávajícím 300 m3 vzduchu za hodinu, vlastní kanalizací, WC, akumulačními kamny, telefonním spojením, radiomajákem. Dieselagregát, stejně jako nezávislý zdroj pitné vody, chybí, nacházejí se zde pouze dvě zásobní nádrže. Běžné údržbové větrání bylo prováděno jednak pomocí FVZ, ale i pomocí dvou menších ventilátorů. Na konci 90. let byl úkryt deaktivován, prostory v současnosti slouží jako obyčejný sklep.

Vstup do úkrytu ze suterénu budovy Vstupní chodba s protiplynovou předsíní pro očistu Pohled vstupní chodbou nazpět k východu Nouzový výlez - poklop typu PO

Vstup do úkrytu ze suterénu
budovy, zajištěný mřížovými dveřmi

Průhled vstupní chodbou
s protiplynovou předsíní

Pohled vstupní chodbou nazpět

Poklop PO,
uzavírající nouzový výlez

Pohled nouzovým výlezem Pohled od předsíně před filtroventilační komorou Kabinka WC Filtroventilační zařízení FVZ 300c - typ 60

Pohled nouzovým výlezem,
v chodbě vzadu jsou patrné stupačky
k povrchu

Pohled od předsíně,
za níž následuje
filtroventilační komora

Kabinka WC

FVZ 300c - typ 60
(kolona tří kolektivních filtrů
KF-100 chybí)

Ventilátorový agregát Dvojice TUKM, jeden na přívodu vzduchu od vnějšího komínku, druhý na přívodu ze sacího koše u vchodu do úkrytu Videozáznam provozu FVZ 300c/60 Úkrytová místnost

Ventilátorový agregát
(na elektrický, či nouzový ruční pohon)

Dvojice tlakových uzávěrů
s kovovou membránou TUKM
proti tlakové vlně, umístěná
na přívodu vzduchu pro FVZ

Videozáznam provozu FVZ
(provoz na el. energii ze sítě)

Jedna z úkrytových místností

Vyústění rozvodů vzduchu Ventilátor ve stěně úkrytové místnosti Zásobní nádrže pitné vody Akumulační kamna v jedné z úkrytových místností

Vyústění rozvodů vzduchu

Ventilátor
k běžnému větrání v úkrytu

Zásobní nádrže
na pitnou vodu
v jedné z úkrytových místností

Akumulační kamna

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 6. července 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011