Poválečné fortifikace\Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6\VS v Máteřovském rozptylu, letiště Pardubice

Zodolněné velitelské stanoviště 47. PzLP, Máteřovský rozptyl,
vojenské letiště Pardubice

Půdorys objektu zodolněného VS
Půdorys objektu zod. VS
 

GPS souřadnice objektu:
50°0'24.86"N,15°42'43.33"E

Terénní průzkum:

4. 5. '07, Petr Kunc

Fotodokumentace:

4. 5. '07, Petr Kunc

Rozptyl Starý Máteřov náleží letišti Pardubice, v první polovině 70. let zde bylo zbudováno celkem 18 zodolněných úkrytů letadel, 6 úkrytů ÚŽ-6 pro létající personál, několik zodolněných stání pro pozemní techniku. Pro potřeby štábu 47. průzkumného leteckého pluku byla vybudována správní budova včetně podzemního velitelského stanoviště, pro potřeby VS 1., 2. a 3. technické letky byl vybudován identický objekt nedaleko (50°0'29.79"N,15°42'50.84"E).

Objekt zodolněného VS 47.PzLP přiléhá ke zděné správní budově, z jejího suterénu se též dovnitř vstupuje. Oba dva tyto zdejší objekty (VS pluku i VS technických letek) jsou po stavební stránce identické. Jedná se o komplex dvou pracovních úkrytů, každý dle typového podkladu C - 20010, vypracovaného VPÚ Praha (úkryty dle C - 20010 byly často projektovány jako pohotovostní úkryty v rámci protiletadlových raketových oddílů PVOS pro systém PLRK S-125 Něva).

Tyto dva původně samostatné objekty, tvořené vlastní úkrytovou - pracovní místností, filtroventilační komorou, výklenkem pro suché WC a protiplynovou předsíní, jsou zde spojeny přístupovou chodbou, navíc je přidána ještě společná vodárna zkombinovaná se skladem materiálu.

Správní budova, z jejíhož suterénu se do úkrytu vstupuje
Správní budova,
z níž se do VS vstupuje. Kanceláře
byly obsazeny techniky letek, rojů, ILS
Přístupové schodiště
Za dveřmi č. 6 se po schodišti
sestoupí do úkrytu VS

Výměna vzduchu a potřebný přetlak byl zajišťován filtroventilační soupravou FILEK FVZ-150 (výkon 150 m3 vzduchu za hodinu), poháněnou elektricky ze sítě nebo z akumulátoru 12V/105 A hod., případně manuálně klikou. Elektrické rozvody, napojené na síť, bez vlastního zdroje el. energie, zajišťují osvětlení a vytápění objektu el. topením. Sdělovací zařízení obsahuje telefonní spojení a třístavovou poplachovou signalizaci, ve stropu úkrytové místnosti je proveden utěsnitelný trubkový prostup pro anténu rádiového spojení.
Úkrytová místnost

Úkrytová místnost
s dochovaným rozvodem vzduchu a elektroinstalacemi. Na podlaze leží
dvě kovové palandy jakožto pozůstatek původního vybavení

Jednotlivé místnosti dle ozna-
čení v projektové dokumentaci:
1. Vstupní chodba
2. I. předsíň
3. II. předsíň (protiplynová)
4. III. předsíň
5. Suchý WC
6. Filtroventilační komora
7. Úkrytový prostor
8. Nouzový výlez
9. Vodárna a sklad materiálu
Podélný řez jednou ze dvou úkrytových místností Příčný řez úkrytovou místností
Podélný řez jednou ze dvou úkrytových místností Příčný řez úkrytovou místností
(v místě filtoventilační komory)

 

Přístupové schodiště pohledem z chodby k úkrytu Průhled chodbou směrem od úkrytových místností Průduch do vnější atmosféry Elektrické čerpadlo v místnosti vodárny
Přístupové schodiště z budovy,
prvním z uzávěrů vchodu jsou
dveře ŽDV-9
Průhled chodbou
směrem od úkrytových místností
k východu
Průduch do vnější atmosféry
(ve stěně přístupové chodbičky)
Elektrické čerpadlo,
umístěné ve vodárně
Protitlaková příčka Odr-2, za níž následuje jeden ze dvou úkrytů I. předsíň jednoho z úkrytů II. předsíň (protiplynová) jednoho z úkrytů Úkrytová místnost
Protitlaková příčka Odr-2,
v níž jsou zasazeny dveře ŽDV-2.
Odr-2 se osazují vždy stranou se
silnějším oplechováním ven z úkrytu
I. předsíň jednoho z úkrytů,
zde je umístěn rozvaděč a hl. vypínač
elektrické energie
Pohled do protiplynové
předsíně, zde bylo instalováno zaříze-
ní pro speciální očistu v úkrytech ÚŽ-6
(výrobce OZ 042 Olomouc)
Úkrytová místnost
Vyústění rozvodu vzduchu ve filtroventilační komoře Hermeticky utěsněné kabelové prostupy Nika pro elektrorozvaděč Vstup do filtroventilační komory
Vyústění rozvodu vzduchu
ve filtroventilační komoře. Všechny
vnější i vnitřní izolace jsou provedeny
ze 2 vrstev Sklobitu na zákl. penetraci
Kabelové prostupy
jsou těsněny trvale pružným tmelem
s vrchním epoxydovým nátěrem, nebo
též hliníkovou vatou s Elmafixem
Nika pro elektrorozvaděč
v I. předsíni druhého úkrytu
Vstup do FVK,
v níž bylo umístěno
filtroventilační zařízení typu FILEK
Plynotěsné dveře ŽDV-6/II Detail přetlakové klapky (boční pohled) Detail přetlakové klapky (pohled zvenčí) Detail přetlakové klapky (pohled zevnitř)
Plynotěsné dveře ŽDV-6/II,
vybavené přetlakovými klapkami
Detail přetlakové klapky
(boční pohled)
Detail přetlakové klapky
(pohled zvenčí)
Detail přetlakové klapky
(pohled zevnitř)
Kanálek trativodu v protiplynové předsíni III. předsíň se vstupem do úkrytové místnosti Úkrytová místnost Úkrytová místnost
Kanálek trativodu,
jenž ústí do štěrkového drenážního
lože, na němž je celý objekt vystavěn
III. předsíň,
z níž se vstupuje do bočních komor
a do úkrytové místnosti
Úkrytová místnost
(vzadu pokračuje
šachta nouzového výlezu)
Úkrytová místnost
se neomítala, mezery mezi rámy
Žra - 19 byly pouze zahlazeny a stěny
nabíleny Latexem s Lukofobem
Lampy vnitřního osvětlení      
Lampy vnitřního osvětlení
(zářivky s vyšší svítivostí byly již
demontovány)
     

zdroje: - archiv autora
- pan Ľubomír Hrečko

autor: Petr Kunc

Původní článek z 9. května 2007
byl naposledy upravován 27. dubna 2010

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011