Hlavní nabídka\Úvodní strana

Projekt Fortifikace.net je zaměřen především na problematiku novodobých pevnostních staveb ve spojitosti s územím naší vlasti, ať již se jedná o opevnění Republiky Československé, Luftschutz - Splitterschutzzelle a protiletecké kryty z dob protektorátu Böhmen und Mahren či poválečné úkryty Civilní ochrany. I ve druhé půli dvacátého století v tehdejší ČSSR vznikaly rozsáhlé příhraniční linie, vnitrozemské sítě protichemických hlásek a protivzdušných pozorovatelen, monumentální areály raketových základen, podzemní depoty, velitelská stanoviště a řada dalších objektů, hodných badatelského zájmu. Rádi bychom Vám ukázali, že tyto stavby nejsou jen marné, přírodu hyzdící mrtvé ruiny představující zlo období, ve kterém a za jakým účelem vznikaly. Staly se součástí paměti krajiny - naší paměti.

Petr Kunc et al., 2006

Neměli byste zane-
chat bez povšimnutí

Budujme stát pro 40 milionů

122. raketová brigáda SA v Hranicích na Moravě

PRTB Kozlov

Teritoriální radiační hlásná síť

Diskusní fórum

Databáze objektů

Otevři databázi

Zadej nový objekt

FAQ

Poslední publikované články:
Víte o opuštěném vojenském objektu? Napište nám...

N

Petr Kunc, 12.6.2011

... třeba právě Vámi lokalizovaný objekt není doposud zanesen do databáze, není přesně objasněn jeho účel v rámci ČSLA. Pomůžeme Vám najít přesné informace k "tajemným" stavbám ve Vašem okolí, ať již se jedná o neznámé bývalé vojenské areály, úkryty, podzemí.

Chcete komentovat v článcích popsané objekty, váží se k nim Vaše vzpomínky z VZS?

Kontaktujte nás e-mailem.

ÚŽ-6a VEČ 5270 - Cífer

N

Petr Kunc, 12.6.2011

První rekonstrukce objektu ÚŽ-6 do původní podoby po aktivaci družstvem TRHS.

Studie Taktické jaderné prostředky ČSLA

N

Vladimír Mohyla, 10.1.2011

Budiž příspěvkem k tématu neodmyslitelně spjatému s fortifikacemi druhé poloviny 20. století, o němž v takto ucelené podobě v češtině dosud chybělo fundované pojednání.

Pozorovatelny v areálu dolu Václav v Orlové

N

Petr Kunc, 18.7.2010

Krátké shrnutí o několika dnes již neexistujících německých pozorovacích objektech v místě bývalého dolu Václav v Orlové.

Záložní VS 3. divize PVOS, Hvožďany

N

Willy, 5.3.2010

Objekt nedaleko Bechyně, který byl v letech 1963-86 využíván jako záložní velitelské stanoviště nejdůležitějšího svazku PVOS v ČSSR.

starší novinky >>

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu: