Pevnosti za II. sv. války\Pozorovatelny\Pozorovatelny v areálu dolu Václav v Orlové

Pozorovatelny v areálu bývalého dolu Alpinenschacht - Václav - Pionýr

Pozorovatelna s betonovým pozorovacím zvonem - přístup po schodišti
Srovnávací sestavení leteckých snímků dolu Václav
z let 1954 (ČB, vlevo) a 2008 (BAR, vpravo), objekty byly rozmístěny
přibližně v trase, vyznačené čerchovanou červenou linií

Důl Václav fungoval v letech 1900-1967. Těžba dosáhla maxima v období 2. světové války, mezi lety 1940-1944. V této době byla v areálu dolu rovněž vybudována soustava pozorovacích objektů Luftschutz (protiletecké ochrany).

GPS souřadnice objektu:

49°51'5.201"N, 18°24'22.493"E

Terénní průzkum:

23. září '06, IV/2010, Michal Tkáč

Fotodokumentace:

23. září '06, Michal Tkáč

Objekty byly vybudovány přibližně podél vlečky, procházející areálem ve směru východ - západ.

Jednalo se o klasické pozorovací objekty německé provenience, monolity válcového tvaru, se vchodem krytým předsazenou protitlakovou stěnou. Tloušťka řídce armovaných železobetonových stěn objektů byla cca 30 cm. Část byla vybudována jako jednopatrová, část objektů byla zvýšená, dvoupatrová, pro zajištění většího rozhledu. Průzory byly rozmístěny rovnoměrně v počtu 4-5, byly vybaveny ocelovou štěrbinou.

Objekty byly dle pamětníků využívány ještě v poválečném období pro cvičení Lidových milicí, z této doby zřejmě pochází dodatečně vybudované železobetonové spojovací zákopy.

Dvoupatrová pozorovatelna Interiér pozorovatelny Celkový pohled na dvoupatrovou pozorovatelnu Celkový pohled na dvoupatrovou pozorovatelnu
Dvoupatrová pozorovatelna Interiér pozorovatelny,
dnes již bez vybavení
(původně dřevěné konstrukce)
Celkový pohled
na dvoupatrovou pozorovatelnu
Celkový pohled
na dvoupatrovou pozorovatelnu
Celkový pohled na jednopatrovou pozorovatelnu Vchod do jednopatrové pozorovatelny Detail stupněného průzoru Zasypaný spojovací zákop
Celkový pohled
na jednopatrovou pozorovatelnu
Vchod
do jednopatrové pozorovatelny
(patrné jsou díry,
zřejmě po zárubni dvířek)
Detail stupněného průzoru
s ocelovou štěrbinou
Zasypaný
železobetonový spojovací zákop
(zřejmě z poválečného období)

V současnosti v místě probíhá rekultivace úložiště popele kotelny bývalého dolu Václav, v rámci níž byly všechny objekty zlikvidovány. Bohužel tak byla vymazána i část paměti místa. Další podobná pozorovatelna se ovšem dodnes nachází nedaleko starého centra Orlové, poblíž železničního přejezdu u Starého náměstí (49°51'6.613"N, 18°24'17.433"E).

autor: Petr Kunc

Původní článek z 18. července 2010
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011