Pevnosti za II. sv. války\Luftschutz - Splitterschutzzelle\Pardubice - Paramo

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle (tzv. "Einmannbunker") v Pardubicích - Objekt střežící vlečku v rafinerii Paramo a.s.

GPS souřadnice objektu:
50°1'45.14"N,15°44'38.16"E

Terénní průzkum:

27. 06. '06, Pavel Grund

Fotodokumentace:

27. 06. '06, Pavel Grund
09. 07. '06, Pavel Grund

Objekt stavebně shodný například s druhým dosud nalezeným semtínským objektem (na parkovišti před Bránou č. 4 podniku Explosia), objektem u opuštěné vrátnice Explosie v Semtíně, a s objektem ležícím nedaleko bývalé kolínské skládky. Jde o typ Dywidag RL3-41/63, složený z podstavy, válce (těla objektu) a z kónické stříšky, upevněné šesti šrouby. Ve stříšce jsou též ponechány dva 2-3 cm široké otvory sloužící k provlečení lan při manipulaci s pozorovatelnou. Vstup je umožněn dvěma protilehlými dvířky jištěnými kličkou, jejichž stěny jsou navíc zkosené, jako opatření proti vražení dvířek tlakovou vlnou dovnitř objektu. Pozorování bylo uskutečňováno čtyřmi průzory modelovanými v betonu, které jsou často opatřeny plechovou vložkou (zřejmě pro zamezení nebezpečného odlétávání úštěpků při pnutí betonu). Každý z objektů má uvnitř vyznačeno datum výroby a výrobní štítek značící výrobce a typ objektu.

Objekt stojí v rozvětvení závodní vlečky podniku Paramo a.s., ale ještě za II. světové války bylo toto stanoviště pravděpodobně na okraji tehdejší rafinerie.

Objekt na vnitřním seřadišti v rafinerii Paramo a.s. Objekt na vnitřním seřadišti v rafinerii Paramo a.s. Objekt na vnitřním seřadišti v rafinerii Paramo a.s. Objekt na vnitřním seřadišti v rafinerii Paramo a.s.

Objekt dodnes střežící vlečku
v pardubickém Paramu a.s.

Detail upevnění stříšky
šesti šrouby, manipulaci zavěšením
usnadňovaly místo obvyklého ocelo-
vého oka dva otvory ve stříšce
Dvířka
Dnes je pozorovatelna zcela
pohlcena továrnou, dříve však
bylo toto místo na okraji areálu
Uzávěr dveří,
vnitřek objektu je zpola zaplněn
odpadem
Výrobní štítek nalezený uvnitř objektu v rafinerii Paramo a.s.      
Výr. štítek: Dywidag
Protiletecká pozorovatelna pro 2-3 o-
soby, typové č. RL3-41/63, vyhovuje
dle §8 Zákona o protiletecké ochraně
     

autor: Blackjack

Původní článek z 12. září 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011