Pevnosti za II. sv. války\Luftschutz - Splitterschutzzelle\Pardubice - Semtín

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle (tzv. "Einmannbunker") v Pardubicích - Na parkovišti před Bránou č. 4 podniku Explosia, Semtín

GPS souřadnice objektu:
50°3'34.02"N,15°43'7.76"E

Terénní průzkum:

15. 07. 2006, Petr Kunc

Fotodokumentace:

15. 07. 2006, Petr Kunc

Objekt stavebně shodný například s prvním nalezeným semtínským objektem (u opuštěné vrátnice), objektem střežícím vlečku v pardubickém Paramu, či s objektem ležícím nedaleko bývalé kolínské skládky. Jde o typ Dywidag RL3-41/63, složený z podstavy, válce (těla objektu) a z kónické stříšky, upevněné šesti šrouby. Ve stříšce jsou též ponechány dva 2-3 cm široké otvory sloužící k provlečení lan při manipulaci s pozorovatelnou. Vstup je umožněn dvěma protilehlými dvířky jištěnými kličkou, jejichž stěny jsou navíc zkosené, jako opatření proti vražení dvířek tlakovou vlnou dovnitř objektu. Pozorování bylo uskutečňováno čtyřmi průzory modelovanými v betonu, které jsou často opatřeny plechovou vložkou (zřejmě pro zamezení nebezpečného odlétávání úštěpků při pnutí betonu). Každý z objektů má uvnitř vyznačeno datum výroby a výrobní štítek upřesňující výrobce a typ objektu.

Tento objekt je umístěn na odstavném parkovišti na Poděbradské ulici, přímo naproti vlečkové bráně č.4 semtínské Explosie a.s.

Lokalita Semtín, Vlečková brána číslo 4 Za objektem vystupují provozy rybitevské části podniku Synthesia Einmannbunker v Semtíně - stejný typ, jaký byl nalezen v Kolíně Velmi slušně zachovalá dvířka do objektu

Pozorovatelna v Semtíně
na parkovišti na Poděbradské ulici

Stavebně je objekt
velmi dobře zachovalý, dokonce
byl nedávno opatřen novým
"maskovacím" nátěrem
Dnešní umístění
je zřejmě i původní. Z prostranství je i
dnes dobrý výhled, zejména na vleč-
kovou Bránu č. 4 (vrátnice v pozadí)
Dvířka objektu
(u tohoto typu vždy dvoje protilehlá a
navzájem identická) jsou dovnitř kó-
nická, aby odolala síle tlakové vlny
Ocelová klička, umožňující zajistit dvířka proti otevření Zarážka zajišťující kliku v zavřené poloze Pozorovací průzor s fragmentem vložky Interiér objektu
Jednoduše,
nicméně účelně řešený uzávěr dvířek
Zarážka
zajišťující kliku v zavřené poloze
Pozorovací průzor
s plechovou vložkou
Vedle vnitřní části průzoru
jsou zřetelná tři dvojčíslí,
možná značící jakýsi datum (výroby)
Interiér objektu, za povšimnutí stojí výrobní štítek Výrobní štítek objektu    
Stísněný interiér,
fotografie dává představu
o umístění výrobního štítku
Výr. štítek (Semtín): Dywidag
Luftschutzzelle fur 1-2 Personen,
Kennummer RL3-41/63, Vertrieb Ge-
maß §8 Lutschutzgesetz genehmigt
   

autor: Blackjack

Původní článek z 12. září 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011