Pevnosti za II. sv. války\Luftschutz - Splitterschutzzelle\Pardubice - Semtín

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle (tzv. "Einmannbunker") v Pardubicích - U opuštěné vrátnice Explosie na Poděbradské ul. v Semtíně

GPS souřadnice objektu:
50°3'40.81"N,15°43'26.79"E

Terénní průzkum:

17. 11. 2004, Petr Kunc

Fotodokumentace:

17. 11. 2004, Petr Kunc
06. 07. 2006, Petr Kunc

Objekt stavebně shodný například s druhým dosud nalezeným semtínským objektem (na parkovišti před Bránou č. 4 podniku Explosia), objektem střežícím vlečku v pardubickém Paramu, a s objektem ležícím nedaleko bývalé kolínské skládky. Jde o typ Dywidag RL3-41/63, složený z podstavy, válce (těla objektu) a z kónické stříšky, upevněné šesti šrouby. Ve stříšce jsou též ponechány dva 2-3 cm široké otvory sloužící k provlečení lan při manipulaci s pozorovatelnou. Vstup je umožněn dvěma protilehlými dvířky jištěnými kličkou, jejichž stěny jsou navíc zkosené, jako opatření proti vražení dvířek tlakovou vlnou dovnitř objektu. Pozorování bylo uskutečňováno čtyřmi průzory modelovanými v betonu, které jsou často opatřeny plechovou vložkou (zřejmě pro zamezení nebezpečného odlétávání úštěpků při pnutí betonu). Každý z objektů má uvnitř vyznačeno datum výroby a výrobní štítek značící výrobce a typ objektu.

Objekt stojí bezprostředně u opuštěné vrátnice na Poděbradské ulici do areálu podniku Explosia a.s. Hlouběji v areálu továrny se nacházejí ještě další shodné objekty a mnoho dalších bylo zlikvidováno v minulosti, například při přestavbě a rozšiřování závodu po tragickém výbuchu černého prachu v roce 1984.

Einmannbunker v Semtíně - stejný typ, jaký byl nalezen v Kolíně   Einmannbunker zapadá do obrázku, který by se dal příznačně pojmenovat jako Verneovo "Ocelové město" Opět semtínský einmann, stav v roce 2006

Objekt u opuštěné vrátnice
v Semtíně na fotce z listopadu 2004

  Trochu zvláštní továrna...
(mě osobně to připomíná Ocelové město)
Detail pohledem od brány

autor: Blackjack

Původní článek z 10. září 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011