Drážní archeologie\Železnice v Chrudimi souhrnem za posledních několik let

Chrudimský železniční ruch v obrazech

Uplynulých pár let byl můj každodenní život spjat s královským věnným městem Chrudimí. Za tu dobu se mi pochopitelně naskytla řada příležitostí, při kterých se vyplatí mít po ruce fotoaparát. Věnujme se však nejprve běžnému železničnímu provozu na tratích 238, 016 a 017, které se zde scházejí. Vůbec první vlak dorazil do Chrudimi od Pardubic již před 135 lety, 29. června 1871, pod taktovkou Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB). Pravidelný provoz se datuje od 1.6.1871, to jest až po 26 letech od zprovoznění páteřní dráhy z Prahy do Olomouce (1.9.1845). Další dráha Chrudim protnula roku 1899, pravidelný provoz Místní dráhy chrudimsko-holické byl zahájen 26.9.1899 provozované Rakouskými státními drahami (KkStB).

Ředitel C.K. Pedagogia v Chrudimi profesor P. Vepřek o dopravní situaci v Chrudimi ve sborníku Chrudimsko a Nasavrcko, Díl II. v kapitole VI. DOPRAVA v roce 1909 napsal: "Rozvoj dopravnictví je dnes hybnou pakou jak výroby, tak i odbytu zboží. Bohužel, že v Chrudimi nebyla zavčas tato pravda pochopena a neučiněny všechny kroky, aby hlavní trať z Prahy do Brna a Vídně vedena byla Chrudimí, kudy byla původně projektována. Značně lidnaté krajské město mohlo míti dnes nepopiratelný primát východočeský. Leč ani spojení železniční severozápadní drahou přes Rosice do Pardubic a odtud Jiho-severoněmeckou spojovací drahou na Liberec naprosto nevyhovuje požadavkům dnešní doby. Očekávané sestátnění obou drah, společnosti státní dráhy i severozápadní, přinese snad Chrudimi tolikrát již žádané zlepšení spojení železničního". Nejen nešťastné otálení, ale i nevhodné trasování hlavní trati Pardubice - Havlíčkův Brod zpozdilo rozvoj železnice a tím i rozkvět průmyslu - hlavní podniky v tovární čtvrti, cukrovar, sladovnu, lihovar a plynárnu, vlečkami napojila již zmiňovaná Místní dráha chrudimsko-holická až těsně na sklonku 19. století.

Lokomotiva řady T444.0 (725), Chrudim, kdysi v 70. letech 752.057-0, Chrudim, 25.10.1994 753.169-2, Chrudim - Kateřinské předměstí dne 25.10.1994 753.040-5 u vjezdového návěstidla žst. Chrudim v během léta 1995
Lokomotiva řady T444.0
v Chrudimi, kdysi v 70. letech
752.057-0
25.10.1994
753.169-2 s Os 5307
25.10.1994
"Brejlovec" 753.040-5
odjíždí s nákladem kolem vjezdového
návěstidla stanice Chrudim směrem
do hor, na Slatiňany a dál. Léto 1995
751.357-5 a 751.354-2 před výtopnou v Chrudimi městě 15.7.1996 721.137-8 na 10. výhybce žst. Chrudim město v létě 1996 725.276-0 s vozem Btn na Os přiváží kousek zimy do jarní Chrudimi 22.3.1997 725.247-1, Chrudim město 26.9.1999
751.357-5 a 751.354-2
15.7.1996
"Hektor" 721.137-8
na výhybce vlečkové větve do ZZN,
sladovny a lihovaru ve stanici
Chrudim město
v letních měsících '96
725.276-0
na osobním vlaku s vozem Btn přiváží
kousek zimy do jarní Chrudimi
22.3.1997
725.247-1
jako výstavní exponát
při Dni železnice 26.9.1999
710.607-3 v Chrudimi 751.374-0 dne 22.8.1999 751.038-1 směřuje do Hrochova Týnce, 28.8.1999 751.353-4 v Chrudimi 22.1.2000
"Karkulka" 710.607-3
Správy dopravní cesty,
odpočívající v Chrudimi
751.374-0
ve stoupání u Píšťov 22.8.1999
751.038-1
u Májova 28.8.1999
751.353-4 s Mn 81 810
22.1.'00
751.314-6, klasika ve stanici Chrudim město, 30.6.2000 751.049-8 a neznámý "motor" 8.8.2000 751.040-7, Chrudim, 5.2.2001 742.258-7 při odjezdu z Chrudimi 15.7.2001
751.314-6
vyjíždí se zátěží z vlečkové koleje
ve stanici Chrudim město, 30.6.2000
751.049-8
- srpnová idyla a ruch na nádraží
v Chrudimi, 8.8.2000
"Bára" 751.040-7
při odjezdu z Chrudimě dne 5.2.2001
742.258-7
fotografem zastižená při odjezdu
ze stanice Chrudim
na osobním vlaku dne 15.7.2001
742.026-8 v srpnu 2001 na nádraží Chrudim město 749.008-9, Chrudim, 12.1.2002 751.236-1 a 751.038-1, staré časy na nádraží Chrudim město, psal se rok 2002 750.400-4, Chrudim, 15.6.2002
Ve službě na chrudimských
vlečkách se vystřídalo i nespočet
"kocourů", zde 742.026-8 se zátěží
z lihovaru, Chrudim město, srpen '01
749.008-9 na Sp 1981
v Chrudimi 12.1.2002
751.236-1 a 751.038-1
před výtopnou v Chrudimi městě
19.5.2002
750.400-4
na chrudimské 5. koleji 15.6.2002
751.354-2, Chrudim, 15.6.2002 751.032-4 s "Béténem" na Os, 25.12.2002 742.093-7 a 810.401-0 dne 2.8.2002 751.372-4 se s cisternovým vlakem blíží do stanice Chrudim město, 10.12.2002
751.354-2
15.6.2002
751.032-4
v Chrudimi 25.12.2002
Náhrada za motorový vůz,
742.093-7, spolu s 810.401-0, dne
2.8.2002, v pozadí ještě neopravená
výpravní budova žst. Chrudim
751.372-4
mezi poli míří ke stanici
Chrudim město, v pozadí Vestec
a mlýn Májov, 10.12.2002
742.072-2 v Chrudimi 14.12.2002 751.104-1, Chrudim, 12.1.2003 750.250-3, Chrudim, 12.1.2003 750.162-0, Kateřinské předměstí, 1.2.2003
742.072-2 na Mn vlaku
v Chrudimi 14.12.2002
751.104-1 s Mn
12.1.2003
750.250-3
čekající na chrudimském nádraží
12.1.2003
"Brejle" 750.162-0
na rychlíku směr Havl. Brod
opouští Chrudim
(1. února 2003)
854.010-6, Kateřinské předměstí, 2.2.2003 750.258-6, Kateřinské předměstí, 9.2.2003 854.204-5, Kateřinské předměstí, 2.3.2003 742.092-0, Chrudim, 2.3.2003
854.010-6 s Os 5303
2.2.2003
750.258-6
9.2.'03 projíždí oblíbeným foto místem
na Kateřinském předměstí
854.204-5 na Os 5304
2.3.2003
742.092-0
Chrudim, 2.3.2003
742.258-7 a 742.092-0, Chrudim, 2.3.2003 742.072-2, Chrudim, 8.5.2003 730.017-1, Chrudim, 21.6.2003 854.010-6 na Kateřinském předměstí dne 28.10.2003
Spárka 742.258-7 a 742.092-0
zachycená na fotografii z 2.3.'03
Oblíbený "kocour" 742.072-2
projíždějící pod krakorcem se blíží
k medlešickému zhlaví žst. Chrudim.
8.5.'03
Hradecká "ponorka" 730.017-1
do Chrudimi zajíždí obvykle v
souvislosti s opravami železničního
svršku. 21.6.2003
854.010-6 jako Os 5303
Rychlíky i Os vedené rekonstruova-
nými "hydrami" pomohly zvýšit kvalitu
osobní přepravy. 28.10.2003
751.038-1, noční Chrudim, 28.10.2003 742.072-2 přijíždí do místa souběhu tratí 238 a 016, 9.11.2003 751.038-1, Kateřinské předměstí z podzima 2003 750.163-8. Na tomto snímku můžeme směle dokumentovat, jak za 10 let povyrostly smrčky zvukolamu na Kateřinském předměstí
751.038-1 na Mn 83 803
v noční Chrudimi 28.10.2003
Opět 742.072-2,
na trati 238 blízko odbočky na vlečku
Transporta, 9. listopadu 2003
751.038-1
u vjezdového návěstidla žst. Chrudim,
tedy právě v místě odbočky bývalé
vlečky do závodu Tramo, 9.11.'03
750.163-8
za Chrudimí, 1.2.2004
Muzejní 720.016, Chrudim město prvního října 2004 720.016, Chrudim, 2.10.2004 720.016, Chrudim, 2.10.2004 Dnes je pro tratě 238, 016 a 017 typický "motor" řady 810. Na snímku 810.458-0
T435.016
připomněl zdejší působení své
řady 721 mimo jiné
ve stanici Chrudim město. 1.10.2004
T435.016,
dnes již historické vozidlo,
ve stanici Chrudim 2. října 2004
T435.016
při vzpomínkové jízdě,
vlečící přívěsný vůz BDlm,
Chrudim, 2.10.2004
810.458-0,
projíždí 22. března 2005 na trati
mezi stanicemi Chrudim a Chrudim
město, napravo torzo vlečky Tramo
810.328-5, Chrudim město, 1.4.2005 854.210-2, Chrudim zastávka, 1.4.2005 ASP-179, Chrudim zastávka, 20.4.2005 810.196-6, Chrudim, 21.4.2005
810.328-5,
1. dubna 2005,
dorazivší z Moravan
do stanice Chrudim město
"Renátka" 854.210-2
poblíž zast. Chrudim zastávka 1.4.'05.
Do roku 2005 zajišťovaly vozbu R a
Sp vlaků na 238 právě vozy ř. 854
Automatická strojní podbíječka
ASP-179 s pracovním vlakem projíždí
dnes již mnohem méně využívanou
zastávkou u Transporty (20.4.2005)
810.196-6 v centru Chrudimi
dne 21.4.2005
Muzejní M131.1133, Chrudim město, 14.5.2005 Na trati 238 futuristicky působící 814.001-4 se v Chrudimi představila 23.11.2005 750.346-9 dne 25.1.2006 brzdí do zastávky Chrudim zast. Tolik strojů se nám v Chrudimi už dlouho nesešlo - 742.295-3, 742.199-3 a DGKU-5, 7.4.2006
M131.1133 "Nataša"
při každoroční jízdě po chrudimských
lokálkách, pořádané PSHŽD
(Chrudim město, 14.5.2005)
"Regionova" 814.001-4
zavítala do Chrudimi 23.11.2005 u pří-
ležitosti prezentace pro veřejnost.
Naděje pro chrudimské lokálky?
"Brejlovec" 750.346-9
na osobním vlaku, zaskakující v prů-
běhu ledna 2006 za sněhem zaváté
810, na chvíli oživil zašlé vzpomínky...
Začátek jara '06 se na trati 238
nesl ve znamení náhrad na rychlících
za motorové vozy ř. 843. Na snímku
742.295-3, 742.199-3 a DGKU-5
730.017-1 na pracovním vlaku v Chrudimi 18.4.2006 742.321-3 a 742.318-9, ranní provoz, duben 2006 742.179-5 v čele R 981 21.4.2006 742.283-5 (R 981) a v pozadí 742.072-2 připravená k výkonu na chrudimských lokálkách
18.4.2006 se do Chrudimi
znovu podívala 730.017-1 s měřícími
vozy kvůli rekonstrukci několika úseků
trati 016 mezi žst. CR město a Úhřetice
742.321-3 při svítání na R 981
20.4.2006, v pozadí odstavená
742.318-9 připravená k provedení
Mn vlaku směrem na Chrudim město
742.179-5 na ranním rychlíku,
zachycená při rozjezdu
v Chrudimi, dne 21.4.2006
742.283-5 a stojící 742.072-7,
za níž je jen málo patrný již zřejmě
neprovozní motorový pracovní vůz
sovětského původu DGKU-5
810.126-3 v cíli Os 25305 v Chrudimi 25.4.2006 742.283-5, 27.4.2006 - na rychlíkových vlacích byly soupravy 843+043+943 často nahrazovány "kocoury" se třemi vozy Bmx 742.241-3 připravená k odjezdu na Mn, 27.4.2006 742.072-2 odpočívá u výtopny v Chrudimi městě 2.5.2006
810.126-3
na zatím stále ještě vytíženém ranním
Os 25305
z Moravan 25.4.2006
742.283-5 a 3*Bmx,
další záskok na R 981,
27.4.2006
"Kocour" 742.241-3,
kterého jsme byli zvyklí vídat na Mn
vlacích a obsluhách vleček nejen v
Chrudimi, Slatiňanech, Heřm. Městci
742.072-2
vyčkává mezi výkony 2. května
v žst. Chrudim město
742.318-9 před výtopnou "na městě" 4.5.2006 742.199-3, Chrudim město, 9.5.2006 "Brejlovci" se na rychlících na trati 238 občasně objevovali i v roce 2006
742.318-9
čeká na příchod dopolední směny
před výtopnou v Chrudimi - městě
(4.5.2006)
742.199-3
taktéž v areálu topírny (dříve PJ)
v žst. Chrudim město, 9.5.'06
Výpomoc v podobě 750.160-4
na R 980 při přejezdu mostu přes
Chrudimku u Píšťov
dopoledne 8.6.2006

Tovární čtvrť v Chrudimi na přelomu 19. a 20. století
Tovární čtvrť v Chrudimi
na přelomu 19. a 20. století pohledem od centra
směrem k Vestci, zleva: v popředí dělnické domky,
za nimi za řekou ční menší komín plynárny. Budo-
vy Akciového lihovaru (vprostřed snímku) dodnes
nedoznaly podstatných změn, od nich napravo za
silnicí leží Akciový cukrovar a více vpravo vzadu až
u jezu na Chrudimce můžeme tušit Mlýn Májov

Chrudimské vlečky - historie a současnost. Skutečným centrem dopravy na chrudimských vlečkách se stala stanice Chrudim město. V jejím obvodu se v minulosti nacházela vlečka do Strojírny, slévárny, kotlárny a továrny na váhy a výbušné motory Františka Wiesnera v Chrudimi (později závod Tramontáž), dále se na městecké straně odklání mnohem mladší vlečka Vojenského opravárenského podniku, opačným směrem přímo ze staniční koleje odbočuje vlečková větev do ZZN Chrudim, Sladovny SOUFFLET a Lihovaru Chrudim. Větev dříve vycházející z hrochovotýnského zhlaví do Akciového cukrovaru byla zlikvidována již před mnoha lety.
Další vlečky vycházejí z trati 238. Vůbec nejdelší je síť v areálu někdejší Transporty n.p. Chrudim. K již zaniklým "vlečným drahám" (jak byly vlečky nazývány v minulosti) musíme bohužel počítat i asi 1335 metrů dlouhou kolej do zasilatelského závodu firmy F. J. Jirásek a syn (odbočující ve stanici Chrudim v km 80,245).

Orientační plán severní části Chrudimi se zaznačenými vlečkovými větvemi

Orientační plán severní části Chrudimi se zaznačenými vlečkovými větvemi
(červeně označeny dosud projížděné či schopné provozu, naopak černé jsou již zrušené)
Původní projekt stanice Chrudim město Stanice Chrudim město, 1910
Stanice Chrudim město
spolu s vlečkami na plánu původního
nerealizovaného projektu
Stanice Chrudim město
ve stavu z prosince 1910 

701.650-4 a 702.582-8 na vlečce ONIVON a.s.
701.650-4 a 702.582-8,
dva provozní "puklíci"
u čerpací stanice, 21.4.2005

Přesný plán "nového závodu" Transporty
Přesný plán "nového závodu"
s vyznačením jednotlivých provozů a
vlečkových větví. Červeně zvýrazně-
né části vznikly až v 80. letech

Vlečka společnosti ONIVON a.s., dříve vlečka takzvaného "nového závodu" Transporty n.p. Chrudim, odbočuje z trati 238 nedaleko zastávky Chrudim zast. u stavědla Tr přes odvratnou výhybku v km 81,374. Jedná se nejrozsáhlejší chrudimskou vlečku, přičemž je ve většině své délky stále hojně projížděna, aktivně na ní též slouží dva lokotraktory, 701.650-4 a 702.582-2. Proto byl již dříve zpracován její menší popis v samostatném článku.

 

 

Vlečka ve strojírně F. Wiesnera v roce 1938
Rozsah vlečkové sítě v závodě
Františka Wiesnera v roce 1938

Strojírna, slévárna, kotlárna a továrna na váhy a výbušné motory Františka Wiesnera v Chrudimi byla zavlečkována již před II. světovou válkou. Tehdy byl podnik situován jen v budovách blíže k Čáslavské ulici. Vlečka se odkláněla přes dnes již vyjmutou výhybku v oblouku v km 1,050 z trati 016 ve směru do Chrudimi a poté pokračovala jižně k továrně. Na první pohled zaujme řešení vnitropodnikové dopravy mezi provozy ve stísněném prostoru pomocí hned několika kolejových točen. Po znárodnění v roce 1945 byla Wiesnerova továrna rozšířena a přeměněna na montážní závod Transporta n.p., Tramontáž, provádějící instalační práce pro hlavní provoz Transporty. Brána do areálu po rozšíření je spolu s kolejemi sice stále na svém místě, avšak hned za ní, zhruba tam kde se dá tušit jediná výhybka rozdělující vlečku na dvě větve, stojí montovaná otevřená hala. Kratší větev směřovala v ostrém oblouku podél nákladiště do výrobní haly. Delší větev, původní stará vlečka do strojírny Františka Wiesnera, se stáčí kolem kolejové váhy a klesá v délce asi 350 metrů jižním směrem ke skladům v zadní části závodu, tam je však nakládková kolej i se šturcem již snesena. Vlečka byla odpojena v průběhu 80. let 20. století, téměř v celé její délce jsou ale koleje zachovány.

Brána vlečky strojírny Fr. Wiesnera s kolejovou váhou, na níž stojí vůz, a s točnou (obojí výrobek zdejší továrny) Odřezané koleje vlečky Wiesnerovy strojírny Vlečková brána do areálu Tramo Obě větve zrušené vlečky Tramo z ptačí perspektivy
Otevřený vůz v bráně vlečky
 právě při vážení na kolejové váze s
odvažovacím přístrojem Vellox, vlevo
je vidět točnice
Odřezané koleje vlečky
(zcela v dolní části snímku) dříve
ústily na širé trati 016 v km 1,050
Brána do areálu
bývalé Tramontáže,
za níž ve směru kolejí stojí
otevřená hala
Hala, která dnes stojí v místě
brány, je v pozadí, za ní se koleje
rozdvojovaly na větev ke skladům v
jižní části podniku a větev k nákladišti
Kratší vlečková větev u nákladiště Napojení haly kratší vlečkovou větví Váhovna na delší vlečkové větvi Kolej v mírném klesání jižně
Kratší větev u nákladiště,
kolejnice jsou pod nánosy stále ještě
dobře patrné
Vraty kratší větev směřovala
přímo do výrobních budov
Váhovna
na delší větvi do jižní části podniku
Kolej v mírném klesání jižně
Pohled v ose bývalé hlavní koleje ve Wiesnerově továrně
Šturc
se nacházel až zcela v zadní části
areálu, v místech původní strojírny,
nakládková kolej je dnes již vytrhána

Km 1,148, odbočka z trati 016 na vojenskou vlečku č. 16 "Angličan", rozdělující vlečku na tři koleje
Km 1,148, odbočka z trati 016
na vojenskou vlečku č. 16
Jediná výhybka vlečky
- angličan (vpravo dolů k trati 016,
vlevo dolů kusá odvratná kolej, obě
zbylé koleje vedou k nákladištím)

V km 12,976=1,148 trati 016 (těsně za přejezdem Pardubické ulice) se odklání z traťové koleje vojenská vlečka číslo 16. Za bránou se jediným "angličanem" (K1) větví na dvě nakládkové koleje a jednu zpětnou kusou odvratnou kolej (vlečka se svažuje směrem k širé trati). Ačkoliv v rozsáhlém areálu dosud sídlí Opravárenský závod týlové techniky AČR, provoz na vlečce nebyl zaznamenán již několik let.

 

 

Jen částečně realizovaný plán rozšíření vlečky sladovny
Plán rozšíření vlečky sladovny
Provedena byla poté akorát zadní
točna s kolejí vedoucí podél
Tovární ulice

Vlečková větev do ZZN Chrudim, Sladovny SOUFFLET a Lihovaru Chrudim odbočuje výhybkou č. 10 z 6. koleje žst. Chrudim město ve staničení 13,580 trati 016. Odklání se pravým obloukem a asi po 100 metrech klesání pokračuje přímá kolej přes výhybku V1 do areálu ZZN. Provoz na krátké koleji k nákladišti u skladiště ZZN je velice sporadický, V1 je již léta přestavena na směr doprava, kde se ihned odklání přes výměnu S1 kolej k plnícímu místu ve sladovně. Těsně před vraty podniku se z této koleje ještě v protisměru vychází krátká kusá odstavná. Původní plnící místa sladovny se nicméně nacházela podél ulice Tovární, tedy pod úhlem 90º k vlečkové koleji. Proto byla zbudována malá kolejová točna, která ústila ve dvě koleje souběžné s Tovární ulicí, dodnes zachovalé a ukončené až po dvou stech metrech masivními betonovými zarážedly, zatímco točna byla již dávno snesena. Na vlečku sladoven čas od času, naposledy v dubnu 2005, dorazí pro slad několikavozová souprava speciálních vagónů Tpps.
Vlečka uvnitř Akciového lihovaru
"Vlečná dráha"
v areálu Akciového lihovaru

Vraťme se však k výhybce S1, přes níž pokračuje průběžná kolej dále. Ještě před přejezdem ostřešanské silnice se tu nacházela výhybka s kolejí podél Tovární ulice, obsluhující Uhelné sklady, zaniklé v 80. letech (na vlečku se však nejezdilo již léta předtím). Bohužel se po ní dnes, po stavbě čerpací stanice a diskontu, dochovalo jen jedno zaasfaltované kolejové pole až na dvoře bývalého cukrovaru. Výhybka do uhelných skladů byla vyňata a kolej do lihovaru prochází i nadále v neobvykle těsné blízkosti kruhového objezduke branám Lihovaru Chrudim a.s. Po překonání kolejové váhy se vlečka uvnitř závodu dělí, vlevo větev míří na nádvoří lihovaru a kolejovou spojkou je napojena na skladištní kolej, vpravo jde intenzivněji využívaná kusá kolej k nádržím a stáčištím. Až na konci u šturcu tu stojí skoro historická nýtovaná cisterna, sloužící jako manipulační zásobník. Na vlečce je solidní obrat kotlových vozů, obsluha se odehrává přibližně jednou až dvakrát do týdne, jelikož podnik dodává rafinovaný líh do několika chemických závodů (včetně Synthesie a.s. v Pardubicích) a jedním z vedlejších kvasných produktů dopravovaných zatím stále ještě po železnici jsou i melasové výpalky, používané jako organominerální hnojivo.

Pohled na zaústění vlečkové větve k ZZN, sladovně a lihovaru Rozvětvené vlečkové koleje na vlečku do ZZN (vlevo), lihovaru (vprostřed) a sladovny (vpravo) Kolej u nákladiště ZZN Chrudim Vozy Tpps na vlečce do Sladovny SOUFFLET a.s.
Pohled na zaústění vlečky
ve stanici Chrudim město. V pozadí
sjetí 810 z Moravan a od Heřmanova
Městce, vpravo cisterny z lihovaru
Kolejiště, z nějž odbočuje nej-
prve výměnou V1 přímá kolej ZZN, pak
následuje výhybka S1 do sladovny a
prostřední kolej pokračuje do lihovaru
Kolej u nákladiště ZZN Chrudim
V posledních letech byla projížděna
jen zcela výjimečně
Vozy Tpps
určené pro přepravu sladu na vlečce
do Sladovny SOUFFLET a.s.
koncem dubna 2005
Plnící místo ve Sladovně SOUFFLET a.s. Koleje vycházející ze zrušené točny ve sladovně Bývalá točna se nacházela zhruba v místě šedivého vozu Tpps Staré plnící místo ve sladovně, bez točny je dnes již vlečkou nedostupné
Plnící místo
bylo nedávno kompletně rekonstru-
ováno. Vzadu, ještě před šturcem,
bývala dříve malá kolejová točna
Dvě koleje
vycházející ze zrušené točny pod
úhlem devadesáti stupňů,
nebyly dodnes vytrhány
Zhruba v místě šedivého vozu
se ona točna nacházela. V popředí
dvě dnes odstavené koleje vedoucí
souběžně s Tovární ulicí...
... ke starému plnícímu místu
Vlečka do Lihovaru Chrudim a.s. v blízkosti kruhového objezdu Vlečková brána v Lihovaru Chrudim a.s. Rozvětvení vlečky v lihovaru Vlečka na nádvoří lihovaru
Pokračování vlečkové větve
přes kruhový objezd
do Lihovaru Chrudim a.s.
Vjezd do areálu lihovaru,
kolejová váha
a cisterna připravená k expedici
První výměna hned za bránou
v lihovaru, kolej vpravo je kusá a je na
ní odstaven zajímavý nýtovaný kotlo-
vý vůz, vlevo vede kolej dál do areálu
Koleje na nádvoří lihovaru
Zleva přichází kolej od Chrudimi
města, na horizontu se pak spojuje s
kolejí u nákladiště u skladů
Vlečkový vlak ve stanici Chrudim město 12.5.2006 742.072-2 v klesání vlečky při odjezdu ze žst. Chrudim město Vlečkový vlak u sladovny Železniční provoz na kruhovém objezdu
Dne 12.5.2006 se konala
pravidelná dopolední obsluha vlečky
do Lihovaru Chrudim a.s.

"Kocour" 742.072-2
se s kotlovým vozem Zas a vozem
Eas pomalu vydal ze stanice Chrudim
město do klesání po vlečkové koleji
Náležitost
před kruhovým objezdem
Tak blízko kruhového objezdu
budí vlak všeobecnou pozornost
Předávání prázdné cisterny Zas za branou lihovaru "Kocour" 742.072-2 "Kocour" 742.072-2 u přejezdu ostřešanské silnice Vlečkový vlak, vracející se do stanice Chrudim město
Po odpojení cisterny
bezprostředně za branou lihovaru
se 742.072-2 rozjel zpět
742.072-2 Znovu u přejezdu Kolejiště
u vleček do
Sladovny SOUFFLET a.s. a ZZN
742.072-2, Chrudim město, 12.5.2006
742.072-2, Chrudim město,
12. května 2006

Poslední vlečka, do Akciového cukrovaru (zal. 1867), vycházela z 2. koleje na hrochovotýnském zhlaví stanice Chrudim město. Hned za přejezdem se dělila na dvě větve, které se na úrovni Tovární ulice pomocí dvou točen opět spojovaly. Narozdíl od nedávné opravy (probíhající v letech 1999-2000) celého areálu bývalého cukrovaru, který se stal sídlem strojírny TMT s.r.o. Chrudim, byla vlečka zlikvidována už dávno, poslední její zbytky zmizely se stavbou nového zabezpečovacího zařízení na silnici do Ostřešan. Podle mezery v plotě i rozteče mezi nosníky parovodu můžeme již jen tušit bránu vlečky do areálu v místech, kde dnes stojí nové budovy teplárny.

Vlečka v Akciovém cukrovaru Chrudimský Akciový cukrovar okolo roku 1918 Pohled na hrochovotýnské zhlaví žst. Chrudim město v ose býv. cukrovarské vlečky Tam vpředu bývávala vlečková brána do Akciového cukrovaru
Cukrovarská vlečka
tvořená dvěmi větvemi, které jsou na
svých koncích u Tovární ulice vzájem-
ně propojeny pomocí dvou točen
Chrudimský Akciový cukrovar
zachycený na fotografii datované
okolo roku 1918,
pořízené z budovy sladovny
Pohled do žst. Chrudim město
od bývalého cukrovaru v ose
2. koleje, v ose, ve které vedla
cukrovarská vlečka
V těchto místech
bývala výhybka rozdělující vlečku na
dvě větve. Vlevo před novou budo-
vou bývala brána jedné z větví

zdroje: - foto Tomáš Bartoš
- foto Bridell
- foto Petr Kapoun
- foto Jarda Salomon
- foto Petr Zitko

autor: Blackjack

Původní článek ze 13. června 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011